Umeå landsförsamling

Umeå landsförsamling in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceVästerbotten
Source typeParish / Congregation
InformationUmeå landsförsamling omfattar Umeå socken och är jämlikt k. brev 1925-12-04 indelad i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt. Inom socknen finnas två municipalsamhällen: Teg, bildat 1924, och Backen, bildat 1941. Till Umeå pastorat, som förr var långt mera vidsträckt än nu, räknades sedan gammalt även motsvarande lappmark. Av denna bildades Lycksele pastorat, som efter att under åren 1606-1615 haft en egen kyrkoherde, genom k. brev 1617-02-11 återlades till moderförsamlingen och först år 1673 definitivt avskildes. Efter hand avsöndrades vidare Degerfors, Sävar, Holmön, Vännäs, Umeå stad, Holmsund och Hörnefors till egna församlingar och pastorat, vilket tillgick sålunda:

I Degerfors hade 1768 inrättats ett kapellag, som genom k. res. 1794-07-20 blev ett eget gäll år 1800. Sävar utbröts till pastorat enl. k. brev 1834-08-14. Enl. samma k. brev lades Holmöns sedan år 1802 befintliga kapellag till det nya pastoratet. Genom en samma dag given resolution avsöndrades Vännäs till särskilt pastorat. Umeå stad, där sedan 1649 komminister varit anställd, erhöll rätt att bilda eget pastorat genom k. brev. 1867-12-20 och avsöndringen skedde 1872-05-01.

