Vilhelmina

Vilhelmina in Västerbottens län
CountyVästerbottens län
ProvinceLappland
Source typeParish / Congregation
AliasVolgsjö
InformationFör att tillgodose själavården och främja kolonisation medgav lappmarksdirektionen 1783-04-26 att ett kapell uppfördes i Volgsjö. Genom kungl brev 1799-05-07 blev Volgsjö kapellag annexförsamling till Åsele församling. Namnet ändrades genom kungl förordning 1804-06-16 till Vilhelmina och utbrytning till eget pastorat ägde rum enligt kungl brev 1812-05-20.

Fatmomakke lappkapell uppfördes ungefär samtidigt med Volgsjö kapell och gudstjänst kunde hållas med hjälp av prästen från Volgsjö kapell. Kapellet i Fatmomakke stod färdigt 1791; se ämbetsberättelse 1791 i domkapitlets i Härnösand arkiv, volym F III bf: 16.

Dikanäs kapell uppfördes 1832-1833 enligt kanslistyrelsens medgivande 1829-12-05. Tillsammans med Fatmomakke erhöll det egen kapellpredikant i början av 1900-talet med bostad i Dikanäs.

Genom kungl brev 1922-05-26 och 1923-05-04 förordnades att Dikanäs by jämte kringliggande område fr o m 1923-05-01 skulle utgöra särskilt kyrkobokförings- distrikt benämnt Dikanäs kbfd.

Genom kungl brev 1917-03-23 bildades Vilhelmina municipalsamhälle, som utvidgades genom kungl brev 1922-02-10 och 1927-04-08.

