Search reference or AID

Sökformulär

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 (1630-1636) (AID: v405254 Open, NAD: SE/RA/42042202)

Description of AID (in Swedish)

Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län EXIa:5 
AIDv405254 
Version0 (Note that there is a new version of the volume: v405254b)
Volume typeCourt records
Year1630-1636
InformationLagmännens renoverade domböcker. Upplands* län 1630, 1634-35; Södermanlands län 1635-36; Västmanlands 1634-36; Älvsborgs och Skaraborgs län 1635. * Upplands län = Uppsala län + Stockholms län.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
CountyUppsala län
ProvinceUppland
Source typeCourts of appeal
InformationSvea Hovrätt inrättades genom rättegångsordinantian den 10 februari 1614. Hovrättens fiskal, Advokatfiskalen, hade till uppgift att anställa åtal i de av hovrätten direkt upptagna målen, han fick dessutom efter hand ansvaret för en rad administrativa frågor. År 1595 beslöts att underrrätternas domböcker skulle sändas in till Kungl. Maj:t för granskning. Hovrätterna övertog från 1614 denna granskning som gav upphov till serierna av s.k. renoverade domböcker och småprotokoll, vilket således är avskrifter av underrätternas domböcker och småprotokoll. Dessa renovationsserier har arkiverats i advokatfiskalens arkiv. Från 1849 begräsades renovationerna till mål som gällde ägande- och nyttjanderätt, arv och testamenten. Avskrifterna av domarna i brottmål gjordes således inte senare.

I allmänhet är serierna av renoverade domböcker och småprotokoll bevarade i högre utsträckning än origanal- (koncept-) exemplaren, det gäller särskilt de äldre årgångarna fram till anrdra hälften av 1700-talet. Efter 1849 är således endast konceptdomböckerna fullständiga.

Att hitta i materialet:
Inmatningen och länkningen av de renoverade domböckerna i Svea Hovrätts arkiv är gjord med utgångspunkt i förteckningen i Nationella Arkivdatabasen, NAD. Materialet är mycket omfattande, varför vi valt att göra en "underarkivbildare" för respektive län.

Förteckningen i NAD har flera brister. Många gånger står det bara XX län nr XX, utan att det framgår att volymen innehåller protokoll även från andra län. I häradsrätternas volymer kan det dessutom ingå protkoll från rådhusrätterna utan att detta framgår av förteckningen.

