Kumla häradsrätt

Kumla häradsrätt in Örebro län
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationKumla härad omfattade socknarna Hallsberg, Kumla och Lerbäck.
Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/10668
Volume from Kumla häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription and ArkivDigital online version 1.4.2 or later installed on your computer.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Örebro län Okänt   
Inventory of the estate
See: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1736 -   
Kumla häradsrätt FIIa:1 1748 - 1755    320 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:2 1756 - 1763    318 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:3 1764 - 1768    275 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:4 1769 - 1773    276 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:5 1774 - 1780    274 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:6 1781 - 1786    346 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:7 1787 - 1789    217 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:8 1790 - 1793    262 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:9 1794 - 1797    310 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:10 1797 - 1801    345 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:11 1802 - 1805    358 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:12 1805 - 1809    406 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:13 1810 - 1814    305 SEK
See: Kumla häradsrätt FI:4 1811    375 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:14 1811 - 1813    385 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:15 1815 - 1816    235 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:16 1817 - 1821    466 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:17 1822 - 1826    430 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:18 1827 - 1829    355 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:19 1830 - 1833    429 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:20 1834 - 1837    436 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:21 1838 - 1840    341 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:22 1841 - 1843    409 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:23 1844 - 1846    374 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:24 1847 - 1850    436 SEK
See: Kumla häradsrätt FIV:6 1849    306 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:25 1851 - 1855    579 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:26 1856 - 1860    582 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:27 1861 - 1865    552 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:28 1866 - 1869    543 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:29 1870 - 1874    597 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:30 1875 - 1879    621 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:31 1876    112 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:32 1880 - 1883    618 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:33 1884 - 1888    593 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:34 1889 - 1892    583 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:35 1893 - 1896    573 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:36 1897 - 1900    577 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:37 1901 - 1902    364 SEK
Kumla häradsrätt FIIa:38 1903 - 1905    471 SEK
Remaining documents
Kumla häradsrätt FIIb:1 1738 - 1817    250 SEK
Kumla häradsrätt FI:4 1811 - 1814    375 SEK
Kumla häradsrätt FIIb:2 1813 - 1830    60 SEK
Kumla häradsrätt FIIb:3 1818 - 1828    338 SEK
Kumla häradsrätt FIIb:4 1829 - 1842    405 SEK
Kumla häradsrätt FIV:4 1831 - 1842    430 SEK
See: Kumla häradsrätt FIV:4 1837 - 1840    430 SEK
Kumla häradsrätt FIIb:5 1843 - 1857    466 SEK
Kumla häradsrätt FIV:6 1845 - 1865    306 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

53 076 281

More info about our color images

  CartLogin formulär