Search reference or AID

Sökformulär

Berg C:2 (1695-1745) (AID: v31005 Open, NAD: SE/GLA/13020)

Description of AID (in Swedish)

Berg C:2 
AIDv31005 
Version0 (Note that there is a new version of the volume: v31005a)
Volume typeBirth and Christening records
Year1695-1745
InformationOmf. pastoratet. Häri även flyttningslängder 1696-1723, 1740-1744, vigselbok samt död- och begravningsbok 1695-1745, avvittringsanteckningar 1703-1750, avskrifter av div. kungl.maj:ts m.fl:s brev och resolutioner 1547-1746, sockenstämmoprotokoll 1695-1762, utdrag ur kyrkoräkenskaper 1695-1745, anteckningar om kyrkornas inkomstkällor, 1695 och senare, visitationsprotokoll 1693-1746 spr. år, protokoll vid syn å prästgården 1704 2/3, inventarieförteckning för kyrkorna 1695-1746, d:o för prästgården 1740 aug., anteckning om kyrkobyggnaderna och dess förbättringar 1695-1884, d:o om prästgårdsbyggnaderna 1693-1752, anteckning om kaplanboställets ägor 1740, bänkrumslängder i Bergs kyrka 1699, 1744, i annexförsamlingarnas kyrkor 1697, kyrkobalkslängder omf. pastoratet 1695, series pastorum 1340-1739, anteckn. om sällsamma händelser 1696-1836.
Berg
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationBerg är moderförsamling i Berg, Lerdala, Timmersdala och Böja
församlingars pastorat.

