Search reference or AID

Sökformulär

Bällefors C:6 (1853-1881) (AID: v28851 Open, NAD: SE/GLA/13073)

Description of AID (in Swedish)

Bällefors C:6 
AIDv28851 
Volume typeBirth and Christening records
Year1853-1881
InformationOmf. även Ekeskog s.å. och Beateberg 1853-1870. Häri även död- och begravningsbok för Bällefors och Ekeskog 1853-1881, Beateberg 1853-1870.
Bällefors
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasTiberg, Hunnekulla
InformationFöre 1758 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Tiberg (före 1703 kallat Hunnekulla) församlingars pastorat.

År 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Bällefors annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13073
Volume from Bällefors
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v28851.b1  
2 0000 v28851.b2  
3 0000 v28851.b3  
4 0001 v28851.b4.s1  
5 0003 v28851.b5.s3  
6 0005 v28851.b6.s5  
7 0007 v28851.b7.s7  
8 0009 v28851.b8.s9  
9 0011 v28851.b9.s11  
10 0013 v28851.b10.s13  
11 0015 v28851.b11.s15  
12 0017 v28851.b12.s17  
13 0019 v28851.b13.s19  
14 0021 v28851.b14.s21  
15 0023 v28851.b15.s23  
16 0025 v28851.b16.s25  
17 0027 v28851.b17.s27  
18 0029 v28851.b18.s29  
19 0031 v28851.b19.s31  
20 0033 v28851.b20.s33  
21 0035 v28851.b21.s35  
22 0037 v28851.b22.s37  
23 0039 v28851.b23.s39  
24 0041 v28851.b24.s41  
25 0043 v28851.b25.s43  
26 0045 v28851.b26.s45  
27 0047 v28851.b27.s47  
28 0049 v28851.b28.s49  
29 0051 v28851.b29.s51  
30 0053 v28851.b30.s53  
31 0055 v28851.b31.s55  
32 0057 v28851.b32.s57  
33 0059 v28851.b33.s59  
34 0061 v28851.b34.s61  
35 0063 v28851.b35.s63  
36 0065 v28851.b36.s65  
37 0067 v28851.b37.s67  
38 0069 v28851.b38.s69  
39 0000 v28851.b39  
40 0071 v28851.b40.s71  
41 0073 v28851.b41.s73  
42 0075 v28851.b42.s75  
43 0077 v28851.b43.s77  
44 0079 v28851.b44.s79  
45 0081 v28851.b45.s81  
46 0083 v28851.b46.s83  
47 0085 v28851.b47.s85  
48 0087 v28851.b48.s87  
49 0089 v28851.b49.s89  
50 0091 v28851.b50.s91  
51 0093 v28851.b51.s93  
52 0095 v28851.b52.s95  
53 0097 v28851.b53.s97  
54 0099 v28851.b54.s99  
55 0101 v28851.b55.s101  
56 0103 v28851.b56.s103  
57 0105 v28851.b57.s105  
58 0107 v28851.b58.s107  
59 0109 v28851.b59.s109  
60 0111 v28851.b60.s111  
61 0113 v28851.b61.s113  
62 0115 v28851.b62.s115  
63 0117 v28851.b63.s117  
64 0119 v28851.b64.s119  
65 0121 v28851.b65.s121  
66 0123 v28851.b66.s123  
67 0125 v28851.b67.s125  
68 0000 v28851.b68  
69 0127 v28851.b69.s127  
70 0129 v28851.b70.s129  
71 0131 v28851.b71.s131  
72 0133 v28851.b72.s133  
73 0135 v28851.b73.s135  
74 0137 v28851.b74.s137  
75 0139 v28851.b75.s139  
76 0141 v28851.b76.s141  
77 0143 v28851.b77.s143  
78 0145 v28851.b78.s145  
79 0147 v28851.b79.s147  
80 0149 v28851.b80.s149  
81 0151 v28851.b81.s151  
82 0153 v28851.b82.s153  
83 0000 v28851.b83  
84 0155 v28851.b84.s155  
85 0157 v28851.b85.s157  
86 0159 v28851.b86.s159  
87 0161 v28851.b87.s161  
88 0163 v28851.b88.s163  
89 0165 v28851.b89.s165  
90 0167 v28851.b90.s167  
91 0169 v28851.b91.s169  
92 0171 v28851.b92.s171  
93 0173 v28851.b93.s173  
94 0175 v28851.b94.s175  
95 0177 v28851.b95.s177  
96 0179 v28851.b96.s179  
97 0181 v28851.b97.s181  
98 0183 v28851.b98.s183  
99 0185 v28851.b99.s185  
100 0187 v28851.b100.s187  
101 0189 v28851.b101.s189  
102 0191 v28851.b102.s191  
103 0193 v28851.b103.s193  
104 0195 v28851.b104.s195  
105 0197 v28851.b105.s197  
106 0199 v28851.b106.s199  
107 0201 v28851.b107.s201  
108 0203 v28851.b108.s203  
