Search reference or AID

Sökformulär

Kinne häradsrätt AIa:3 (1662-1687) (AID: v37745 Open, NAD: SE/GLA/11034)

Description of AID (in Swedish)

Kinne häradsrätt AIa:3 
AIDv37745 
Version0 (Note that there is a new version of the volume: v37745a)
Volume typeCourt records
Year1662-1687
InformationOmfattar åren 1662 (defekt), 1663, 1667, 1670, 1676, 1680 (defekt), 1682-1683, 1684 och 1687 (defekt).
Kinne häradsrätt
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationKinne härad bildade tillsammans med Kinnefjärdings, Skånings, Kållands, Åse och Viste härader en domsaga intill 1778. Detta år bortföll Kålland, Åse och Viste. 1810 tillkom Laske härad men 1865 utbyttes detta härad jämte Skåning mot Kålland, som då ånyo tillfördes domsagan. Under tiden 1615-1681 tillhörde vissa delar av Kinne härad Läckö grevskap. I Läckösamlingen finns Läckö grevskaps domböcker bevarade för följande år: 1642, 1655-1656, 1664-1665 och 1670-1673. Tingslagsindelning 1865 bestod domsagan av tre tingslag: Kållands härad med tingsställe i Örlösa, Kinne härad med tingsställe i Enebacken och Kinnefjärdings härad med tingsställe i Kållängen. Fr.o.m. 1904 förenades samtliga tingslag till ett med tingsställe i Lidköping.