Stift:
Skara

Härad:
Vadsbo (Binnebergs tingslag)
NADSE/GLA/13020
Volume from Berg
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v31005.b1  
2 0000 v31005.b2  
3 0000 v31005.b3  
4 0000 v31005.b4  
5 0001 v31005.b5.s1  
6 0003 v31005.b6.s3  
7 0005 v31005.b7.s5  
8 0007 v31005.b8.s7  
9 0009 v31005.b9.s9  
10 0011 v31005.b10.s11  
11 0013 v31005.b11.s13  
12 0015 v31005.b12.s15  
13 0017 v31005.b13.s17  
14 0019 v31005.b14.s19  
15 0021 v31005.b15.s21  
16 0023 v31005.b16.s23  
17 0025 v31005.b17.s25  
18 0027 v31005.b18.s27  
19 0029 v31005.b19.s29  
20 0031 v31005.b20.s31  
21 0033 v31005.b21.s33  
22 0035 v31005.b22.s35  
23 0037 v31005.b23.s37  
24 0039 v31005.b24.s39  
25 0041 v31005.b25.s41  
26 0043 v31005.b26.s43  
27 0045 v31005.b27.s45  
28 0047 v31005.b28.s47  
29 0049 v31005.b29.s49  
30 0051 v31005.b30.s51  
31 0053 v31005.b31.s53  
32 0055 v31005.b32.s55  
33 0057 v31005.b33.s57  
34 0059 v31005.b34.s59  
35 0061 v31005.b35.s61  
36 0063 v31005.b36.s63  
37 0065 v31005.b37.s65  
38 0067 v31005.b38.s67  
39 0069 v31005.b39.s69  
40 0071 v31005.b40.s71  
41 0073 v31005.b41.s73  
42 0075 v31005.b42.s75  
43 0077 v31005.b43.s77  
44 0079 v31005.b44.s79  
45 0081 v31005.b45.s81  
46 0083 v31005.b46.s83  
47 0085 v31005.b47.s85  
48 0087 v31005.b48.s87  
49 0089 v31005.b49.s89  
50 0091 v31005.b50.s91  
51 0093 v31005.b51.s93  
52 0095 v31005.b52.s95  
53 0097 v31005.b53.s97  
54 0099 v31005.b54.s99  
55 0101 v31005.b55.s101  
56 0103 v31005.b56.s103  
57 0105 v31005.b57.s105  
58 0107 v31005.b58.s107  
59 0109 v31005.b59.s109  
60 0111 v31005.b60.s111  
61 0113 v31005.b61.s113  
62 0115 v31005.b62.s115  
63 0117 v31005.b63.s117  
64 0119 v31005.b64.s119  
65 0121 v31005.b65.s121  
66 0123 v31005.b66.s123  
67 0125 v31005.b67.s125  
68 0127 v31005.b68.s127  
69 0129 v31005.b69.s129  
70 0131 v31005.b70.s131  
71 0133 v31005.b71.s133  
72 0135 v31005.b72.s135  
73 0137 v31005.b73.s137  
74 0139 v31005.b74.s139  
75 0141 v31005.b75.s141  
76 0143 v31005.b76.s143  
77 0145 v31005.b77.s145  
78 0147 v31005.b78.s147  
79 0149 v31005.b79.s149  
80 0151 v31005.b80.s151  
81 0153 v31005.b81.s153  
82 0155 v31005.b82.s155  
83 0157 v31005.b83.s157  
84 0159 v31005.b84.s159  
85 0161 v31005.b85.s161  
86 0163 v31005.b86.s163  
87 0165 v31005.b87.s165  
88 0167 v31005.b88.s167  
89 0169 v31005.b89.s169  
90 0171 v31005.b90.s171  
91 0173 v31005.b91.s173  
92 0175 v31005.b92.s175  
93 0177 v31005.b93.s177  
94 0179 v31005.b94.s179  
95 0181 v31005.b95.s181  
96 0183 v31005.b96.s183  
97 0185 v31005.b97.s185  
98 0187 v31005.b98.s187  
99 0189 v31005.b99.s189  
100 0191 v31005.b100.s191  
101 0193 v31005.b101.s193  
102 0195 v31005.b102.s195  
103 0197 v31005.b103.s197  
104 0199 v31005.b104.s199  
105 0201 v31005.b105.s201  
106 0203 v31005.b106.s203  
107 0205 v31005.b107.s205  
108 0207 v31005.b108.s207  
109 0209 v31005.b109.s209  
110 0211 v31005.b110.s211  
111 0213 v31005.b111.s213  
112 0215 v31005.b112.s215  
113 0217 v31005.b113.s217  
114 0219 v31005.b114.s219  
115 0221 v31005.b115.s221  
116 0223 v31005.b116.s223  
117 0225 v31005.b117.s225  
118 0227 v31005.b118.s227  
119 0229 v31005.b119.s229  
120 0231 v31005.b120.s231  
121 0233 v31005.b121.s233  
122 0235 v31005.b122.s235  
123 0237 v31005.b123.s237  
124 0239 v31005.b124.s239  
125 0241 v31005.b125.s241  
126 0243 v31005.b126.s243  
127 0245 v31005.b127.s245  
128 0247 v31005.b128.s247  
129 0249 v31005.b129.s249  
130 0251 v31005.b130.s251  
131 0253 v31005.b131.s253  
132 0255 v31005.b132.s255  
133 0257 v31005.b133.s257  
134 0259 v31005.b134.s259  
135 0261 v31005.b135.s261  
136 0263 v31005.b136.s263  
137 0265 v31005.b137.s265  
138 0267 v31005.b138.s267  
139 0269 v31005.b139.s269  
140 0271 v31005.b140.s271  
141 0273 v31005.b141.s273  
142 0275 v31005.b142.s275  
143 0277 v31005.b143.s277  
144 0279 v31005.b144.s279  
145 0281 v31005.b145.s281  
146 0283 v31005.b146.s283  
147 0285 v31005.b147.s285  
148 0287 v31005.b148.s287  
149 0289 v31005.b149.s289  
150 0291 v31005.b150.s291  
151 0293 v31005.b151.s293  
152 0295 v31005.b152.s295  
153 0297 v31005.b153.s297  
154 0299 v31005.b154.s299  
155 0301 v31005.b155.s301  
156 0303 v31005.b156.s303  
157 0305 v31005.b157.s305  
158 0307 v31005.b158.s307  
159 0309 v31005.b159.s309  
160 0311 v31005.b160.s311  
161 0313 v31005.b161.s313  
162 0315 v31005.b162.s315  
163 0317 v31005.b163.s317  
164 0319 v31005.b164.s319  
165 0321 v31005.b165.s321  
166 0323 v31005.b166.s323  
167 0325 v31005.b167.s325  
168 0327 v31005.b168.s327  
169 0329 v31005.b169.s329  
170 0331 v31005.b170.s331  
