Search reference or AID

Sökformulär

Bällefors E:1 (1811-1881) (AID: v28886 Open, NAD: SE/GLA/13073)

Description of AID (in Swedish)

Bällefors E:1 
AIDv28886 
Volume typeBanns and Marriage records
Year1811-1881
InformationOmfattar även Ekeskog och Beateberg.
Bällefors
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasTiberg, Hunnekulla
InformationFöre 1758 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Tiberg (före 1703 kallat Hunnekulla) församlingars pastorat.

År 1758 flyttades det vid Ryholms säteri befintliga kapellet på föranstaltande av landshövding A. O. Lagerberg och gavs namnet Beateberg efter dennes hustru, fru Beata Sparre. Samtidigt bildades Beatebergs församling av de närmast kring den nyuppförda kyrkan liggande och förut till Bällefors och Ekeskog hörande hemmanen. Den gamla Tiberg, vars namn före 1703 var Hunnekulla socken lades i ecklasiastiskt händseende till Bällefors.

Mellan 1758 och den 31 december 1961 var Bällefors moderförsamling i Bällefors, Ekeskog och Beateberg församlingars pastorat.

Sedan den 1 januari 1962 är Bällefors annexförsamling i Fägre, Trästena, Bällefors, Ekeskog, Beateberg, Hjälstad, Sveneby och Mo församlingars pastorat

