Search reference or AID

Sökformulär

Slättängs häradsrätt BouReg:2 (1749-1838) (AID: v186495 Open, NAD: SE/GLA/11044)

Description of AID (in Swedish)

Slättängs häradsrätt BouReg:2 
AIDv186495 
Volume typeEstate inventory registers
Year1749-1838
InformationEfternamnsregister M-Ö Förnamnsregister A-Ö
Slättängs häradsrätt
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Vartofta och Frökinds härader utgjorde före 1653 (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor. Åren 1653-1680 bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga. Viste härad ersattes 1681 av Laske härad. I övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781. Vartofta utbröts detta år som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader. År 1810 bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds domsaga.

Tingslagsindelning
Slättängs tingslag omfattade fr.o.m. 1660-talet följande socknar av Vartofta härad:
del av Habo, Gustav-Adolf (tidigare Fiskebäck), Sandhem, Utvängstorp, Härja, del av Kölingared, del av Bottnaryd, del av Bjurbäck, Valstad, Vättak, Kymbo, Suntak, Yllestad, Visttorp, Näs, del av Vartofta-Åsaka, Kälvene och Nykyrka.
Slättängs, Leaby och Dimbo tingslag är fr.o.m. 1913 sammanslagna till ett enda, Vartofta och Frökinds domsagas tingslag, med tingsställe i Tidaholm.
För handlingar från 1913 se Vartofta och Frökinds häradsrätt.
NADSE/GLA/11044
Volume from Slättängs häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v186495.b1  
2 0000 v186495.b2  
3 0000 v186495.b3  
4 0000 v186495.b4  
5 0001 v186495.b5.s1  
6 0002 v186495.b6.s2  
7 0003 v186495.b7.s3  
8 0004 v186495.b8.s4  
9 0005 v186495.b9.s5  
10 0006 v186495.b10.s6  
11 0007 v186495.b11.s7  
12 0008 v186495.b12.s8  
13 0009 v186495.b13.s9  
14 0010 v186495.b14.s10  
15 0011 v186495.b15.s11  
16 0012 v186495.b16.s12  
17 0013 v186495.b17.s13  
18 0014 v186495.b18.s14  
19 0015 v186495.b19.s15  
20 0016 v186495.b20.s16  
21 0017 v186495.b21.s17  
22 0018 v186495.b22.s18  
23 0019 v186495.b23.s19  
24 0020 v186495.b24.s20  
25 0021 v186495.b25.s21  
26 0022 v186495.b26.s22  
27 0023 v186495.b27.s23  
28 0024 v186495.b28.s24  
29 0025 v186495.b29.s25  
30 0026 v186495.b30.s26  
31 0027 v186495.b31.s27  
32 0028 v186495.b32.s28  
33 0029 v186495.b33.s29  
34 0030 v186495.b34.s30  
35 0031 v186495.b35.s31  
36 0032 v186495.b36.s32  
37 0033 v186495.b37.s33  
38 0034 v186495.b38.s34  
39 0035 v186495.b39.s35  
40 0036 v186495.b40.s36  
41 0037 v186495.b41.s37  
42 0038 v186495.b42.s38  
43 0039 v186495.b43.s39  
44 0040 v186495.b44.s40  
45 0041 v186495.b45.s41  
46 0042 v186495.b46.s42  
47 0043 v186495.b47.s43  
48 0044 v186495.b48.s44  
49 0045 v186495.b49.s45  
50 0046 v186495.b50.s46  
51 0047 v186495.b51.s47  
52 0048 v186495.b52.s48  
53 0049 v186495.b53.s49  
54 0050 v186495.b54.s50  
55 0051 v186495.b55.s51  
56 0052 v186495.b56.s52  
57 0053 v186495.b57.s53  
58 0054 v186495.b58.s54  
59 0055 v186495.b59.s55  
60 0056 v186495.b60.s56  
61 0057 v186495.b61.s57  
62 0058 v186495.b62.s58  
63 0059 v186495.b63.s59  
64 0060 v186495.b64.s60  
65 0061 v186495.b65.s61  
66 0062 v186495.b66.s62  
67 0063 v186495.b67.s63  
68 0064 v186495.b68.s64  
69 0065 v186495.b69.s65  
70 0066 v186495.b70.s66  
71 0067 v186495.b71.s67  
72 0068 v186495.b72.s68  
73 0069 v186495.b73.s69  
74 0070 v186495.b74.s70  
75 0071 v186495.b75.s71  
76 0072 v186495.b76.s72  
77 0073 v186495.b77.s73  
78 0074 v186495.b78.s74  
79 0075 v186495.b79.s75  
80 0076 v186495.b80.s76  
81 0077 v186495.b81.s77  
82 0078 v186495.b82.s78  
83 0079 v186495.b83.s79  
84 0080 v186495.b84.s80  
85 0081 v186495.b85.s81  
86 0082 v186495.b86.s82  
87 0083 v186495.b87.s83  
88 0084 v186495.b88.s84  
89 0085 v186495.b89.s85  
90 0086 v186495.b90.s86  
91 0087 v186495.b91.s87  
92 0088 v186495.b92.s88  
93 0089 v186495.b93.s89  
94 0090 v186495.b94.s90  
95 0091 v186495.b95.s91  
96 0092 v186495.b96.s92  
97 0093 v186495.b97.s93  
98 0094 v186495.b98.s94  
99 0095 v186495.b99.s95  
100 0096 v186495.b100.s96  
101 0097 v186495.b101.s97  
102 0098 v186495.b102.s98  
103 0099 v186495.b103.s99  
104 0100 v186495.b104.s100  
