Search reference or AID

Sökformulär

Slättängs häradsrätt FII:11 (1789-1790) (AID: v144081 Open, NAD: SE/GLA/11044)

Description of AID (in Swedish)

Slättängs häradsrätt FII:11 
AIDv144081 
Volume typeEstate inventories
Year1789-1790
Slättängs häradsrätt
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Vartofta och Frökinds härader utgjorde före 1653 (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor. Åren 1653-1680 bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga. Viste härad ersattes 1681 av Laske härad. I övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781. Vartofta utbröts detta år som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader. År 1810 bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds domsaga.

Tingslagsindelning
Slättängs tingslag omfattade fr.o.m. 1660-talet följande socknar av Vartofta härad:
del av Habo, Gustav-Adolf (tidigare Fiskebäck), Sandhem, Utvängstorp, Härja, del av Kölingared, del av Bottnaryd, del av Bjurbäck, Valstad, Vättak, Kymbo, Suntak, Yllestad, Visttorp, Näs, del av Vartofta-Åsaka, Kälvene och Nykyrka.
Slättängs, Leaby och Dimbo tingslag är fr.o.m. 1913 sammanslagna till ett enda, Vartofta och Frökinds domsagas tingslag, med tingsställe i Tidaholm.
För handlingar från 1913 se Vartofta och Frökinds häradsrätt.
NADSE/GLA/11044
Volume from Slättängs häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v144081.b1  
2 0000 v144081.b2  
3 0000 v144081.b3  
4 0000 v144081.b4  
5 0001 v144081.b5.s1  
6 0003 v144081.b6.s3  
7 0000 v144081.b7  
8 0005 v144081.b8.s5  
9 0007 v144081.b9.s7  
10 0000 v144081.b10  
11 0009 v144081.b11.s9  
12 0011 v144081.b12.s11  
13 0000 v144081.b13  
14 0013 v144081.b14.s13  
15 0015 v144081.b15.s15  
16 0017 v144081.b16.s17  
17 0000 v144081.b17  
18 0019 v144081.b18.s19  
19 0021 v144081.b19.s21  
20 0000 v144081.b20  
21 0000 v144081.b21  
22 0000 v144081.b22  
23 0023 v144081.b23.s23  
24 0025 v144081.b24.s25  
25 0027 v144081.b25.s27  
26 0029 v144081.b26.s29  
27 0000 v144081.b27  
28 0031 v144081.b28.s31  
29 0033 v144081.b29.s33  
30 0000 v144081.b30  
31 0035 v144081.b31.s35  
32 0037 v144081.b32.s37  
33 0000 v144081.b33  
34 0039 v144081.b34.s39  
35 0041 v144081.b35.s41  
36 0000 v144081.b36  
37 0043 v144081.b37.s43  
38 0045 v144081.b38.s45  
39 0047 v144081.b39.s47  
40 0049 v144081.b40.s49  
41 0051 v144081.b41.s51  
42 0053 v144081.b42.s53  
43 0055 v144081.b43.s55  
44 0057 v144081.b44.s57  
45 0059 v144081.b45.s59  
46 0000 v144081.b46  
47 0061 v144081.b47.s61  
48 0063 v144081.b48.s63  
49 0065 v144081.b49.s65  
50 0000 v144081.b50  
51 0067 v144081.b51.s67  
52 0069 v144081.b52.s69  
53 0071 v144081.b53.s71  
54 0073 v144081.b54.s73  
55 0075 v144081.b55.s75  
56 0077 v144081.b56.s77  
57 0079 v144081.b57.s79  
58 0081 v144081.b58.s81  
59 0083 v144081.b59.s83  
60 0085 v144081.b60.s85  
61 0000 v144081.b61  
62 0087 v144081.b62.s87  
63 0089 v144081.b63.s89  
64 0000 v144081.b64  
65 0091 v144081.b65.s91  
66 0093 v144081.b66.s93  
67 0095 v144081.b67.s95  
68 0000 v144081.b68  
69 0097 v144081.b69.s97  
70 0099 v144081.b70.s99  
71 0101 v144081.b71.s101  
72 0000 v144081.b72  
73 0103 v144081.b73.s103  
74 0105 v144081.b74.s105  
75 0107 v144081.b75.s107  
76 0000 v144081.b76  
77 0109 v144081.b77.s109  
78 0000 v144081.b78  