Holmsund inrättades som kapellag enl. k. Maj:ts medgivande 1863-02-27 och blev jämte omgivande trakt särskilt gäll 1918-05-01. Vid 1885 års ingång överfördes hemmanen Berg n:ris 1-2, Mosjön 1-2 och strand 1-5 i kommunalt hänseende och i jordeboken från Umeå till Vännäs socken (k. brev 1883-11-23 och 1885-07-03). Av hemmanet Odlarön hörde ursprungligen 5/64 mtl till Umeå socken och 3/64 mtl till Vännäs socken. Enl. k. beslut 1941-02-21 överflyttades detta hemman samt Strand 1 26-30 från 1942 års ingång i allo från Vännäs till Umeå socken, varemot andra områden med en areal av 14.77 kvkm. från samma tidpunkt överfördes från Umeå till Vännäs socken. Enl. k. brev 1904-04-08 blev från 1905 års ingång en öster om Umeå stad belägen, Kungl. Maj:t och krona
NADSE/HLA/1010219
Volume from Umeå landsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to banns and marriage records
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Umeå landsförsamling AI:1 1722 - 1731    180 SEK
Umeå landsförsamling AI:2 1722 - 1820    311 SEK
Umeå landsförsamling AI:3 1732 - 1736    228 SEK
Umeå landsförsamling AI:4 1736 - 1741    208 SEK
Umeå landsförsamling AI:5 1742 - 1751    114 SEK
Umeå landsförsamling AI:6 1757 - 1767    198 SEK
Umeå landsförsamling AI:7 1768 - 1777    290 SEK
Umeå landsförsamling AI:8 1778 - 1786    318 SEK
Umeå landsförsamling AI:9 1787 - 1798    344 SEK
Umeå landsförsamling AI:10a 1799 - 1810    232 SEK
Umeå landsförsamling AI:10b 1799 - 1810    209 SEK
Umeå landsförsamling AI:11a 1811 - 1820    266 SEK
Umeå landsförsamling AI:11b 1811 - 1820    264 SEK
Umeå landsförsamling AI:11c 1811 - 1820    263 SEK
Umeå landsförsamling AI:12a 1821 - 1828    226 SEK
Umeå landsförsamling AI:12b 1821 - 1828    186 SEK
Umeå landsförsamling AI:12c 1821 - 1828    324 SEK
Umeå landsförsamling AI:12d 1821 - 1828    321 SEK
Umeå landsförsamling AI:13a 1829 - 1834    307 SEK
Umeå landsförsamling AI:13b 1829 - 1834    301 SEK
Umeå landsförsamling AI:13c 1829 - 1834    312 SEK
Umeå landsförsamling AI:14a 1834 - 1840    327 SEK
Umeå landsförsamling AI:14b 1834 - 1840    322 SEK
Umeå landsförsamling AI:14c 1834 - 1840    323 SEK
Umeå landsförsamling AI:15a 1841 - 1847    184 SEK
Umeå landsförsamling AI:15b 1841 - 1847    181 SEK
Umeå landsförsamling AI:15c 1841 - 1847    168 SEK
Umeå landsförsamling AI:15d 1841 - 1847    166 SEK
Umeå landsförsamling AI:15e 1841 - 1847    190 SEK
Umeå landsförsamling AI:15f 1841 - 1847    186 SEK
Umeå landsförsamling AI:16a 1848 - 1854    178 SEK
Umeå landsförsamling AI:16b 1848 - 1854    172 SEK
Umeå landsförsamling AI:16c 1848 - 1854    195 SEK
Umeå landsförsamling AI:16d 1848 - 1854    181 SEK
Umeå landsförsamling AI:16e 1848 - 1854    204 SEK
Umeå landsförsamling AI:16f 1848 - 1854    231 SEK
Umeå landsförsamling AI:16g 1848 - 1861    55 SEK
Umeå landsförsamling AI:17a 1855 - 1861    326 SEK
Umeå landsförsamling AI:17b1 1855 - 1861    179 SEK
Umeå landsförsamling AI:17b2 1855 - 1861    217 SEK
Umeå landsförsamling AI:17c 1855 - 1861    222 SEK
Umeå landsförsamling AI:17d 1855 - 1861    235 SEK
Umeå landsförsamling AI:18a 1862 - 1868    174 SEK
Umeå landsförsamling AI:18b 1862 - 1868    204 SEK
Umeå landsförsamling AI:18c 1862 - 1868    189 SEK
Umeå landsförsamling AI:18d 1862 - 1868    207 SEK
Umeå landsförsamling AI:18e 1862 - 1868    246 SEK
Umeå landsförsamling AI:18f 1862 - 1868    237 SEK
Umeå landsförsamling AI:19a 1869 - 1875    361 SEK
Umeå landsförsamling AI:19b 1869 - 1875    339 SEK
Umeå landsförsamling AI:19c 1869 - 1875    264 SEK
Umeå landsförsamling AI:19d 1869 - 1875    243 SEK
Umeå landsförsamling AI:20a 1876 - 1885    406 SEK
Umeå landsförsamling AI:20b 1876 - 1885    376 SEK
Umeå landsförsamling AI:20c 1876 - 1885    281 SEK
Umeå landsförsamling AI:20d 1876 - 1885    271 SEK
Umeå landsförsamling AI:21a 1886 - 1895    293 SEK
Umeå landsförsamling AI:21b 1886 - 1895    252 SEK
Umeå landsförsamling AI:21c 1886 - 1895    277 SEK
Umeå landsförsamling AI:21d 1886 - 1895    292 SEK
Umeå landsförsamling AI:21e 1886 - 1895    274 SEK
Umeå landsförsamling AI:21f 1886 - 1895    294 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:1 1895 - 1909    299 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:2 1895 - 1909    289 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:3 1895 - 1909    244 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:4 1895 - 1909    279 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:5 1895 - 1909    294 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:6 1895 - 1909    295 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:7 1895 - 1909    291 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:8 1901 - 1914    223 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:9 1901 - 1914    212 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:10 1909 - 1916    294 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:11 1909 - 1916    252 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:12 1909 - 1917    299 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:13 1909 - 1917    253 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:14 1909 - 1917    290 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:15 1909 - 1917    291 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:16 1914 - 1917    178 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:17 1914 - 1918    165 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:18 1917 - 1931    307 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:19 1917 - 1931    290 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:20 1917 - 1931    267 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:21 1917 - 1931    280 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:22 1917 - 1931    286 SEK