109 0205 v28851.b109.s205  
110 0207 v28851.b110.s207  
111 0209 v28851.b111.s209  
112 0211 v28851.b112.s211  
113 0213 v28851.b113.s213  
114 0215 v28851.b114.s215  
115 0217 v28851.b115.s217  
116 0219 v28851.b116.s219  
117 0221 v28851.b117.s221  
118 0223 v28851.b118.s223  
119 0225 v28851.b119.s225  
120 0227 v28851.b120.s227  
121 0229 v28851.b121.s229  
122 0231 v28851.b122.s231  
123 0233 v28851.b123.s233  
124 0235 v28851.b124.s235  
125 0237 v28851.b125.s237  
126 0239 v28851.b126.s239  
127 0241 v28851.b127.s241  
128 0243 v28851.b128.s243  
129 0245 v28851.b129.s245  
130 0247 v28851.b130.s247  
131 0249 v28851.b131.s249  
132 0251 v28851.b132.s251  
133 0253a v28851.b133.s253a  
134 0253b v28851.b134.s253b  
135 0255 v28851.b135.s255  
136 0257 v28851.b136.s257  
137 0259 v28851.b137.s259  
138 0000 v28851.b138  
139 0000 v28851.b139  
140 0001 v28851.b140.s1  
141 0003 v28851.b141.s3  
142 0005 v28851.b142.s5  
143 0007 v28851.b143.s7  
144 0009 v28851.b144.s9  
145 0011 v28851.b145.s11  
146 0013 v28851.b146.s13  
147 0015 v28851.b147.s15  
148 0017 v28851.b148.s17  
149 0019 v28851.b149.s19  
150 0021 v28851.b150.s21  
151 0023 v28851.b151.s23  
152 0025 v28851.b152.s25  
153 0027 v28851.b153.s27  
154 0029 v28851.b154.s29  
155 0031 v28851.b155.s31  
156 0033 v28851.b156.s33  
157 0035 v28851.b157.s35  
158 0037 v28851.b158.s37  
159 0039 v28851.b159.s39  
160 0041 v28851.b160.s41  
161 0043 v28851.b161.s43  
162 0045 v28851.b162.s45  
163 0047 v28851.b163.s47  
164 0049 v28851.b164.s49  
165 0051 v28851.b165.s51  
166 0053 v28851.b166.s53  
167 0055 v28851.b167.s55  
168 0057 v28851.b168.s57  
169 0059 v28851.b169.s59  
170 0061 v28851.b170.s61  
171 0063 v28851.b171.s63  
172 0065 v28851.b172.s65  
173 0067 v28851.b173.s67  
174 0069 v28851.b174.s69  
175 0071 v28851.b175.s71  
176 0073 v28851.b176.s73  
177 0075 v28851.b177.s75  
178 0077 v28851.b178.s77  
179 0079 v28851.b179.s79  
180 0081 v28851.b180.s81  
181 0083 v28851.b181.s83  
182 0085 v28851.b182.s85  
183 0087a v28851.b183.s87a  
184 0087b v28851.b184.s87b  
185 0000 v28851.b185  
186 0089 v28851.b186.s89  
187 0091 v28851.b187.s91  
188 0093 v28851.b188.s93  
189 0095 v28851.b189.s95  
190 0097 v28851.b190.s97  
191 0099 v28851.b191.s99  
192 0101 v28851.b192.s101  
193 0103 v28851.b193.s103  
194 0105 v28851.b194.s105  
195 0107 v28851.b195.s107  
196 0109 v28851.b196.s109  
197 0111 v28851.b197.s111  
198 0113 v28851.b198.s113  
199 0115 v28851.b199.s115  
200 0117 v28851.b200.s117  
201 0119 v28851.b201.s119  
202 0121 v28851.b202.s121  
203 0123 v28851.b203.s123  
204 0125 v28851.b204.s125  
205 0127 v28851.b205.s127  
206 0129 v28851.b206.s129  
207 0131 v28851.b207.s131  
208 0133 v28851.b208.s133  
209 0135 v28851.b209.s135  
210 0137 v28851.b210.s137  
211 0139 v28851.b211.s139  
212 0141 v28851.b212.s141  
213 0143 v28851.b213.s143  
214 0145 v28851.b214.s145  
215 0147 v28851.b215.s147  
216 0149 v28851.b216.s149  
217 0151 v28851.b217.s151  
218 0153 v28851.b218.s153  
219 0155 v28851.b219.s155  
220 0157 v28851.b220.s157  
221 0159 v28851.b221.s159  
222 0161 v28851.b222.s161  
223 0163 v28851.b223.s163  
224 0165 v28851.b224.s165  
225 0167 v28851.b225.s167  
226 0169 v28851.b226.s169  
227 0171 v28851.b227.s171  
228 0173 v28851.b228.s173  
229 0175 v28851.b229.s175  
230 0231a v28851.b230.s231a  
231 0231b v28851.b231.s231b  
232 0233 v28851.b232.s233  
233 0235a v28851.b233.s235a  
234 0235b v28851.b234.s235b  

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program