79 0111 v144081.b79.s111  
80 0113 v144081.b80.s113  
81 0115 v144081.b81.s115  
82 0000 v144081.b82  
83 0117 v144081.b83.s117  
84 0119 v144081.b84.s119  
85 0121 v144081.b85.s121  
86 0000 v144081.b86  
87 0123 v144081.b87.s123  
88 0125 v144081.b88.s125  
89 0000 v144081.b89  
90 0127 v144081.b90.s127  
91 0129 v144081.b91.s129  
92 0000 v144081.b92  
93 0131 v144081.b93.s131  
94 0000 v144081.b94  
95 0133 v144081.b95.s133  
96 0135 v144081.b96.s135  
97 0000 v144081.b97  
98 0137 v144081.b98.s137  
99 0139 v144081.b99.s139  
100 0141 v144081.b100.s141  
101 0143 v144081.b101.s143  
102 0145 v144081.b102.s145  
103 0147 v144081.b103.s147  
104 0149 v144081.b104.s149  
105 0000 v144081.b105  
106 0151 v144081.b106.s151  
107 0153 v144081.b107.s153  
108 0000 v144081.b108  
109 0155 v144081.b109.s155  
110 0157 v144081.b110.s157  
111 0000 v144081.b111  
112 0159 v144081.b112.s159  
113 0161 v144081.b113.s161  
114 0163 v144081.b114.s163  
115 0000 v144081.b115  
116 0165 v144081.b116.s165  
117 0167 v144081.b117.s167  
118 0000 v144081.b118  
119 0169 v144081.b119.s169  
120 0171 v144081.b120.s171  
121 0173 v144081.b121.s173  
122 0175 v144081.b122.s175  
123 0177 v144081.b123.s177  
124 0179 v144081.b124.s179  
125 0181 v144081.b125.s181  
126 0183 v144081.b126.s183  
127 0185 v144081.b127.s185  
128 0187 v144081.b128.s187  
129 0000 v144081.b129  
130 0189 v144081.b130.s189  
131 0191 v144081.b131.s191  
132 0193 v144081.b132.s193  
133 0195 v144081.b133.s195  
134 0000 v144081.b134  
135 0000 v144081.b135  
136 0197 v144081.b136.s197  
137 0199 v144081.b137.s199  
138 0201 v144081.b138.s201  
139 0000 v144081.b139  
140 0000 v144081.b140  
141 0203 v144081.b141.s203  
142 0205 v144081.b142.s205  
143 0207 v144081.b143.s207  
144 0209 v144081.b144.s209  
145 0211 v144081.b145.s211  
146 0213 v144081.b146.s213  
147 0215 v144081.b147.s215  
148 0217 v144081.b148.s217  
149 0219 v144081.b149.s219  
150 0221 v144081.b150.s221  
151 0223 v144081.b151.s223  
152 0225 v144081.b152.s225  
153 0227 v144081.b153.s227  
154 0229 v144081.b154.s229  
155 0231 v144081.b155.s231  
156 0233 v144081.b156.s233  
157 0235 v144081.b157.s235  
158 0237 v144081.b158.s237  
159 0239 v144081.b159.s239  
160 0241 v144081.b160.s241  
161 0243 v144081.b161.s243  
162 0245 v144081.b162.s245  
163 0000 v144081.b163  
164 0247 v144081.b164.s247  
165 0249 v144081.b165.s249  
166 0000 v144081.b166  
167 0251 v144081.b167.s251  
168 0253 v144081.b168.s253  
169 0255 v144081.b169.s255  
170 0257 v144081.b170.s257  
171 0000 v144081.b171  
172 0259 v144081.b172.s259  
173 0261 v144081.b173.s261  
174 0263 v144081.b174.s263  
175 0265 v144081.b175.s265  
176 0000 v144081.b176  
177 0267 v144081.b177.s267  
178 0269 v144081.b178.s269  
179 0271 v144081.b179.s271  
180 0273 v144081.b180.s273  
181 0000 v144081.b181  
182 0275 v144081.b182.s275  
183 0277 v144081.b183.s277  
184 0279 v144081.b184.s279  
185 0281 v144081.b185.s281  
186 0000 v144081.b186  
187 0283 v144081.b187.s283  
188 0285 v144081.b188.s285  
189 0287 v144081.b189.s287  
190 0289 v144081.b190.s289  
191 0291 v144081.b191.s291  
192 0293 v144081.b192.s293  
193 0000 v144081.b193  
194 0295 v144081.b194.s295  
195 0297 v144081.b195.s297  
196 0000 v144081.b196  
197 0299 v144081.b197.s299  
198 0301 v144081.b198.s301  