Kinne härad omfattade följande församlingar: Västerplana, Medelplana, Österplana, Kestad, Kinnekleva, Sil, Kinne-Vedum, Fullösa, Forshem, Bredsäter, Lungås, Holmestad, Götene, Vättlösa och Ledsjö.
NADSE/GLA/11034
Volume from Kinne häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
0 1687 v37745.b0.s1687  
1 0000 v37745.b1  
2 0000 v37745.b2  
4 0001 v37745.b4.s1  
5 0002 v37745.b5.s2  
6 0003 v37745.b6.s3  
7 0004 v37745.b7.s4  
8 0005 v37745.b8.s5  
9 0006 v37745.b9.s6  
10 0007 v37745.b10.s7  
11 0008 v37745.b11.s8  
12 0009 v37745.b12.s9  
13 0010 v37745.b13.s10  
14 0011 v37745.b14.s11  
15 0012 v37745.b15.s12  
16 0013 v37745.b16.s13  
17 0014 v37745.b17.s14  
18 0015 v37745.b18.s15  
19 0016 v37745.b19.s16  
20 0017 v37745.b20.s17  
21 0018 v37745.b21.s18  
22 0019 v37745.b22.s19  
23 0020 v37745.b23.s20  
24 0000 v37745.b24  
25 0000 v37745.b25  
26 0000 v37745.b26  
28 0001 v37745.b28.s1  
29 0002 v37745.b29.s2  
30 0003 v37745.b30.s3  
31 0004 v37745.b31.s4  
32 0005 v37745.b32.s5  
33 0006 v37745.b33.s6  
34 0007 v37745.b34.s7  
35 0008 v37745.b35.s8  
36 0009 v37745.b36.s9  
37 0010 v37745.b37.s10  
38 0011 v37745.b38.s11  
39 0012 v37745.b39.s12  
40 0013 v37745.b40.s13  
41 0014 v37745.b41.s14  
42 0015 v37745.b42.s15  
43 0016 v37745.b43.s16  
44 0018 v37745.b44.s18  
45 0019 v37745.b45.s19  
46 0020 v37745.b46.s20  
47 0021 v37745.b47.s21  
48 0022 v37745.b48.s22  
49 0023 v37745.b49.s23  
50 0024 v37745.b50.s24  
51 0025 v37745.b51.s25  
52 0026 v37745.b52.s26  
53 0027 v37745.b53.s27  
54 0000 v37745.b54  
55 0000 v37745.b55  
57 0001 v37745.b57.s1  
58 0002 v37745.b58.s2  
59 0003 v37745.b59.s3  
60 0004 v37745.b60.s4  
61 0005 v37745.b61.s5  
62 0006 v37745.b62.s6  
63 0007 v37745.b63.s7  
64 0008 v37745.b64.s8  
65 0009 v37745.b65.s9  
66 0010 v37745.b66.s10  
67 0011 v37745.b67.s11  
68 0012 v37745.b68.s12  
69 0013 v37745.b69.s13  
70 0014 v37745.b70.s14  
71 0015 v37745.b71.s15  
72 0016 v37745.b72.s16  
73 0017 v37745.b73.s17  
74 0018 v37745.b74.s18  
75 0019 v37745.b75.s19  
76 0020 v37745.b76.s20  
77 0021 v37745.b77.s21  
78 0022 v37745.b78.s22  
79 0023 v37745.b79.s23  
80 0024 v37745.b80.s24  
81 0025 v37745.b81.s25  
82 0026 v37745.b82.s26  
83 0027 v37745.b83.s27  
84 0028 v37745.b84.s28  
85 0029 v37745.b85.s29  
86 0030 v37745.b86.s30  
87 0031 v37745.b87.s31  
88 0032 v37745.b88.s32  
89 0033 v37745.b89.s33  
90 0034 v37745.b90.s34  
91 0035 v37745.b91.s35  
92 0036 v37745.b92.s36  
93 0037 v37745.b93.s37  
94 0038 v37745.b94.s38  
95 0039 v37745.b95.s39  
96 0040 v37745.b96.s40  
97 0041 v37745.b97.s41  
98 0042 v37745.b98.s42  
99 0043 v37745.b99.s43  
100 0000 v37745.b100  
101 0000 v37745.b101  
103 0001 v37745.b103.s1  
104 0002 v37745.b104.s2  
105 0003 v37745.b105.s3  
106 0004 v37745.b106.s4  
107 0005 v37745.b107.s5  
108 0006 v37745.b108.s6  
109 0007 v37745.b109.s7  
110 0008 v37745.b110.s8  
111 0009 v37745.b111.s9  
112 0010 v37745.b112.s10  
113 0011 v37745.b113.s11  
114 0012 v37745.b114.s12  
115 0013 v37745.b115.s13  
116 0014 v37745.b116.s14  
117 0015 v37745.b117.s15  
118 0016 v37745.b118.s16  
119 0017 v37745.b119.s17  
120 0018 v37745.b120.s18  
121 0019 v37745.b121.s19  
122 0020 v37745.b122.s20  
123 0021 v37745.b123.s21  
124 0022 v37745.b124.s22  
125 0023 v37745.b125.s23  
126 0024 v37745.b126.s24  
127 0025 v37745.b127.s25  
128 0026 v37745.b128.s26  
129 0027 v37745.b129.s27  
130 0028 v37745.b130.s28  
131 0029 v37745.b131.s29  
132 0030 v37745.b132.s30  
133 0000 v37745.b133  
134 0000 v37745.b134  
136 0001 v37745.b136.s1  
137 0002 v37745.b137.s2  
138 0003 v37745.b138.s3  