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Valla tingslag)
NADSE/GLA/13073
Volume from Bällefors
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v28886.b1  
2 0000 v28886.b2  
3 0000 v28886.b3  
4 0000 v28886.b4  
5 0001 v28886.b5.s1  
6 0002 v28886.b6.s2  
7 0003 v28886.b7.s3  
8 0004 v28886.b8.s4  
9 0005 v28886.b9.s5  
10 0006 v28886.b10.s6  
11 0007 v28886.b11.s7  
12 0008 v28886.b12.s8  
13 0009 v28886.b13.s9  
14 0010 v28886.b14.s10  
15 0011 v28886.b15.s11  
16 0012 v28886.b16.s12  
17 0013 v28886.b17.s13  
18 0014 v28886.b18.s14  
19 0015 v28886.b19.s15  
20 0016 v28886.b20.s16  
21 0017 v28886.b21.s17  
22 0018 v28886.b22.s18  
23 0019 v28886.b23.s19  
24 0020 v28886.b24.s20  
25 0021 v28886.b25.s21  
26 0022 v28886.b26.s22  
27 0023 v28886.b27.s23  
28 0024 v28886.b28.s24  
29 0025 v28886.b29.s25  
30 0026 v28886.b30.s26  
31 0027 v28886.b31.s27  
32 0028 v28886.b32.s28  
33 0029 v28886.b33.s29  
34 0030 v28886.b34.s30  
35 0031 v28886.b35.s31  
36 0032 v28886.b36.s32  
37 0033 v28886.b37.s33  
38 0034 v28886.b38.s34  
39 0035 v28886.b39.s35  
40 0036 v28886.b40.s36  
41 0037 v28886.b41.s37  
42 0038 v28886.b42.s38  
43 0039 v28886.b43.s39  
44 0040 v28886.b44.s40  
45 0041 v28886.b45.s41  
46 0042 v28886.b46.s42  
47 0043 v28886.b47.s43  
48 0044 v28886.b48.s44  
49 0045 v28886.b49.s45  
50 0046 v28886.b50.s46  
51 0047 v28886.b51.s47  
52 0048 v28886.b52.s48  
53 0049 v28886.b53.s49  
54 0050 v28886.b54.s50  
55 0051 v28886.b55.s51  
56 0052 v28886.b56.s52  
57 0053 v28886.b57.s53  
58 0054 v28886.b58.s54  
59 0055 v28886.b59.s55  
60 0056 v28886.b60.s56  
61 0057 v28886.b61.s57  
62 0058 v28886.b62.s58  
63 0059 v28886.b63.s59  
64 0060 v28886.b64.s60  
65 0061 v28886.b65.s61  
66 0062 v28886.b66.s62  
67 0063 v28886.b67.s63  
68 0064 v28886.b68.s64  
69 0065 v28886.b69.s65  
70 0066 v28886.b70.s66  
71 0067 v28886.b71.s67  
72 0068 v28886.b72.s68  
73 0069 v28886.b73.s69  
74 0070 v28886.b74.s70  
75 0071 v28886.b75.s71  
76 0072 v28886.b76.s72  
77 0073 v28886.b77.s73  
78 0074 v28886.b78.s74  
79 0075 v28886.b79.s75  
80 0076 v28886.b80.s76  
81 0077 v28886.b81.s77  
82 0078 v28886.b82.s78  
83 0079 v28886.b83.s79  
84 0080 v28886.b84.s80  
85 0081 v28886.b85.s81  
86 0082 v28886.b86.s82  
87 0083 v28886.b87.s83  
88 0084 v28886.b88.s84  
89 0085 v28886.b89.s85  
90 0086 v28886.b90.s86  
91 0087 v28886.b91.s87  
92 0088 v28886.b92.s88  
93 0089 v28886.b93.s89  
94 0090 v28886.b94.s90  
95 0091 v28886.b95.s91  
96 0092 v28886.b96.s92  
97 0093 v28886.b97.s93  
98 0094 v28886.b98.s94  
99 0095 v28886.b99.s95  
100 0096 v28886.b100.s96  
101 0097 v28886.b101.s97  
102 0098 v28886.b102.s98  
103 0099 v28886.b103.s99  
104 0100 v28886.b104.s100  
105 0101 v28886.b105.s101  
106 0102 v28886.b106.s102  
107 0103 v28886.b107.s103  
108 0104 v28886.b108.s104  
109 0105 v28886.b109.s105  
110 0106 v28886.b110.s106  
111 0107 v28886.b111.s107  
112 0108 v28886.b112.s108  
113 0109 v28886.b113.s109  
114 0110 v28886.b114.s110  
115 0111 v28886.b115.s111  
116 0112 v28886.b116.s112  
117 0113 v28886.b117.s113  
118 0114 v28886.b118.s114  
119 0115 v28886.b119.s115  
120 0116 v28886.b120.s116  
121 0117 v28886.b121.s117  
122 0118 v28886.b122.s118  
123 0119 v28886.b123.s119  
124 0120 v28886.b124.s120  
125 0121 v28886.b125.s121  
126 0122 v28886.b126.s122  
127 0123 v28886.b127.s123  
128 0124 v28886.b128.s124  
129 0125 v28886.b129.s125  
130 0126 v28886.b130.s126  
131 0127 v28886.b131.s127  
132 0128 v28886.b132.s128  
133 0129 v28886.b133.s129  
134 0130 v28886.b134.s130  
135 0131 v28886.b135.s131  
136 0132 v28886.b136.s132  
137 0133 v28886.b137.s133  
138 0134 v28886.b138.s134  
139 0135 v28886.b139.s135  
140 0136 v28886.b140.s136  
141 0137 v28886.b141.s137  
142 0138 v28886.b142.s138  
143 0139 v28886.b143.s139  
144 0140 v28886.b144.s140  
145 0141 v28886.b145.s141  
146 0142 v28886.b146.s142  
147 0143 v28886.b147.s143  
148 0144 v28886.b148.s144  
149 0145 v28886.b149.s145  
150 0146 v28886.b150.s146  
151 0147 v28886.b151.s147  
152 0148 v28886.b152.s148  
153 0149 v28886.b153.s149  
154 0150 v28886.b154.s150  
155 0000 v28886.b155  
156 0000 v28886.b156  
157 0000 v28886.b157  

NUMBER OF IMAGES

89 190 049

More info about our color images

  CartStart the program