Search reference or AID

Sökformulär

Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:570 (1941-1941) (AID: v313811 Open, NAD: SE/GLA/11202)

Description of AID (in Swedish)

Redvägs och Kinds häradsskrivare FIIc:570 
AIDv313811 
Volume typeMantals tax record
Year1941-1941
InformationLiared. Endast året 1941 fotograferat.
Redvägs och Kinds häradsskrivare
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict registrar
InformationRedvägs och Kinds fögderi (före 1918 alternativt och fr.o.m. 1918 företrädesvis benämnt KINDS FÖGDERI) omfattade intill år 1945, då fögderiet upphörde, Redvägs och Kinds härader. De enda omregleringar, som berört fögderiet äro följande:
BOTTNARYD socken, som tidigare varit delad mellan Älvsborgs, Skaraborgs och Jönköpings län, lades år 1895 i sin helhet till Tveta fögderi i Jönköpings län. BÖRSTIG socken, som tidigare varit uppdelad mellan Redvägs ock Kinds fögderi och Vartofta fögderi i Skaraborgs län, lades år 1887 i sin helhet till Vartofta fögderi. KÖLINGAREDS socken, varav en del tidigare tillhört Skaraborgs län, lades år 1932 i sin helhet till Älvsborgs län. BRUNN och VIST införlivades år 1938 med Ulricehamns stad. den s.k. SKÄNKLINGEN av Öxabäcks socken, som i civilt hänseende hörde till Holsljunga socken i Redvägs och Kinds fögderi och i kyrkligt till Öxabäcks socken i Marks fögderi, lades år 1892 även i civilt hänseende till Öxabäcks socken och Marks fögderi.
Vid fögderiets indragning 1945 lades en del av Kinds härad till Svenljunga fögderi ock resten av Kinds härad jämte Redvägs härad till Ulricehamns fögderi.
Arkivet är ordnat med löpande nummerföljd.
I serien Ämnesordnade handlingar ha sammanförts handlingar av skiftande slag, av vilka några eventuellt även kunde ha förts till annan serie, t.ex. Räkenskaper och handlingar.
NADSE/GLA/11202
Volume from Redvägs och Kinds häradsskrivare
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v313811.b10  
20 0000 v313811.b20  
30 0000 v313811.b30  
40 0000 v313811.b40  
50 0000 v313811.b50  
60 0000 v313811.b60  
70 0000 v313811.b70  
80 0000 v313811.b80  
90 0000 v313811.b90  
100 0000 v313811.b100  
110 0000 v313811.b110  
120 0000 v313811.b120  
130 0000 v313811.b130  
140 0000 v313811.b140  
150 0000 v313811.b150  
160 0000 v313811.b160  
170 0000 v313811.b170  
180 0000 v313811.b180  
190 0000 v313811.b190  
200 0000 v313811.b200  
210 0000 v313811.b210  
220 0000 v313811.b220  
230 0000 v313811.b230  
240 0000 v313811.b240  
250 0000 v313811.b250  
260 0000 v313811.b260  
270 0000 v313811.b270  
280 0000 v313811.b280  
290 0000 v313811.b290  
300 0000 v313811.b300  
310 0000 v313811.b310  
320 0000 v313811.b320  
330 0000 v313811.b330  
340 0000 v313811.b340  
350 0000 v313811.b350  
360 0000 v313811.b360  
370 0000 v313811.b370  
380 0000 v313811.b380  
390 0000 v313811.b390  
400 0000 v313811.b400  
410 0000 v313811.b410  
420 0000 v313811.b420  

NUMBER OF IMAGES

87 656 433

More info about our color images

  CartStart the program