Villåttinge häradsrätt

Villåttinge häradsrätt in Södermanlands län
CountySödermanlands län
ProvinceSödermanland
Source typeDistrict court
InformationVillåttinge härad omfattade socknarna Dunker, Lilla Malma, Hyltinge, Helgesta, Årdala, Forssa, Flen och Mellösa samt Malmköpings köping.
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1947 och uppgick i Oppunda och Villåttinge domsagas häradsrätt.
NADSE/ULA/11693
Volume from Villåttinge häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Södermanlands län Okänt   
Villåttinge häradsrätt AIa:3 1669 - 1689    218 SEK
Villåttinge häradsrätt AIa:4 1690 - 1700    385 SEK
Villåttinge häradsrätt AIa:5 1701 - 1708    436 SEK
Villåttinge häradsrätt AIa:65 1866    223 SEK
Villåttinge häradsrätt AIa:66 1867    232 SEK
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Villåttinge häradsrätt FII:2 1765 - 1768    215 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:1 1765 - 1832    225 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:3 1770 - 1779    354 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:4 1780 - 1789    255 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:5 1790 - 1799    453 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:6 1800    95 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:7 1801 - 1805    250 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:8 1806 - 1810    367 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:9 1811 - 1815    358 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:10 1816 - 1820    381 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:11 1821 - 1825    375 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:12 1826 - 1830    369 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:13 1831 - 1834    294 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:14 1835 - 1836    207 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:15 1837 - 1840    306 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:16 1841 - 1845    483 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:17 1846 - 1850    464 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:18 1851 - 1855    407 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:19 1856 - 1860    432 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:20 1861 - 1865    461 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:21 1866 - 1870    438 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:22 1871 - 1875    456 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:23 1876 - 1880    466 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:24 1881 - 1883    283 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:25 1884 - 1885    231 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:26 1886 - 1889    380 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:27 1890 - 1891    304 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:28 1892 - 1893    276 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:29 1894 - 1896    377 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:30 1897 - 1898    240 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:31 1899 - 1900    283 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:32 1901 - 1903    335 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:33 1904 - 1906    361 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:34 1907 - 1908    294 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:35 1909 - 1910    283 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:36 1911    166 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:37 1912    167 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:38 1913    180 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:39 1914    156 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:40 1915    177 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:41 1916    192 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:42 1917    168 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:43 1918    176 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:44 1919    240 SEK
Villåttinge häradsrätt FII:45 1920    197 SEK
Remaining documents
See: Villåttinge häradsrätt AIa:65 1866    223 SEK
See: Villåttinge häradsrätt AIa:66 1867    232 SEK

NUMBER OF IMAGES

60 412 848

More info about our color images

  CartLogin formulär