171 0333 v31005.b171.s333  
172 0335 v31005.b172.s335  
173 0337 v31005.b173.s337  
174 0339 v31005.b174.s339  
175 0341 v31005.b175.s341  
176 0343 v31005.b176.s343  
177 0345 v31005.b177.s345  
178 0347 v31005.b178.s347  
179 0349 v31005.b179.s349  
180 0351 v31005.b180.s351  
181 0353 v31005.b181.s353  
182 0355 v31005.b182.s355  
183 0357 v31005.b183.s357  
184 0359 v31005.b184.s359  
185 0361 v31005.b185.s361  
186 0363 v31005.b186.s363  
187 0365 v31005.b187.s365  
188 0367 v31005.b188.s367  
189 0369 v31005.b189.s369  
190 0371 v31005.b190.s371  
191 0373 v31005.b191.s373  
192 0375 v31005.b192.s375  
193 0377 v31005.b193.s377  
194 0379 v31005.b194.s379  
195 0381 v31005.b195.s381  
196 0383 v31005.b196.s383  
197 0385 v31005.b197.s385  
198 0387 v31005.b198.s387  
199 0389 v31005.b199.s389  
200 0391 v31005.b200.s391  
201 0393 v31005.b201.s393  
202 0395 v31005.b202.s395  
203 0397 v31005.b203.s397  
204 0399 v31005.b204.s399  
205 0401 v31005.b205.s401  
206 0403 v31005.b206.s403  
207 0405 v31005.b207.s405  
208 0407 v31005.b208.s407  
209 0409 v31005.b209.s409  
210 0411 v31005.b210.s411  
211 0413 v31005.b211.s413  
212 0415 v31005.b212.s415  
213 0417 v31005.b213.s417  
214 0419 v31005.b214.s419  
215 0421 v31005.b215.s421  
216 0423 v31005.b216.s423  
217 0425 v31005.b217.s425  
218 0427 v31005.b218.s427  
219 0429 v31005.b219.s429  
220 0431 v31005.b220.s431  
221 0433 v31005.b221.s433  
222 0435 v31005.b222.s435  
223 0437 v31005.b223.s437  
224 0439 v31005.b224.s439  
225 0441 v31005.b225.s441  
226 0443 v31005.b226.s443  
227 0445 v31005.b227.s445  
228 0447 v31005.b228.s447  
229 0449 v31005.b229.s449  
230 0451 v31005.b230.s451  
231 0453 v31005.b231.s453  
232 0455 v31005.b232.s455  
233 0457 v31005.b233.s457  
234 0459 v31005.b234.s459  
235 0461 v31005.b235.s461  
236 0463 v31005.b236.s463  
237 0465 v31005.b237.s465  
238 0467 v31005.b238.s467  
239 0469 v31005.b239.s469  
240 0471 v31005.b240.s471  
241 0473 v31005.b241.s473  
242 0475 v31005.b242.s475  
243 0477 v31005.b243.s477  
244 0479 v31005.b244.s479  
245 0481 v31005.b245.s481  
246 0483 v31005.b246.s483  
247 0485 v31005.b247.s485  
248 0487 v31005.b248.s487  
249 0489 v31005.b249.s489  
250 0491 v31005.b250.s491  
251 0493 v31005.b251.s493  
252 0495 v31005.b252.s495  
253 0497 v31005.b253.s497  
254 0499 v31005.b254.s499  
255 0501 v31005.b255.s501  
256 0503 v31005.b256.s503  
257 0505 v31005.b257.s505  
258 0507 v31005.b258.s507  
259 0509 v31005.b259.s509  
260 0511 v31005.b260.s511  
261 0513 v31005.b261.s513  
262 0515 v31005.b262.s515  
263 0517 v31005.b263.s517  
264 0519 v31005.b264.s519  
265 0521 v31005.b265.s521  
266 0523 v31005.b266.s523  
267 0525 v31005.b267.s525  
268 0527 v31005.b268.s527  
269 0529 v31005.b269.s529  
270 0531 v31005.b270.s531  
271 0533 v31005.b271.s533  
272 0535 v31005.b272.s535  
273 0537 v31005.b273.s537  
274 0539 v31005.b274.s539  
275 0541 v31005.b275.s541  
276 0543 v31005.b276.s543  
277 0545 v31005.b277.s545  
278 0547 v31005.b278.s547  
279 0549 v31005.b279.s549  
280 0551 v31005.b280.s551  
281 0553 v31005.b281.s553  
282 0555 v31005.b282.s555  
283 0557 v31005.b283.s557  
284 0559 v31005.b284.s559  
285 0561 v31005.b285.s561  
286 0563 v31005.b286.s563  
287 0565 v31005.b287.s565  
288 0567 v31005.b288.s567  
289 0569 v31005.b289.s569  
290 0571 v31005.b290.s571  
291 0573 v31005.b291.s573  
292 0575 v31005.b292.s575  
293 0577 v31005.b293.s577  
294 0579 v31005.b294.s579  
295 0581 v31005.b295.s581  
296 0583 v31005.b296.s583  
297 0585 v31005.b297.s585  
298 0587 v31005.b298.s587  
299 0589 v31005.b299.s589  
300 0591 v31005.b300.s591  
301 0593 v31005.b301.s593  
302 0595 v31005.b302.s595  
303 0597 v31005.b303.s597  
304 0599 v31005.b304.s599  
305 0601 v31005.b305.s601  
306 0603 v31005.b306.s603  
307 0605 v31005.b307.s605  
308 0607 v31005.b308.s607  
309 0609 v31005.b309.s609  
310 0611 v31005.b310.s611  
311 0613 v31005.b311.s613  
312 0615 v31005.b312.s615  
313 0617 v31005.b313.s617  
314 0619 v31005.b314.s619  
315 0621 v31005.b315.s621  
316 0623 v31005.b316.s623  
317 0625 v31005.b317.s625  
318 0627 v31005.b318.s627  
319 0629 v31005.b319.s629  
320 0631 v31005.b320.s631  
321 0633 v31005.b321.s633  
322 0635 v31005.b322.s635  
323 0637 v31005.b323.s637  
324 0639 v31005.b324.s639  
325 0641 v31005.b325.s641  
326 0643 v31005.b326.s643  
327 0645 v31005.b327.s645  
328 0647 v31005.b328.s647  
329 0649 v31005.b329.s649  
330 0000 v31005.b330  
331 0000 v31005.b331  

NUMBER OF IMAGES

88 902 184

More info about our color images

  CartStart the program