199 0303 v144081.b199.s303  
200 0305 v144081.b200.s305  
201 0000 v144081.b201  
202 0307 v144081.b202.s307  
203 0309 v144081.b203.s309  
204 0311 v144081.b204.s311  
205 0313 v144081.b205.s313  
206 0315 v144081.b206.s315  
207 0317 v144081.b207.s317  
208 0319 v144081.b208.s319  
209 0321 v144081.b209.s321  
210 0323 v144081.b210.s323  
211 0000 v144081.b211  
212 0000 v144081.b212  
213 0325 v144081.b213.s325  
214 0327 v144081.b214.s327  
215 0000 v144081.b215  
216 0329 v144081.b216.s329  
217 0000 v144081.b217  
218 0331 v144081.b218.s331  
219 0333 v144081.b219.s333  
220 0000 v144081.b220  
221 0335 v144081.b221.s335  
222 0337 v144081.b222.s337  
223 0339 v144081.b223.s339  
224 0341 v144081.b224.s341  
225 0343 v144081.b225.s343  
226 0000 v144081.b226  
227 0345 v144081.b227.s345  
228 0347 v144081.b228.s347  
229 0349 v144081.b229.s349  
230 0351 v144081.b230.s351  
231 0353 v144081.b231.s353  
232 0000 v144081.b232  
233 0355 v144081.b233.s355  
234 0357 v144081.b234.s357  
235 0359 v144081.b235.s359  
236 0000 v144081.b236  
237 0361 v144081.b237.s361  
238 0363 v144081.b238.s363  
239 0000 v144081.b239  
240 0365 v144081.b240.s365  
241 0367 v144081.b241.s367  
242 0369 v144081.b242.s369  
243 0000 v144081.b243  
244 0371 v144081.b244.s371  
245 0373 v144081.b245.s373  
246 0000 v144081.b246  
247 0375 v144081.b247.s375  
248 0377 v144081.b248.s377  
249 0379 v144081.b249.s379  
250 0000 v144081.b250  
251 0381 v144081.b251.s381  
252 0383 v144081.b252.s383  
253 0000 v144081.b253  
254 0385 v144081.b254.s385  
255 0387 v144081.b255.s387  
256 0389 v144081.b256.s389  
257 0391 v144081.b257.s391  
258 0000 v144081.b258  
259 0393 v144081.b259.s393  
260 0395 v144081.b260.s395  
261 0000 v144081.b261  
262 0397 v144081.b262.s397  
263 0000 v144081.b263  
264 0399 v144081.b264.s399  
265 0401 v144081.b265.s401  
266 0403 v144081.b266.s403  
267 0405 v144081.b267.s405  
268 0407 v144081.b268.s407  
269 0409 v144081.b269.s409  
270 0000 v144081.b270  
271 0411 v144081.b271.s411  
272 0413 v144081.b272.s413  
273 0000 v144081.b273  
274 0415 v144081.b274.s415  
275 0417 v144081.b275.s417  
276 0419 v144081.b276.s419  
277 0421 v144081.b277.s421  
278 0423 v144081.b278.s423  
279 0425 v144081.b279.s425  
280 0427 v144081.b280.s427  
281 0429 v144081.b281.s429  
282 0431 v144081.b282.s431  
283 0000 v144081.b283  
284 0433 v144081.b284.s433  
285 0435 v144081.b285.s435  
286 0000 v144081.b286  
287 0437 v144081.b287.s437  
288 0439 v144081.b288.s439  
289 0000 v144081.b289  
290 0441 v144081.b290.s441  
291 0443 v144081.b291.s443  
292 0000 v144081.b292  
293 0445 v144081.b293.s445  
294 0447 v144081.b294.s447  
295 0000 v144081.b295  
296 0449 v144081.b296.s449  
297 0451 v144081.b297.s451  
298 0000 v144081.b298  
299 0453 v144081.b299.s453  
300 0455 v144081.b300.s455  
301 0457 v144081.b301.s457  
302 0459 v144081.b302.s459  
303 0461 v144081.b303.s461  
304 0463 v144081.b304.s463  
305 0465 v144081.b305.s465  
306 0467 v144081.b306.s467  
307 0000 v144081.b307  
308 0469 v144081.b308.s469  
309 0471 v144081.b309.s471  
310 0473 v144081.b310.s473  
311 0475 v144081.b311.s475  
312 0477 v144081.b312.s477  
313 0000 v144081.b313  
314 0000 v144081.b314  
315 0000 v144081.b315  

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program