För att det ska bli enklare att orientera sig i materialet har vi därför fotograferat av de äldre arkivförteckningar på kort som förvaras vid Riksarkivet (se volymerna för vilka vi har angett Arkivförteckning som volymtyp). Förteckningarna för häradsrätter är uppställda härad för härad, och här framgår även om protokollen för ett visst år skulle ingå i böckerna för ett annat län. Det finns även en arkivförteckning över rådhusrätters domböcker som ingår i häradsrätternas volymer, uppställd stad för stad. Titta i denna förteckning om du i EXIe serien inte kan återfinna önskat årtal för en viss stad.
NADSE/RA/42042202
Volume from Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Uppsala län
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v405254.b10  
20 0000 v405254.b20  
30 0000 v405254.b30  
40 0000 v405254.b40  
50 0000 v405254.b50  
60 0000 v405254.b60  
70 0001 v405254.b70.s1  
80 0002 v405254.b80.s2  
90 0003 v405254.b90.s3  
100 0004 v405254.b100.s4  
110 0005 v405254.b110.s5  
120 0006 v405254.b120.s6  
130 0007 v405254.b130.s7  
140 0008 v405254.b140.s8  
150 0009 v405254.b150.s9  
160 0010 v405254.b160.s10  
170 0011 v405254.b170.s11  
180 0012 v405254.b180.s12  
190 0013 v405254.b190.s13  
200 0014 v405254.b200.s14  
210 0015 v405254.b210.s15  
220 0016 v405254.b220.s16  
230 0017 v405254.b230.s17  
240 0018 v405254.b240.s18  
250 0019 v405254.b250.s19  
260 0020 v405254.b260.s20  
270 0021 v405254.b270.s21  
280 0022 v405254.b280.s22  
290 0023 v405254.b290.s23  
300 0024 v405254.b300.s24  
310 0025 v405254.b310.s25  
320 0026 v405254.b320.s26  
330 0027 v405254.b330.s27  
340 0028 v405254.b340.s28  
350 0029 v405254.b350.s29  
360 0030 v405254.b360.s30  
370 0031 v405254.b370.s31  
380 0032 v405254.b380.s32  
390 0033 v405254.b390.s33  
400 0034 v405254.b400.s34  
410 0035 v405254.b410.s35  
420 0036 v405254.b420.s36  
430 0037 v405254.b430.s37  
440 0038 v405254.b440.s38  
450 0039 v405254.b450.s39  
460 0040 v405254.b460.s40  
470 0041 v405254.b470.s41  
480 0042 v405254.b480.s42  
490 0043 v405254.b490.s43  
500 0044 v405254.b500.s44  
510 0045 v405254.b510.s45  
520 0046 v405254.b520.s46  
530 0047 v405254.b530.s47  
540 0048 v405254.b540.s48  
550 0049 v405254.b550.s49  
560 0050 v405254.b560.s50  
570 0051 v405254.b570.s51  
580 0052 v405254.b580.s52  
590 0053 v405254.b590.s53  
600 0054 v405254.b600.s54  
610 0055 v405254.b610.s55  
620 0056 v405254.b620.s56  
630 0057 v405254.b630.s57  
640 0058 v405254.b640.s58  
650 0059 v405254.b650.s59  
660 0060 v405254.b660.s60  
670 0061 v405254.b670.s61  
680 0062 v405254.b680.s62  
690 0063 v405254.b690.s63  
700 0064 v405254.b700.s64  
710 0065 v405254.b710.s65  
720 0066 v405254.b720.s66  
730 0067 v405254.b730.s67  
740 0068 v405254.b740.s68  
750 0069 v405254.b750.s69  
760 0070 v405254.b760.s70  
770 0071 v405254.b770.s71  
780 0072 v405254.b780.s72  
790 0073 v405254.b790.s73  
800 0074 v405254.b800.s74  
810 0075 v405254.b810.s75  
820 0076 v405254.b820.s76  
830 0077 v405254.b830.s77  
840 0078 v405254.b840.s78  
850 0079 v405254.b850.s79  
860 0080 v405254.b860.s80  
870 0081 v405254.b870.s81  
880 0082 v405254.b880.s82  
890 0083 v405254.b890.s83  
900 0084 v405254.b900.s84  
910 0085 v405254.b910.s85  
920 0086 v405254.b920.s86  
930 0087 v405254.b930.s87  
940 0088 v405254.b940.s88  
950 0089 v405254.b950.s89  
960 0090 v405254.b960.s90  
970 0091 v405254.b970.s91  
980 0092 v405254.b980.s92  
990 0093 v405254.b990.s93  
1000 093b v405254.b1000.s93b  
1010 0094 v405254.b1010.s94  
1020 0095 v405254.b1020.s95  
1030 0096 v405254.b1030.s96  
1040 0097 v405254.b1040.s97  
1050 0098 v405254.b1050.s98  
1060 0099 v405254.b1060.s99  
1070 0100 v405254.b1070.s100  
1080 0101 v405254.b1080.s101  
1090 0102 v405254.b1090.s102  
1100 0103 v405254.b1100.s103  
1110 0104 v405254.b1110.s104  
1120 0105 v405254.b1120.s105  
1130 0106 v405254.b1130.s106  
1140 0107 v405254.b1140.s107  
1150 0108 v405254.b1150.s108  
