Search reference or AID

Sökformulär

Södra Råda AI:9 (1836-1842) (AID: v28747 Open, NAD: SE/GLA/13538)

Description of AID (in Swedish)

Södra Råda AI:9 
AIDv28747 
Volume typeHousehold records
Year1836-1842
InformationMed husförhörslängd för torp under Årås 1843-1847 med härtill hörande alfabetiskt ortreg. Häri även anteckning om döda 1842, anteckning om folkmängden 1839.
Södra Råda
CountySkaraborgs län (Har också tillhört: Värmlands län)
ProvinceVärmland
Source typeParish / Congregation
AliasRåda (i Visnums härad)
InformationSödra Råda är sedan den 1 januari 1971 annexförsamling i Amnehärad och Södra Råda församlingars pastorat. Nämnda datum överfördes Södra Råda från Värmlands län till Skaraborgs län.

Mellan den 1 januari 1962 och 31 decemner 1970 var Södra Råda annexförsamling i Visnum, Visnums-Kil, Rudskoga och Södra Råda församlingars pastorat.

Före den 31 december 1961 var Södra Råda annexförsamling i Amnehärad och Södra Råda (som då tillhörde Värmlands län och Karlstad stift) församlingars pastorat.

Det officiella namnet är sedan den 17 april 1885 Södra Råda. Tidigare var namnet på församlingen Råda (i Visnums härad).

