Search reference or AID

Sökformulär

Kinne häradsrätt AIa:1 (1602-1648) (AID: v36808 Open, NAD: SE/GLA/11034)

Description of AID (in Swedish)

Kinne häradsrätt AIa:1 
AIDv36808 
Version0 (Note that there is a new version of the volume: v36808a)
Volume typeCourt records
Year1602-1648
InformationOmfattar åren 1602-1603, 1624, 1630, 1632-1633, 1635-1641, 1643 och 1648.
Kinne häradsrätt
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationKinne härad bildade tillsammans med Kinnefjärdings, Skånings, Kållands, Åse och Viste härader en domsaga intill 1778. Detta år bortföll Kålland, Åse och Viste. 1810 tillkom Laske härad men 1865 utbyttes detta härad jämte Skåning mot Kålland, som då ånyo tillfördes domsagan. Under tiden 1615-1681 tillhörde vissa delar av Kinne härad Läckö grevskap. I Läckösamlingen finns Läckö grevskaps domböcker bevarade för följande år: 1642, 1655-1656, 1664-1665 och 1670-1673. Tingslagsindelning 1865 bestod domsagan av tre tingslag: Kållands härad med tingsställe i Örlösa, Kinne härad med tingsställe i Enebacken och Kinnefjärdings härad med tingsställe i Kållängen. Fr.o.m. 1904 förenades samtliga tingslag till ett med tingsställe i Lidköping.