139 0004 v37745.b139.s4  
140 0005 v37745.b140.s5  
141 0006 v37745.b141.s6  
142 0007 v37745.b142.s7  
143 0008 v37745.b143.s8  
144 0009 v37745.b144.s9  
145 0010 v37745.b145.s10  
146 0011 v37745.b146.s11  
147 0012 v37745.b147.s12  
148 0013 v37745.b148.s13  
149 0014 v37745.b149.s14  
150 0015 v37745.b150.s15  
151 0016 v37745.b151.s16  
152 0017 v37745.b152.s17  
153 0018 v37745.b153.s18  
154 0019 v37745.b154.s19  
155 0020 v37745.b155.s20  
156 0021 v37745.b156.s21  
157 0022 v37745.b157.s22  
158 0023 v37745.b158.s23  
159 0024 v37745.b159.s24  
160 0025 v37745.b160.s25  
161 0026 v37745.b161.s26  
162 0027 v37745.b162.s27  
163 0028 v37745.b163.s28  
164 0029 v37745.b164.s29  
165 0030 v37745.b165.s30  
166 0031 v37745.b166.s31  
167 0032 v37745.b167.s32  
168 0033 v37745.b168.s33  
169 0034 v37745.b169.s34  
170 0035 v37745.b170.s35  
171 0036 v37745.b171.s36  
172 0037 v37745.b172.s37  
173 0038 v37745.b173.s38  
174 0039 v37745.b174.s39  
175 0000 v37745.b175  
177 0000 v37745.b177  
178 0001 v37745.b178.s1  
179 0002 v37745.b179.s2  
180 0003 v37745.b180.s3  
181 0004 v37745.b181.s4  
182 0005 v37745.b182.s5  
183 0006 v37745.b183.s6  
184 0007 v37745.b184.s7  
185 0008 v37745.b185.s8  
186 0009 v37745.b186.s9  
187 0010 v37745.b187.s10  
188 0011 v37745.b188.s11  
189 0012 v37745.b189.s12  
190 0013 v37745.b190.s13  
191 0014 v37745.b191.s14  
192 0015 v37745.b192.s15  
193 0016 v37745.b193.s16  
194 0017 v37745.b194.s17  
195 0018 v37745.b195.s18  
196 0019 v37745.b196.s19  
197 0020 v37745.b197.s20  
198 0021 v37745.b198.s21  
199 0022 v37745.b199.s22  
200 0023 v37745.b200.s23  
201 0024 v37745.b201.s24  
202 0025 v37745.b202.s25  
203 0026 v37745.b203.s26  
204 0027 v37745.b204.s27  
205 0028 v37745.b205.s28  
206 0029 v37745.b206.s29  
207 0030 v37745.b207.s30  
208 0000 v37745.b208  
209 0000 v37745.b209  
210 0000 v37745.b210  
212 0001 v37745.b212.s1  
213 0002 v37745.b213.s2  
214 0003 v37745.b214.s3  
215 0004 v37745.b215.s4  
216 0005 v37745.b216.s5  
217 0006 v37745.b217.s6  
218 0007 v37745.b218.s7  
219 0008 v37745.b219.s8  
220 0009 v37745.b220.s9  
221 0010 v37745.b221.s10  
222 0011 v37745.b222.s11  
223 0012 v37745.b223.s12  
224 0013 v37745.b224.s13  
225 0014 v37745.b225.s14  
226 0015 v37745.b226.s15  
227 0016 v37745.b227.s16  
228 0017 v37745.b228.s17  
229 0018 v37745.b229.s18  
230 0019 v37745.b230.s19  
231 0020 v37745.b231.s20  
232 0021 v37745.b232.s21  
233 0022 v37745.b233.s22  
234 0023 v37745.b234.s23  
235 0024 v37745.b235.s24  
236 0025 v37745.b236.s25  
237 0026 v37745.b237.s26  
238 0027 v37745.b238.s27  
239 0028 v37745.b239.s28  
240 0029 v37745.b240.s29  
241 0030 v37745.b241.s30  
242 0031 v37745.b242.s31  
243 0032 v37745.b243.s32  
244 0033 v37745.b244.s33  
245 0034 v37745.b245.s34  
246 0035 v37745.b246.s35  
247 0036 v37745.b247.s36  
248 0037 v37745.b248.s37  
249 0038 v37745.b249.s38  
250 0039 v37745.b250.s39  
251 0040 v37745.b251.s40  
252 0041 v37745.b252.s41  
253 0042 v37745.b253.s42  
254 0043 v37745.b254.s43  
255 0044 v37745.b255.s44  
256 0045 v37745.b256.s45  
257 0046 v37745.b257.s46  
258 0047 v37745.b258.s47  
259 0048 v37745.b259.s48  
260 0049 v37745.b260.s49  
261 0050 v37745.b261.s50  
262 0051 v37745.b262.s51  
263 0052 v37745.b263.s52  
264 0053 v37745.b264.s53  
265 0054 v37745.b265.s54  
266 0055 v37745.b266.s55  
267 0056 v37745.b267.s56  
268 0057 v37745.b268.s57  
269 0058 v37745.b269.s58  
270 0059 v37745.b270.s59  
271 0060 v37745.b271.s60  
272 0061 v37745.b272.s61  
273 0062 v37745.b273.s62  
274 0063 v37745.b274.s63  
275 0064 v37745.b275.s64  