105 0101 v186495.b105.s101  
106 0102 v186495.b106.s102  
107 0103 v186495.b107.s103  
108 0104 v186495.b108.s104  
109 0105 v186495.b109.s105  
110 0106 v186495.b110.s106  
111 0107 v186495.b111.s107  
112 0108 v186495.b112.s108  
113 0109 v186495.b113.s109  
114 0110 v186495.b114.s110  
115 0111 v186495.b115.s111  
116 0112 v186495.b116.s112  
117 0113 v186495.b117.s113  
118 0114 v186495.b118.s114  
119 0115 v186495.b119.s115  
120 0116 v186495.b120.s116  
121 0117 v186495.b121.s117  
122 0118 v186495.b122.s118  
123 0119 v186495.b123.s119  
124 0120 v186495.b124.s120  
125 0121 v186495.b125.s121  
126 0122 v186495.b126.s122  
127 0123 v186495.b127.s123  
128 0124 v186495.b128.s124  
129 0125 v186495.b129.s125  
130 0126 v186495.b130.s126  
131 0127 v186495.b131.s127  
132 0128 v186495.b132.s128  
133 0129 v186495.b133.s129  
134 0130 v186495.b134.s130  
135 0131 v186495.b135.s131  
136 0132 v186495.b136.s132  
137 0133 v186495.b137.s133  
138 0134 v186495.b138.s134  
139 0135 v186495.b139.s135  
140 0136 v186495.b140.s136  
141 0137 v186495.b141.s137  
142 0138 v186495.b142.s138  
143 0139 v186495.b143.s139  
144 0140 v186495.b144.s140  
145 0141 v186495.b145.s141  
146 0142 v186495.b146.s142  
147 0143 v186495.b147.s143  
148 0144 v186495.b148.s144  
149 0145 v186495.b149.s145  
150 0146 v186495.b150.s146  
151 0147 v186495.b151.s147  
152 0148 v186495.b152.s148  
153 0149 v186495.b153.s149  
154 0150 v186495.b154.s150  
155 0151 v186495.b155.s151  
156 0152 v186495.b156.s152  
157 0153 v186495.b157.s153  
158 0154 v186495.b158.s154  
159 0155 v186495.b159.s155  
160 0156 v186495.b160.s156  
161 0157 v186495.b161.s157  
162 0158 v186495.b162.s158  
163 0159 v186495.b163.s159  
164 0160 v186495.b164.s160  
165 0161 v186495.b165.s161  
166 0162 v186495.b166.s162  
167 0163 v186495.b167.s163  
168 0164 v186495.b168.s164  
169 0165 v186495.b169.s165  
170 0166 v186495.b170.s166  
171 0167 v186495.b171.s167  
172 0168 v186495.b172.s168  
173 0169 v186495.b173.s169  
174 0170 v186495.b174.s170  
175 0171 v186495.b175.s171  
176 0172 v186495.b176.s172  
177 0173 v186495.b177.s173  
178 0174 v186495.b178.s174  
179 0175 v186495.b179.s175  
180 0176 v186495.b180.s176  
181 0177 v186495.b181.s177  
182 0178 v186495.b182.s178  
183 0179 v186495.b183.s179  
184 0180 v186495.b184.s180  
185 0181 v186495.b185.s181  
186 0182 v186495.b186.s182  
187 0183 v186495.b187.s183  
188 0184 v186495.b188.s184  
189 0185 v186495.b189.s185  
190 0186 v186495.b190.s186  
191 0187 v186495.b191.s187  
192 0188 v186495.b192.s188  
193 0189 v186495.b193.s189  
194 0190 v186495.b194.s190  
195 0191 v186495.b195.s191  
196 0192 v186495.b196.s192  
197 0193 v186495.b197.s193  
198 0194 v186495.b198.s194  
199 0195 v186495.b199.s195  
200 0196 v186495.b200.s196  
201 0197 v186495.b201.s197  
202 0198 v186495.b202.s198  
203 0199 v186495.b203.s199  
204 0200 v186495.b204.s200  
205 0201 v186495.b205.s201  
206 0202 v186495.b206.s202  
207 0203 v186495.b207.s203  
208 0204 v186495.b208.s204  
209 0205 v186495.b209.s205  
210 0206 v186495.b210.s206  
211 0207 v186495.b211.s207  
212 0208 v186495.b212.s208  
213 0209 v186495.b213.s209  
214 0210 v186495.b214.s210  
215 0211 v186495.b215.s211  
216 0212 v186495.b216.s212  
217 0213 v186495.b217.s213  
218 0214 v186495.b218.s214  
219 0215 v186495.b219.s215  
220 0216 v186495.b220.s216  
221 0217 v186495.b221.s217  
222 0218 v186495.b222.s218  
223 0219 v186495.b223.s219  
224 0220 v186495.b224.s220  
225 0221 v186495.b225.s221  
226 0222 v186495.b226.s222  
227 0223 v186495.b227.s223  
228 0224 v186495.b228.s224  
229 0225 v186495.b229.s225  
230 0226 v186495.b230.s226  
231 0227 v186495.b231.s227  
232 0228 v186495.b232.s228  
233 0229 v186495.b233.s229  
234 0230 v186495.b234.s230  
235 0231 v186495.b235.s231  
236 0232 v186495.b236.s232  
237 0233 v186495.b237.s233  
238 0234 v186495.b238.s234  
239 0235 v186495.b239.s235  
240 0236 v186495.b240.s236  
241 0237 v186495.b241.s237  
242 0238 v186495.b242.s238  
243 0239 v186495.b243.s239  
244 0000 v186495.b244  

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program