Stift:
Karlstad

Härad:
Visnum
NADSE/GLA/13538
Volume from Södra Råda
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v28747.b1  
2 0000 v28747.b2  
3 0000 v28747.b3  
4 0000 v28747.b4  
5 0000 v28747.b5  
6 0000 v28747.b6  
7 0000 v28747.b7  
8 0000 v28747.b8  
9 0000 v28747.b9  
10 0001 v28747.b10.s1  
11 0002 v28747.b11.s2  
12 0003 v28747.b12.s3  
13 0004 v28747.b13.s4  
14 0005 v28747.b14.s5  
15 0006 v28747.b15.s6  
16 0007 v28747.b16.s7  
17 0008 v28747.b17.s8  
18 0009 v28747.b18.s9  
19 0010 v28747.b19.s10  
20 0011 v28747.b20.s11  
21 0012 v28747.b21.s12  
22 0013 v28747.b22.s13  
23 0014 v28747.b23.s14  
24 0015 v28747.b24.s15  
25 0016 v28747.b25.s16  
26 0017 v28747.b26.s17  
27 0018 v28747.b27.s18  
28 0019 v28747.b28.s19  
29 0020 v28747.b29.s20  
30 0021 v28747.b30.s21  
31 0022 v28747.b31.s22  
32 0023 v28747.b32.s23  
33 0024 v28747.b33.s24  
34 0025 v28747.b34.s25  
35 0026 v28747.b35.s26  
36 0027 v28747.b36.s27  
37 0028 v28747.b37.s28  
38 0029 v28747.b38.s29  
39 0030 v28747.b39.s30  
40 0031 v28747.b40.s31  
41 0032 v28747.b41.s32  
42 0033 v28747.b42.s33  
43 0034 v28747.b43.s34  
44 0035 v28747.b44.s35  
45 0036 v28747.b45.s36  
46 0037 v28747.b46.s37  
47 0038 v28747.b47.s38  
48 0039 v28747.b48.s39  
49 0040 v28747.b49.s40  
50 0041 v28747.b50.s41  
51 0042 v28747.b51.s42  
52 0043 v28747.b52.s43  
53 0044 v28747.b53.s44  
54 0045 v28747.b54.s45  
55 0046 v28747.b55.s46  
56 0047 v28747.b56.s47  
57 0048 v28747.b57.s48  
58 0049 v28747.b58.s49  
59 0050 v28747.b59.s50  
60 0051 v28747.b60.s51  
61 0052 v28747.b61.s52  
62 0053 v28747.b62.s53  
63 0054 v28747.b63.s54  
64 0055 v28747.b64.s55  
65 0056 v28747.b65.s56  
66 0057 v28747.b66.s57  
67 0058 v28747.b67.s58  
68 0059 v28747.b68.s59  
69 0060 v28747.b69.s60  
70 0061 v28747.b70.s61  
71 0062 v28747.b71.s62  
72 0063 v28747.b72.s63  
73 0064 v28747.b73.s64  
74 0065 v28747.b74.s65  
75 0066 v28747.b75.s66  
76 0067 v28747.b76.s67  
77 0068 v28747.b77.s68  
78 0069 v28747.b78.s69  
79 0070 v28747.b79.s70  
80 0071 v28747.b80.s71  
81 0072 v28747.b81.s72  
82 0073 v28747.b82.s73  
83 0074 v28747.b83.s74  
84 0075 v28747.b84.s75  
85 0076 v28747.b85.s76  
86 0077 v28747.b86.s77  
87 0078 v28747.b87.s78  
88 0078a v28747.b88.s78a  
89 0079 v28747.b89.s79  
90 0080 v28747.b90.s80  
91 0081 v28747.b91.s81  
92 0082 v28747.b92.s82  
93 0083 v28747.b93.s83  
94 0084 v28747.b94.s84  
95 0085 v28747.b95.s85  
96 0086 v28747.b96.s86  
97 0087 v28747.b97.s87  
98 0088 v28747.b98.s88  
99 0089 v28747.b99.s89  
100 0090 v28747.b100.s90  
101 0091 v28747.b101.s91  
102 0092 v28747.b102.s92  
103 0093 v28747.b103.s93  
104 0094 v28747.b104.s94  
105 0095 v28747.b105.s95  
106 0096 v28747.b106.s96  
107 0097 v28747.b107.s97  
108 0098 v28747.b108.s98  
109 0099 v28747.b109.s99  
110 0100 v28747.b110.s100  
111 0101 v28747.b111.s101  
112 0102 v28747.b112.s102  
113 0103 v28747.b113.s103  
114 0104 v28747.b114.s104  
115 0105 v28747.b115.s105  
116 0106 v28747.b116.s106  
117 0107 v28747.b117.s107  
118 0108 v28747.b118.s108  
119 0109 v28747.b119.s109  
120 0110 v28747.b120.s110  
121 0111 v28747.b121.s111  
122 0112 v28747.b122.s112  
123 0113 v28747.b123.s113  
124 0114 v28747.b124.s114  
125 0115 v28747.b125.s115  
126 0116 v28747.b126.s116  
127 0117 v28747.b127.s117  
128 0118 v28747.b128.s118  
129 0119 v28747.b129.s119  
130 0120 v28747.b130.s120  
131 0121 v28747.b131.s121  
132 0122 v28747.b132.s122  
133 0123 v28747.b133.s123  
134 0124 v28747.b134.s124  
135 0125 v28747.b135.s125  
136 0126 v28747.b136.s126  
137 0127 v28747.b137.s127  
138 0128 v28747.b138.s128  
139 0129 v28747.b139.s129  
140 0130 v28747.b140.s130  
141 0131 v28747.b141.s131  
142 0132 v28747.b142.s132  
143 0133 v28747.b143.s133  
144 0134 v28747.b144.s134  
145 0135 v28747.b145.s135  
146 0136 v28747.b146.s136  
147 0137 v28747.b147.s137  
148 0138 v28747.b148.s138  
149 0139 v28747.b149.s139  
150 0140 v28747.b150.s140  
151 0141 v28747.b151.s141  
152 0142 v28747.b152.s142  
153 0143a v28747.b153.s143a  
154 0143b v28747.b154.s143b  
155 0143 v28747.b155.s143  
156 0144 v28747.b156.s144  
157 0145 v28747.b157.s145  
158 0146 v28747.b158.s146  
159 0147 v28747.b159.s147  
160 0148 v28747.b160.s148  
161 0149 v28747.b161.s149  
162 0150 v28747.b162.s150  
163 0151 v28747.b163.s151  
164 0152 v28747.b164.s152  
165 0153 v28747.b165.s153  
166 0154 v28747.b166.s154  
167 0155 v28747.b167.s155  
168 0156 v28747.b168.s156  
169 0157 v28747.b169.s157  
170 0158 v28747.b170.s158  
171 0159 v28747.b171.s159  
172 0160 v28747.b172.s160  
173 0161 v28747.b173.s161  
174 0162 v28747.b174.s162  
175 0163 v28747.b175.s163  
176 0164 v28747.b176.s164  
177 0165 v28747.b177.s165  
178 0166 v28747.b178.s166  
179 0167 v28747.b179.s167  
180 0168 v28747.b180.s168  
181 0169 v28747.b181.s169  
182 0170 v28747.b182.s170  
183 0171 v28747.b183.s171  
184 0172 v28747.b184.s172  
185 0173 v28747.b185.s173  
186 0174 v28747.b186.s174  
187 0175 v28747.b187.s175  
188 0176 v28747.b188.s176  
189 0177 v28747.b189.s177  
190 0178 v28747.b190.s178  
191 0179 v28747.b191.s179  
192 0180 v28747.b192.s180  
193 0181 v28747.b193.s181  
194 0196 v28747.b194.s196  
195 0197 v28747.b195.s197  
196 0198 v28747.b196.s198  
197 0199 v28747.b197.s199  
198 0200 v28747.b198.s200  
199 0201 v28747.b199.s201  
200 0202 v28747.b200.s202  
201 0203 v28747.b201.s203  
202 0204 v28747.b202.s204  
203 0205 v28747.b203.s205  
204 0206 v28747.b204.s206  
205 0207 v28747.b205.s207  
206 0208 v28747.b206.s208  
207 0209 v28747.b207.s209  
208 0210 v28747.b208.s210  
209 0211 v28747.b209.s211  
210 0212 v28747.b210.s212  
211 0213 v28747.b211.s213  
212 0214 v28747.b212.s214  
213 0215 v28747.b213.s215  
214 0216 v28747.b214.s216  
215 0217 v28747.b215.s217  
216 0218 v28747.b216.s218  
217 0000 v28747.b217  
218 0000 v28747.b218  
219 0000 v28747.b219  
220 0000 v28747.b220  
221 0000 v28747.b221  
222 0000 v28747.b222  
223 0000 v28747.b223  
224 0000 v28747.b224  
225 0000 v28747.b225  
226 0000 v28747.b226  
227 0000 v28747.b227  

NUMBER OF IMAGES

84 592 953

More info about our color images

  CartStart the program