Kinne härad omfattade följande församlingar: Västerplana, Medelplana, Österplana, Kestad, Kinnekleva, Sil, Kinne-Vedum, Fullösa, Forshem, Bredsäter, Lungås, Holmestad, Götene, Vättlösa och Ledsjö.
NADSE/GLA/11034
Volume from Kinne häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
0 1648 v36808.b0.s1648  
1 0000 v36808.b1  
2 0000 v36808.b2  
4 0015 v36808.b4.s15  
5 0016 v36808.b5.s16  
6 0017 v36808.b6.s17  
7 0018 v36808.b7.s18  
8 0019 v36808.b8.s19  
9 0020 v36808.b9.s20  
10 0021 v36808.b10.s21  
11 0022 v36808.b11.s22  
12 0023 v36808.b12.s23  
13 0024 v36808.b13.s24  
14 0025 v36808.b14.s25  
15 0026 v36808.b15.s26  
16 0027 v36808.b16.s27  
17 0028 v36808.b17.s28  
18 0029 v36808.b18.s29  
19 0030 v36808.b19.s30  
20 0000 v36808.b20  
21 0000 v36808.b21  
23 0000 v36808.b23  
24 0001 v36808.b24.s1  
25 0002 v36808.b25.s2  
26 0003 v36808.b26.s3  
27 0004 v36808.b27.s4  
28 0005 v36808.b28.s5  
29 0006 v36808.b29.s6  
30 0007 v36808.b30.s7  
31 0008 v36808.b31.s8  
32 0009 v36808.b32.s9  
33 0010 v36808.b33.s10  
34 0011 v36808.b34.s11  
35 0012 v36808.b35.s12  
36 0013 v36808.b36.s13  
37 0014 v36808.b37.s14  
38 0015 v36808.b38.s15  
39 0016 v36808.b39.s16  
40 0017 v36808.b40.s17  
41 0018 v36808.b41.s18  
42 0019 v36808.b42.s19  
43 0020 v36808.b43.s20  
44 0021 v36808.b44.s21  
45 0000 v36808.b45  
46 0000 v36808.b46  
48 0001 v36808.b48.s1  
49 0002 v36808.b49.s2  
50 0003 v36808.b50.s3  
51 0004 v36808.b51.s4  
52 0005 v36808.b52.s5  
53 0006 v36808.b53.s6  
54 0007 v36808.b54.s7  
55 0008 v36808.b55.s8  
56 0009 v36808.b56.s9  
57 0010 v36808.b57.s10  
58 0011 v36808.b58.s11  
59 0012 v36808.b59.s12  
60 0013 v36808.b60.s13  
61 0014 v36808.b61.s14  
62 0015 v36808.b62.s15  
63 0016 v36808.b63.s16  
64 0017 v36808.b64.s17  
65 0018 v36808.b65.s18  
66 0019 v36808.b66.s19  
67 0020 v36808.b67.s20  
68 0021 v36808.b68.s21  
69 0022 v36808.b69.s22  
70 0023 v36808.b70.s23  
71 0024 v36808.b71.s24  
72 0025 v36808.b72.s25  
73 0026 v36808.b73.s26  
74 0027 v36808.b74.s27  
75 0028 v36808.b75.s28  
76 0000 v36808.b76  
77 0029 v36808.b77.s29  
78 0000 v36808.b78  
80 0001 v36808.b80.s1  
81 0002 v36808.b81.s2  
82 0003 v36808.b82.s3  
83 0004 v36808.b83.s4  
84 0005 v36808.b84.s5  
85 0006 v36808.b85.s6  
86 0007 v36808.b86.s7  
87 0008 v36808.b87.s8  
88 0009 v36808.b88.s9  
89 0010 v36808.b89.s10  
90 0011 v36808.b90.s11  
91 0012 v36808.b91.s12  
92 0013 v36808.b92.s13  
93 0014 v36808.b93.s14  
94 0015 v36808.b94.s15  
95 0016 v36808.b95.s16  
96 0017 v36808.b96.s17  
97 0018 v36808.b97.s18  
98 0019 v36808.b98.s19  
99 0020 v36808.b99.s20  
100 0021 v36808.b100.s21  
101 0022 v36808.b101.s22  
102 0023 v36808.b102.s23  
103 0024 v36808.b103.s24  
104 0025 v36808.b104.s25  
105 0026 v36808.b105.s26  
106 0027 v36808.b106.s27  
107 0028 v36808.b107.s28  
108 0029 v36808.b108.s29  
109 0030 v36808.b109.s30  
110 0031 v36808.b110.s31  
111 0000 v36808.b111  
112 0000 v36808.b112  
114 0000 v36808.b114  
115 0001 v36808.b115.s1  
116 0002 v36808.b116.s2  
117 0003 v36808.b117.s3  
118 0004 v36808.b118.s4  
119 0005 v36808.b119.s5  
120 0006 v36808.b120.s6  
121 0007 v36808.b121.s7  
122 0008 v36808.b122.s8  
123 0009 v36808.b123.s9  
124 0010 v36808.b124.s10  
125 0011 v36808.b125.s11  
126 0012 v36808.b126.s12  
127 0013 v36808.b127.s13  
128 0014 v36808.b128.s14  
129 0000 v36808.b129  
130 0000 v36808.b130  
132 0001 v36808.b132.s1  
133 0002 v36808.b133.s2  
134 0003 v36808.b134.s3  
135 0004 v36808.b135.s4  
136 0005 v36808.b136.s5  
137 0006 v36808.b137.s6  
138 0007 v36808.b138.s7  
139 0008 v36808.b139.s8  
140 0009 v36808.b140.s9  
141 0010 v36808.b141.s10  
142 0011 v36808.b142.s11  
143 0012 v36808.b143.s12  
144 0013 v36808.b144.s13  
145 0014 v36808.b145.s14  
146 0015 v36808.b146.s15  
147 0016 v36808.b147.s16  
148 0017 v36808.b148.s17  
149 0000 v36808.b149  
150 0000 v36808.b150  
152 0001 v36808.b152.s1  
153 0002 v36808.b153.s2  
154 0003 v36808.b154.s3  
155 0004 v36808.b155.s4  
156 0005 v36808.b156.s5  
157 0006 v36808.b157.s6  
158 0007 v36808.b158.s7  