1160 0109 v405254.b1160.s109  
1170 0110 v405254.b1170.s110  
1180 0111 v405254.b1180.s111  
1190 0112 v405254.b1190.s112  
1200 0113 v405254.b1200.s113  
1210 0114 v405254.b1210.s114  
1220 0115 v405254.b1220.s115  
1230 0116 v405254.b1230.s116  
1240 0117 v405254.b1240.s117  
1250 0118 v405254.b1250.s118  
1260 0119 v405254.b1260.s119  
1270 0120 v405254.b1270.s120  
1280 0121 v405254.b1280.s121  
1290 0122 v405254.b1290.s122  
1300 0123 v405254.b1300.s123  
1310 0124 v405254.b1310.s124  
1320 0125 v405254.b1320.s125  
1330 0126 v405254.b1330.s126  
1340 0127 v405254.b1340.s127  
1350 0128 v405254.b1350.s128  
1360 0129 v405254.b1360.s129  
1370 0130 v405254.b1370.s130  
1380 0131 v405254.b1380.s131  
1390 0132 v405254.b1390.s132  
1400 132b v405254.b1400.s132b  
1410 0133 v405254.b1410.s133  
1420 0134 v405254.b1420.s134  
1430 0135 v405254.b1430.s135  
1440 0136 v405254.b1440.s136  
1450 0137 v405254.b1450.s137  
1460 0138 v405254.b1460.s138  
1470 0139 v405254.b1470.s139  
1480 0140 v405254.b1480.s140  
1490 140b v405254.b1490.s140b  
1500 0141 v405254.b1500.s141  
1510 0142 v405254.b1510.s142  
1520 0143 v405254.b1520.s143  
1530 0144 v405254.b1530.s144  
1540 0145 v405254.b1540.s145  
1550 0146 v405254.b1550.s146  
1560 0147 v405254.b1560.s147  
1570 0148 v405254.b1570.s148  
1580 0149 v405254.b1580.s149  
1590 149b v405254.b1590.s149b  
1600 0000 v405254.b1600  
1610 0150 v405254.b1610.s150  
1620 0151 v405254.b1620.s151  
1630 0152 v405254.b1630.s152  
1640 0153 v405254.b1640.s153  
1650 0154 v405254.b1650.s154  
1660 0155 v405254.b1660.s155  
1670 0156 v405254.b1670.s156  
1680 156b v405254.b1680.s156b  
1690 0157 v405254.b1690.s157  
1700 0158 v405254.b1700.s158  
1710 0159 v405254.b1710.s159  
1720 0160 v405254.b1720.s160  
1730 0161 v405254.b1730.s161  
1740 0162 v405254.b1740.s162  
1750 0163 v405254.b1750.s163  
1760 163b v405254.b1760.s163b  
1770 0164 v405254.b1770.s164  
1780 0165 v405254.b1780.s165  
1790 0166 v405254.b1790.s166  
1800 0167 v405254.b1800.s167  
1810 0168 v405254.b1810.s168  
1820 0169 v405254.b1820.s169  
1830 0170 v405254.b1830.s170  
1840 0171 v405254.b1840.s171  
1850 0172 v405254.b1850.s172  
1860 0173 v405254.b1860.s173  
1870 0174 v405254.b1870.s174  
1880 0175 v405254.b1880.s175  
1890 175b v405254.b1890.s175b  
1900 0176 v405254.b1900.s176  
1910 0177 v405254.b1910.s177  
1920 0178 v405254.b1920.s178  
1930 0179 v405254.b1930.s179  
1940 0180 v405254.b1940.s180  
1950 180b v405254.b1950.s180b  
1960 0181 v405254.b1960.s181  
1970 0182 v405254.b1970.s182  
1980 0183 v405254.b1980.s183  
1990 0184 v405254.b1990.s184  
2000 0185 v405254.b2000.s185  
2010 0186 v405254.b2010.s186  
2020 186b v405254.b2020.s186b  
2030 0187 v405254.b2030.s187  
2040 0188 v405254.b2040.s188  
2050 0189 v405254.b2050.s189  
2060 0190 v405254.b2060.s190  
2070 0191 v405254.b2070.s191  
2080 0192 v405254.b2080.s192  
2090 0193 v405254.b2090.s193  
2100 0194 v405254.b2100.s194  
2110 0195 v405254.b2110.s195  
2120 0196 v405254.b2120.s196  
2130 0197 v405254.b2130.s197  
2140 0198 v405254.b2140.s198  
2150 0199 v405254.b2150.s199  
2160 0200 v405254.b2160.s200  
2170 200b v405254.b2170.s200b  
2180 0201 v405254.b2180.s201  
2190 0202 v405254.b2190.s202  
2200 0203 v405254.b2200.s203  
2210 0204 v405254.b2210.s204  
2220 0205 v405254.b2220.s205  
2230 0206 v405254.b2230.s206  
2240 0207 v405254.b2240.s207  
2250 0208 v405254.b2250.s208  
2260 0209 v405254.b2260.s209  
2270 209b v405254.b2270.s209b  
2280 0210 v405254.b2280.s210  
2290 0211 v405254.b2290.s211  
2300 0212 v405254.b2300.s212  
2310 0213 v405254.b2310.s213  
2320 0214 v405254.b2320.s214  
2330 0215 v405254.b2330.s215  
2340 0216 v405254.b2340.s216  
2350 216b v405254.b2350.s216b  
2360 0217 v405254.b2360.s217  
2370 0218 v405254.b2370.s218  
2380 0219 v405254.b2380.s219  
2390 0220 v405254.b2390.s220  
2400 0221 v405254.b2400.s221  
2410 0222 v405254.b2410.s222  
2420 0223 v405254.b2420.s223  
2430 0224 v405254.b2430.s224  
