Sävar

Sävar in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationSävars och Holmöns församlingar utgöra ett pastorat, med Holmön som annexförsamling. Sävars församling är sedan 1929 indelad i Sävars övre och Sävars nedre kyrkobokföringsdistrikt (k. brev 1928 -06 - 08). Trakten har gammal bebyggelse. I 1543 års jordebok upptages "Seffara" med 18 hemman och Holmön med 7 hemman som byar i Umeå socken. Området räknades till församlingens " nordesta treding". Efter en framställning av ägarna till ett nyuppfört bruk vid Sävarån, bönder och nybyggare förordnade K. Maj:t i brev 1810-11-09 att trakten vid och norr om Sävars by skulle få avsöndras till ett särskilt pastorat vid därefter blivande kyrkoherdeledighet. Sävar utbröts till egen kommun år 1817. Kyrka uppfördes därpå i Sävars bruk (fullbordad 1825), och en del byar och hemman fingo därefter hand kyrkorätt. Sedan Umeå pastorat blivit ledig biföll K. Maj:t genom nåd. brev 1834-08-14 ett av Sävars sockenmän framställt förslag att vissa hemman och nybyggen, däribland Holmöns by (som sedan 1802 utgjorde särskilt kapellag) skulle avsöndras från Umeå gamla och förläggas till Sävars nya pastorat. År 1869 utvidgades församlingen jämlikt löneregleringsresolution 1867-12-13 med byarna Bergvall nr 1, Degerliden 1, Floda 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden 1 och 2, Högstmyrliden 1 och 2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) 1, Renträsk 1, Åland 1, Ytteråträsk 1 samt Åträsk 1 och 2, vilka överflyttades från Degerfors församling. Enligt k. brev 1900-11-30 förlades kronofisket Ivarsboda nr 3 från 1902 års ingång i allo från Bygdeå till Sävars socken. Holmöns kapell blev egen kommun och samtidigt annexförsamling jämlikt k. brev 1923-08-24. Enl. k. brev 1930-02-28 överflyttades vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum 1 och 2) 1931-01-01 i alla avseenden från Bygdeå till Sävars socken. Enl. k. beslut 1938-02-18 införlivades vissa områden av Umeå socken med en areal av 19.52 kvadratkilometer från 1939 års ingång med Sävars socken.
NADSE/HLA/1010199
Volume from Sävar
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Sävar AI:1 1823 - 1830    166 SEK
Sävar AI:2 1831 - 1836    156 SEK
Sävar AI:3 1836 - 1844    280 SEK
Sävar AI:4a 1845 - 1854    192 SEK
Sävar AI:4b 1845 - 1854    175 SEK
Sävar AI:5a 1855 - 1864    194 SEK
Sävar AI:5b 1855 - 1864    168 SEK
Sävar AI:5c 1855 - 1864    119 SEK
Sävar AI:6a 1865 - 1874    247 SEK
Sävar AI:6b 1865 - 1874    255 SEK
Sävar AI:7a 1875 - 1884    240 SEK
Sävar AI:7b 1875 - 1884    269 SEK
Sävar AI:8a 1884 - 1893    300 SEK
Sävar AI:8b 1884 - 1893    279 SEK
Sävar AI:9a 1894 - 1898    253 SEK
Sävar AI:9b 1894 - 1898    218 SEK
Sävar AIIa:1a 1899 - 1908    262 SEK
Sävar AIIa:1b 1899 - 1908    232 SEK
Sävar AIIa:2a 1909 - 1920    269 SEK
Sävar AIIa:2b 1909 - 1920    240 SEK
Sävar AIIa:3a 1921 - 1930    278 SEK
Sävar AIIa:3b 1921 - 1930    275 SEK
Sävar AIIa:4a 1931 - 1940    281 SEK
Sävar AIIa:4b 1931 - 1940    273 SEK
Records of non-existing persons
See: Sävar AIIa:1b 1899 - 1908    232 SEK
See: Sävar AIIa:2b 1909 - 1920    240 SEK
See: Sävar AIIa:3a 1921 - 1930    278 SEK
See: Sävar AIIa:4b 1931 - 1940    273 SEK
Migration records
Sävar B:1 1827 - 1865    94 SEK
Sävar B:2 1861 - 1874    58 SEK
Sävar B:3 1875 - 1887    61 SEK
Sävar B:4 1888 - 1894    48 SEK
Sävar B:5 1895 - 1914    78 SEK
Sävar B:6 1915 - 1942    79 SEK
Sävar B:7 1916 - 1928    63 SEK
Sävar B:8 1929 - 1943    64 SEK
Birth and baptism records
Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
Sävar C:2 1837 - 1860    166 SEK
Sävar C:3 1861 - 1869    170 SEK
Sävar C:4 1870 - 1878    181 SEK
Sävar C:5 1879 - 1894    126 SEK
Sävar C:6 1895 - 1907    150 SEK
Sävar C:7 1908 - 1920    150 SEK
Banns and marriage records
See: Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
See: Sävar C:2 1838 - 1861    166 SEK
Sävar EI:1 1861 - 1876    100 SEK
Sävar EI:2 1876 - 1894    55 SEK
Sävar EI:3 1895 - 1907    64 SEK
Sävar EI:4 1908 - 1920    64 SEK
Sävar EI:5 1921 - 1947    96 SEK
Death and funeral records
See: Sävar C:1 1823 - 1837    114 SEK
See: Sävar C:2 1838 - 1860    166 SEK
See: Sävar EI:1 1861 - 1868    100 SEK
Sävar F:1 1868 - 1891    119 SEK
Sävar F:2 1892 - 1894    42 SEK
Sävar F:3 1895 - 1908    93 SEK
Sävar F:4 1909 - 1935    124 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:171d 1941    255 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 -   
Remaining documents
Sävar AIIc:1 1921 - 1930    58 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

47 865 679

More info about our color images

 en, basket
  BasketLogin formulär