1962 bröts Latikbergs kbfd och Saxnäs kbfd ut ur Vilhelmina kbfd. Vilhelmina kbfd och Latikbergs kbfd förenades 1978-01-01 till Vilhelmina kbfd. Återstående kbfd upplöstes 1988-12-31.
NADSE/HLA/1010226
Volume from Vilhelmina
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the church
Account-book for the poor relief
Tax/census records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Vilhelmina AIa:1 1780 - 1792    136 SEK
Vilhelmina AIa:1 1780 - 1792    136 SEK
Vilhelmina AIa:2 1804 - 1820    132 SEK
Vilhelmina AIb:1 1815 - 1828    85 SEK
Vilhelmina AIa:3 1820 - 1830    181 SEK
Vilhelmina AIb:2 1829 - 1843    100 SEK
Vilhelmina AIa:4 1830 - 1839    219 SEK
Vilhelmina AIa:5 1840 - 1846    225 SEK
Vilhelmina AIb:3 1843 - 1851    74 SEK
Vilhelmina AIa:6 1847 - 1856    236 SEK
Vilhelmina AIb:4 1852 - 1863    111 SEK
Vilhelmina AIa:7a 1857 - 1866    162 SEK
Vilhelmina AIa:7b 1857 - 1866    160 SEK
Vilhelmina AIa:7c 1861 - 1870    75 SEK
Vilhelmina AIb:5 1864 - 1875    132 SEK
Vilhelmina AIa:8a 1867 - 1876    199 SEK
Vilhelmina AIa:8b 1867 - 1876    210 SEK
See: Vilhelmina AIa:5 1868 - 1875    225 SEK
Vilhelmina AIb:6 1875 - 1884    148 SEK
Vilhelmina AIa:9a 1877 - 1886    253 SEK
Vilhelmina AIa:9b 1877 - 1886    154 SEK
Vilhelmina AIb:7 1885 - 1894    237 SEK
Vilhelmina AIa:10a 1886 - 1895    334 SEK
Vilhelmina AIa:10b 1886 - 1895    312 SEK
Vilhelmina AIIa:1 1896 - 1919    271 SEK
Vilhelmina AIIa:3 1896 - 1919    270 SEK
Vilhelmina AIIa:4 1896 - 1919    271 SEK
Vilhelmina AIIa:2 1896 - 1924    271 SEK
Vilhelmina AIIa:5 1912 - 1929    282 SEK
Vilhelmina AIIa:6 1912 - 1929    282 SEK
Vilhelmina AIIa:7 1912 - 1929    280 SEK
Vilhelmina AIIa:8 1919 - 1929    286 SEK
Vilhelmina AIIa:9 1919 - 1929    265 SEK
Vilhelmina AIIa:10 1919 - 1929    217 SEK
Records of non-existing persons
See: Vilhelmina AIa:9b 1877 - 1886    154 SEK
See: Vilhelmina AIa:10b 1886 - 1895    312 SEK
Migration records
See: Vilhelmina AIa:3 1829 - 1830    181 SEK
See: Vilhelmina AIa:4 1830 - 1836    219 SEK
Vilhelmina B:1 1862 - 1885    69 SEK
Vilhelmina B:2 1886 - 1894    47 SEK
Vilhelmina B:3 1895 - 1915    88 SEK
Vilhelmina B:5 1916 - 1940    87 SEK
Vilhelmina B:4 1916 - 1940    155 SEK
Vilhelmina B:6 1941 - 1947    56 SEK
Vilhelmina B:7 1941 - 1954    156 SEK
Birth and baptism records
See: Vilhelmina AIa:1 1786 - 1789    136 SEK
Vilhelmina C:1 1786 - 1825    87 SEK
See: Vilhelmina AIa:1 1789 - 1796    136 SEK
Vilhelmina C:2 1826 - 1846    117 SEK
Vilhelmina C:3 1847 - 1861    97 SEK
Vilhelmina C:4 1862 - 1884    150 SEK
Vilhelmina C:5 1885 - 1894    217 SEK
Vilhelmina C:6 1895 - 1902    182 SEK
Vilhelmina C:7 1903 - 1912    215 SEK
Vilhelmina C:8 1912 - 1919    243 SEK
Vilhelmina C:9 1920 - 1926    214 SEK
Banns and marriage records
See: Åsele EI:1 1800 - 1813    81 SEK
Vilhelmina EI:1 1814 - 1861    73 SEK
Vilhelmina EI:2 1862 - 1885    61 SEK
Vilhelmina EI:3 1885 - 1894    66 SEK
Vilhelmina EI:4 1895 - 1910    96 SEK
Vilhelmina EI:5 1911 - 1929    126 SEK
Vilhelmina EI:6 1930 - 1944    124 SEK
Death and funeral records
See: Vilhelmina C:1 1790 - 1825    87 SEK
See: Vilhelmina EI:1 1826 - 1861    73 SEK
Vilhelmina F:1 1862 - 1884    90 SEK
Vilhelmina F:2 1885 - 1894    87 SEK
Vilhelmina F:3 1895 - 1909    126 SEK
Vilhelmina F:4 1910 - 1924    180 SEK
Vilhelmina F:5 1925 - 1942    157 SEK
Parish meeting journals and doucments
Vilhelmina KI:3 1855 - 1874    100 SEK
Account-book for the church
Vilhelmina LIa:1 1785 - 1821    65 SEK
Account-book for the poor relief
Vilhelmina LIII:1 1786 - 1822    49 SEK
Tax/census records
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIah:48b 1941    368 SEK
See: Häradsskrivaren i Västerbottens lappmarks fögderi FIah:48a 1941    103 SEK
Inventory of the estate
See: Umeå tingslags häradsrätt 1675 -   
Remaining documents
See: Vilhelmina LIII:1 1821 - 1822    49 SEK
Vilhelmina AIIc:1 1896 - 1926    145 SEK
Vilhelmina AIIc:2 1900 - 1914    118 SEK
Vilhelmina AIIc:3 1900 - 1914    184 SEK
Vilhelmina AIIc:4 1900 - 1915    101 SEK
Vilhelmina AIIc:5 1900 - 1916    157 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

50 487 854

More info about our color images

  CartLogin formulär