159 0008 v36808.b159.s8  
160 0009 v36808.b160.s9  
161 0010 v36808.b161.s10  
162 0011 v36808.b162.s11  
163 0012 v36808.b163.s12  
164 0013 v36808.b164.s13  
165 0014 v36808.b165.s14  
166 0015a v36808.b166.s15a  
167 0015b v36808.b167.s15b  
168 0015 v36808.b168.s15  
169 0016 v36808.b169.s16  
170 0017 v36808.b170.s17  
171 0018 v36808.b171.s18  
172 0019 v36808.b172.s19  
173 0020 v36808.b173.s20  
174 0021 v36808.b174.s21  
175 0022 v36808.b175.s22  
176 0000 v36808.b176  
178 0001 v36808.b178.s1  
179 0002 v36808.b179.s2  
180 0003 v36808.b180.s3  
181 0004 v36808.b181.s4  
182 0005 v36808.b182.s5  
183 0006 v36808.b183.s6  
184 0007 v36808.b184.s7  
185 0008 v36808.b185.s8  
186 0009 v36808.b186.s9  
187 0010 v36808.b187.s10  
188 0011 v36808.b188.s11  
189 0000 v36808.b189  
190 0000 v36808.b190  
192 0001 v36808.b192.s1  
193 0002 v36808.b193.s2  
194 0003 v36808.b194.s3  
195 0004 v36808.b195.s4  
196 0005 v36808.b196.s5  
197 0006 v36808.b197.s6  
198 0007 v36808.b198.s7  
199 0008 v36808.b199.s8  
200 0009 v36808.b200.s9  
201 0010 v36808.b201.s10  
202 0011 v36808.b202.s11  
203 0012 v36808.b203.s12  
204 0013 v36808.b204.s13  
205 0014 v36808.b205.s14  
206 0015 v36808.b206.s15  
207 0016 v36808.b207.s16  
208 0017 v36808.b208.s17  
209 0018 v36808.b209.s18  
210 0019 v36808.b210.s19  
211 0020 v36808.b211.s20  
212 0021 v36808.b212.s21  
213 0022 v36808.b213.s22  
214 0023 v36808.b214.s23  
215 0024 v36808.b215.s24  
216 0025 v36808.b216.s25  
217 0026 v36808.b217.s26  
218 0027 v36808.b218.s27  
219 0028 v36808.b219.s28  
220 0029 v36808.b220.s29  
221 0030 v36808.b221.s30  
222 0031 v36808.b222.s31  
223 0000 v36808.b223  
224 0000 v36808.b224  
226 0001 v36808.b226.s1  
227 0002 v36808.b227.s2  
228 0003 v36808.b228.s3  
229 0004 v36808.b229.s4  
230 0005 v36808.b230.s5  
231 0006 v36808.b231.s6  
232 0007 v36808.b232.s7  
233 0008 v36808.b233.s8  
234 0009 v36808.b234.s9  
235 0010 v36808.b235.s10  
236 0011 v36808.b236.s11  
237 0012 v36808.b237.s12  
238 0013 v36808.b238.s13  
239 0014 v36808.b239.s14  
240 0000 v36808.b240  
241 0000 v36808.b241  
243 0001 v36808.b243.s1  
244 0002 v36808.b244.s2  
245 0003 v36808.b245.s3  
246 0004 v36808.b246.s4  
247 0005 v36808.b247.s5  
248 0006 v36808.b248.s6  
249 0007 v36808.b249.s7  
250 0008 v36808.b250.s8  
251 0009 v36808.b251.s9  
252 0010 v36808.b252.s10  
253 0011 v36808.b253.s11  
254 0012 v36808.b254.s12  
255 0013 v36808.b255.s13  
256 0014 v36808.b256.s14  
257 0015 v36808.b257.s15  
258 0000 v36808.b258  
259 0000 v36808.b259  
261 0001 v36808.b261.s1  
262 0002 v36808.b262.s2  
263 0003 v36808.b263.s3  
264 0004 v36808.b264.s4  
265 0005 v36808.b265.s5  
266 0006 v36808.b266.s6  
267 0007 v36808.b267.s7  
268 0008 v36808.b268.s8  
269 0009 v36808.b269.s9  
270 0010 v36808.b270.s10  
271 0011 v36808.b271.s11  
272 0012 v36808.b272.s12  
273 0000 v36808.b273  
275 0001 v36808.b275.s1  
276 0002 v36808.b276.s2  
277 0003 v36808.b277.s3  
278 0004 v36808.b278.s4  
279 0005 v36808.b279.s5  
280 0006 v36808.b280.s6  
281 0007 v36808.b281.s7  
282 0008 v36808.b282.s8  
283 0009 v36808.b283.s9  
284 0010 v36808.b284.s10  
285 0011 v36808.b285.s11  
286 0012 v36808.b286.s12  
287 0013 v36808.b287.s13  
288 0014 v36808.b288.s14  
289 0015 v36808.b289.s15  
290 0016 v36808.b290.s16  
291 0017 v36808.b291.s17  
292 0018 v36808.b292.s18  
293 0019 v36808.b293.s19  
294 0020 v36808.b294.s20  
295 0000 v36808.b295  
297 0001 v36808.b297.s1  
298 0002 v36808.b298.s2  
299 0003 v36808.b299.s3  
300 0004 v36808.b300.s4  
301 0005 v36808.b301.s5  
302 0006 v36808.b302.s6  
303 0007 v36808.b303.s7  
304 0008 v36808.b304.s8  
305 0009 v36808.b305.s9  
306 0010 v36808.b306.s10  
307 0011 v36808.b307.s11  
308 0012 v36808.b308.s12  
309 0013 v36808.b309.s13  
310 0014 v36808.b310.s14  
311 0015 v36808.b311.s15  
312 0016 v36808.b312.s16  
313 0017 v36808.b313.s17  
314 0000 v36808.b314  
315 0000 v36808.b315  
1602 1603 v36808.b1602.s1603  

NUMBER OF IMAGES

86 610 957

More info about our color images

  CartStart the program