Umeå landsförsamling AIIa:23 1917 - 1931    301 SEK
Migration records
See: Umeå landsförsamling AI:2 1811 - 1820    311 SEK
Umeå landsförsamling BI:1 1812 - 1827    87 SEK
Umeå landsförsamling BI:2 1828 - 1852    136 SEK
Umeå landsförsamling BI:3 1836 - 1845    64 SEK
Umeå landsförsamling BI:4 1853 - 1864    132 SEK
Umeå landsförsamling BI:5 1865 - 1868    70 SEK
Umeå landsförsamling BI:6 1869 - 1870    56 SEK
Umeå landsförsamling BI:7 1871 - 1893    178 SEK
Umeå landsförsamling BI:8 1893 - 1895    43 SEK
Umeå landsförsamling BI:9 1895 - 1903    96 SEK
Umeå landsförsamling BI:10 1903 - 1912    117 SEK
Umeå landsförsamling BI:11 1913 - 1924    133 SEK
Umeå landsförsamling BII:1 1916 - 1923    94 SEK
Umeå landsförsamling BII:2 1923 - 1930    96 SEK
Umeå landsförsamling BI:12 1925 - 1936    96 SEK
Umeå landsförsamling BII:3 1930 - 1936    102 SEK
Umeå landsförsamling BI:13 1937 - 1943    78 SEK
Umeå landsförsamling BII:4 1937 - 1945    150 SEK
Birth and baptism records
Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1735    137 SEK
Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1756    171 SEK
Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1782    334 SEK
Umeå landsförsamling C:4 1783 - 1797    255 SEK
Umeå landsförsamling C:5 1797 - 1816    253 SEK
Umeå landsförsamling C:6 1817 - 1836    318 SEK
Umeå landsförsamling C:7 1837 - 1854    289 SEK
Umeå landsförsamling C:8 1854 - 1861    177 SEK
Umeå landsförsamling C:9 1861 - 1871    265 SEK
Umeå landsförsamling C:10 1872 - 1894    375 SEK
Umeå landsförsamling C:11 1895 - 1898    197 SEK
Umeå landsförsamling C:12 1899 - 1903    246 SEK
Umeå landsförsamling C:13 1904 - 1908    250 SEK
Umeå landsförsamling C:14 1909 - 1913    229 SEK
Umeå landsförsamling C:15 1914 - 1920    253 SEK
Umeå landsförsamling C:16 1921 - 1928    231 SEK
Communion records
See: Umeå landsförsamling AI:1 1722 - 1895    180 SEK
Banns and marriage records
See: Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1736    137 SEK
See: Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1754    171 SEK
See: Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1782    334 SEK
Umeå landsförsamling EI:1 1786 - 1807    57 SEK
Umeå landsförsamling EI:2 1807 - 1826    78 SEK
See: Umeå landsförsamling HV:1 1813 - 1818    47 SEK
Umeå landsförsamling EI:3 1827 - 1855    114 SEK
Umeå landsförsamling EI:4 1856 - 1861    64 SEK
Umeå landsförsamling EI:5 1861 - 1894    156 SEK
Umeå landsförsamling EI:6 1895 - 1904    126 SEK
Umeå landsförsamling EI:7 1905 - 1915    126 SEK
Umeå landsförsamling EI:8 1916 - 1926    126 SEK
Umeå landsförsamling EI:9 1927 - 1939    127 SEK
Umeå landsförsamling EI:10 1940 - 1948    126 SEK
Death and funeral records
See: Umeå landsförsamling C:1 1721 - 1735    137 SEK
See: Umeå landsförsamling C:2 1736 - 1753    171 SEK
See: Umeå landsförsamling C:3 1756 - 1783    334 SEK
See: Umeå landsförsamling C:4 1783 - 1808    255 SEK
Umeå landsförsamling F:1 1808 - 1857    196 SEK
Umeå landsförsamling F:2 1858 - 1860    40 SEK
Umeå landsförsamling F:3 1861 - 1875    151 SEK
Umeå landsförsamling F:4 1876 - 1890    152 SEK
Umeå landsförsamling F:5 1891 - 1895    89 SEK
Umeå landsförsamling F:6 1895 - 1903    186 SEK
Umeå landsförsamling F:7 1903 - 1912    202 SEK
Umeå landsförsamling F:8 1913 - 1923    207 SEK
Umeå landsförsamling F:9 1924 - 1939    208 SEK
Supplements to banns and marriage records
Umeå landsförsamling HV:1 1813 - 1818    47 SEK
Account-book for the poor relief
Umeå landsförsamling LIII:1 1726 - 1743    102 SEK
See: Umeå landsförsamling LIb:1 1772 - 1790    141 SEK
See: Umeå landsförsamling LIb:2 1789 - 1859    174 SEK
Umeå landsförsamling LIII:2 1798 - 1865    134 SEK
See: Umeå landsförsamling LIc:1 1813 - 1821    204 SEK
See: Umeå landsförsamling LIb:2 1840 - 1859    174 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253gb 1941    324 SEK
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253ga 1941    375 SEK
See: Häradsskrivaren i Umeå fögderi Vol:253gc 1941    329 SEK
Register
Umeå landsförsamling DbReg:1 1721 - 1857    162 SEK
Umeå landsförsamling DbReg:2 1721 - 1857    195 SEK
Umeå landsförsamling DbReg:3 1721 - 1857    196 SEK
Umeå landsförsamling DbReg:4 1721 - 1857    138 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 -   
Remaining documents
See: Umeå landsförsamling LIa:1 1617 - 1633    127 SEK
Umeå landsförsamling LIa:1 1619 - 1695    127 SEK
Umeå landsförsamling LIc:1 1735 - 1821    204 SEK
See: Umeå landsförsamling LIc:1 1768 - 1775    204 SEK
See: Umeå landsförsamling AI:2 1768 - 1777    311 SEK
Umeå landsförsamling LIb:1 1772 - 1789    141 SEK
See: Umeå landsförsamling LIb:1 1772 - 1790    141 SEK
Umeå landsförsamling LIa:2 1776 - 1880    155 SEK
See: Umeå landsförsamling AI:9 1788 - 1798    344 SEK
See: Umeå landsförsamling LIb:2 1789 - 1812    174 SEK
Umeå landsförsamling LIb:2 1789 - 1812    174 SEK
See: Umeå landsförsamling AI:9 1798    344 SEK
See: Umeå landsförsamling AI:10a 1799 - 1803    232 SEK
Umeå landsförsamling LIa:3 1881 - 1895    45 SEK
Umeå landsförsamling AIIe:1 1895 - 1913    66 SEK
Umeå landsförsamling AIIe:2 1914 - 1916    90 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

50 510 567

More info about our color images

  CartLogin formulär