276 0065 v37745.b276.s65  
277 0066 v37745.b277.s66  
278 0067 v37745.b278.s67  
279 0068 v37745.b279.s68  
280 0069 v37745.b280.s69  
281 0070 v37745.b281.s70  
282 0071 v37745.b282.s71  
283 0000 v37745.b283  
284 0000 v37745.b284  
286 0001 v37745.b286.s1  
287 0002 v37745.b287.s2  
288 0003 v37745.b288.s3  
289 0004 v37745.b289.s4  
290 0005 v37745.b290.s5  
291 0006 v37745.b291.s6  
292 0007 v37745.b292.s7  
293 0008 v37745.b293.s8  
294 0009 v37745.b294.s9  
295 0010 v37745.b295.s10  
296 0011 v37745.b296.s11  
297 0012 v37745.b297.s12  
298 0013 v37745.b298.s13  
299 0014 v37745.b299.s14  
300 0015 v37745.b300.s15  
301 0016 v37745.b301.s16  
302 0017 v37745.b302.s17  
303 0018 v37745.b303.s18  
304 0019 v37745.b304.s19  
305 0020 v37745.b305.s20  
306 0021 v37745.b306.s21  
307 0022 v37745.b307.s22  
308 0023 v37745.b308.s23  
309 0024 v37745.b309.s24  
310 0025 v37745.b310.s25  
311 0026 v37745.b311.s26  
312 0027 v37745.b312.s27  
313 0028 v37745.b313.s28  
314 0029 v37745.b314.s29  
315 0030 v37745.b315.s30  
316 0031 v37745.b316.s31  
317 0032 v37745.b317.s32  
318 0033 v37745.b318.s33  
319 0034 v37745.b319.s34  
320 0035 v37745.b320.s35  
321 0036 v37745.b321.s36  
322 0037 v37745.b322.s37  
323 0038 v37745.b323.s38  
324 0039 v37745.b324.s39  
325 0040 v37745.b325.s40  
326 0041 v37745.b326.s41  
327 0042 v37745.b327.s42  
328 0043 v37745.b328.s43  
329 0044 v37745.b329.s44  
330 0045 v37745.b330.s45  
331 0046 v37745.b331.s46  
332 0047 v37745.b332.s47  
333 0048 v37745.b333.s48  
334 0049 v37745.b334.s49  
335 0050 v37745.b335.s50  
336 0000 v37745.b336  
337 0000 v37745.b337  
339 0001 v37745.b339.s1  
340 0002 v37745.b340.s2  
341 0003 v37745.b341.s3  
342 0004 v37745.b342.s4  
343 0005a v37745.b343.s5a  
344 0005b v37745.b344.s5b  
345 0006 v37745.b345.s6  
346 0007 v37745.b346.s7  
347 0008 v37745.b347.s8  
348 0009 v37745.b348.s9  
349 0010 v37745.b349.s10  
350 0011 v37745.b350.s11  
351 0012 v37745.b351.s12  
352 0013 v37745.b352.s13  
353 0014 v37745.b353.s14  
354 0015 v37745.b354.s15  
355 0016 v37745.b355.s16  
356 0017 v37745.b356.s17  
357 0018 v37745.b357.s18  
358 0019 v37745.b358.s19  
359 0020 v37745.b359.s20  
360 0021 v37745.b360.s21  
361 0022 v37745.b361.s22  
362 0023 v37745.b362.s23  
363 0024 v37745.b363.s24  
364 0025 v37745.b364.s25  
365 0026 v37745.b365.s26  
366 0027 v37745.b366.s27  
367 0028 v37745.b367.s28  
368 0029 v37745.b368.s29  
369 0030 v37745.b369.s30  
370 0031 v37745.b370.s31  
371 0032 v37745.b371.s32  
372 0033 v37745.b372.s33  
373 0034 v37745.b373.s34  
374 0035 v37745.b374.s35  
375 0036 v37745.b375.s36  
376 0037 v37745.b376.s37  
377 0038 v37745.b377.s38  
378 0039 v37745.b378.s39  
379 0040 v37745.b379.s40  
380 0041 v37745.b380.s41  
381 0042 v37745.b381.s42  
382 0043 v37745.b382.s43  
383 0044 v37745.b383.s44  
384 0045 v37745.b384.s45  
385 0046 v37745.b385.s46  
386 0047 v37745.b386.s47  
387 0048 v37745.b387.s48  
388 0049 v37745.b388.s49  
389 0050 v37745.b389.s50  
390 0051 v37745.b390.s51  
391 0052 v37745.b391.s52  
392 0053 v37745.b392.s53  
393 0054 v37745.b393.s54  
394 0055 v37745.b394.s55  
395 0056 v37745.b395.s56  
396 0057 v37745.b396.s57  
397 0058 v37745.b397.s58  
398 0059 v37745.b398.s59  
399 0060 v37745.b399.s60  
400 0061 v37745.b400.s61  
401 0062 v37745.b401.s62  
402 0063 v37745.b402.s63  
403 0064 v37745.b403.s64  
404 0065 v37745.b404.s65  
405 0066 v37745.b405.s66  
406 0000 v37745.b406  
407 0000 v37745.b407  
1667 1670 v37745.b1667.s1670  

NUMBER OF IMAGES

86 468 601

More info about our color images

  CartStart the program