2440 0225 v405254.b2440.s225  
2450 0226 v405254.b2450.s226  
2460 226b v405254.b2460.s226b  
2470 0227 v405254.b2470.s227  
2480 0228 v405254.b2480.s228  
2490 0229 v405254.b2490.s229  
2500 0230 v405254.b2500.s230  
2510 0231 v405254.b2510.s231  
2520 0232 v405254.b2520.s232  
2530 0233 v405254.b2530.s233  
2540 0234 v405254.b2540.s234  
2550 0235 v405254.b2550.s235  
2560 0236 v405254.b2560.s236  
2570 0237 v405254.b2570.s237  
2580 0238 v405254.b2580.s238  
2590 0239 v405254.b2590.s239  
2600 0240 v405254.b2600.s240  
2610 0241 v405254.b2610.s241  
2620 0242 v405254.b2620.s242  
2630 0243 v405254.b2630.s243  
2640 0244 v405254.b2640.s244  
2650 0245 v405254.b2650.s245  
2660 0246 v405254.b2660.s246  
2670 0247 v405254.b2670.s247  
2680 0248 v405254.b2680.s248  
2690 0249 v405254.b2690.s249  
2700 0250 v405254.b2700.s250  
2710 0251 v405254.b2710.s251  
2720 0252 v405254.b2720.s252  
2730 0253 v405254.b2730.s253  
2740 0254 v405254.b2740.s254  
2750 0255 v405254.b2750.s255  
2760 0256 v405254.b2760.s256  
2770 0257 v405254.b2770.s257  
2780 0258 v405254.b2780.s258  
2790 0259 v405254.b2790.s259  
2800 0260 v405254.b2800.s260  
2810 0261 v405254.b2810.s261  
2820 0262 v405254.b2820.s262  
2830 0263 v405254.b2830.s263  
2840 0264 v405254.b2840.s264  
2850 0265 v405254.b2850.s265  
2860 0266 v405254.b2860.s266  
2870 0267 v405254.b2870.s267  
2880 0268 v405254.b2880.s268  
2890 0269 v405254.b2890.s269  
2900 0270 v405254.b2900.s270  
2910 0271 v405254.b2910.s271  
2920 0272 v405254.b2920.s272  
2930 0273 v405254.b2930.s273  
2940 0274 v405254.b2940.s274  
2950 0275 v405254.b2950.s275  
2960 0276 v405254.b2960.s276  
2970 0277 v405254.b2970.s277  
2980 0278 v405254.b2980.s278  
2990 0279 v405254.b2990.s279  
3000 0280 v405254.b3000.s280  
3010 0281 v405254.b3010.s281  
3020 0282 v405254.b3020.s282  
3030 0283 v405254.b3030.s283  
3040 0284 v405254.b3040.s284  
3050 0285 v405254.b3050.s285  
3060 0286 v405254.b3060.s286  
3070 0287 v405254.b3070.s287  
3080 0288 v405254.b3080.s288  
3090 0289 v405254.b3090.s289  
3100 0290 v405254.b3100.s290  
3110 0291 v405254.b3110.s291  
3120 0292 v405254.b3120.s292  
3130 0293 v405254.b3130.s293  
3140 0294 v405254.b3140.s294  
3150 0295 v405254.b3150.s295  
3160 0296 v405254.b3160.s296  
3170 0297 v405254.b3170.s297  
3180 0298 v405254.b3180.s298  
3190 0299 v405254.b3190.s299  
3200 0300 v405254.b3200.s300  
3210 0301 v405254.b3210.s301  
3220 0302 v405254.b3220.s302  
3230 0303 v405254.b3230.s303  
3240 0304 v405254.b3240.s304  
3250 0305 v405254.b3250.s305  
3260 0306 v405254.b3260.s306  
3270 0307 v405254.b3270.s307  
3280 0308 v405254.b3280.s308  
3290 0309 v405254.b3290.s309  
3300 0310 v405254.b3300.s310  
3310 0311 v405254.b3310.s311  
3320 0312 v405254.b3320.s312  
3330 0313 v405254.b3330.s313  
3340 0314 v405254.b3340.s314  
3350 0315 v405254.b3350.s315  
3360 0316 v405254.b3360.s316  
3370 0317 v405254.b3370.s317  
3380 0318 v405254.b3380.s318  
3390 0319 v405254.b3390.s319  
3400 0320 v405254.b3400.s320  
3410 0321 v405254.b3410.s321  
3420 0322 v405254.b3420.s322  
3430 0323 v405254.b3430.s323  
3440 0324 v405254.b3440.s324  
3450 0325 v405254.b3450.s325  
3460 0326 v405254.b3460.s326  
3470 0327 v405254.b3470.s327  
3480 0328 v405254.b3480.s328  
3490 0329 v405254.b3490.s329  
3500 0330 v405254.b3500.s330  
3510 0331 v405254.b3510.s331  
3520 0332 v405254.b3520.s332  
3530 0333 v405254.b3530.s333  
3540 0334 v405254.b3540.s334  
3550 0335 v405254.b3550.s335  
3560 0336 v405254.b3560.s336  
3570 0337 v405254.b3570.s337  
3580 0338 v405254.b3580.s338  
3590 0339 v405254.b3590.s339  
3600 0340 v405254.b3600.s340  
3610 0341 v405254.b3610.s341  
3620 0342 v405254.b3620.s342  
3630 0343 v405254.b3630.s343  
3640 0344 v405254.b3640.s344  
3650 0345 v405254.b3650.s345  
3660 0346 v405254.b3660.s346  
3670 0347 v405254.b3670.s347  
3680 0348 v405254.b3680.s348  
3690 0349 v405254.b3690.s349  
3700 0350 v405254.b3700.s350  
3710 350b v405254.b3710.s350b  
3720 0351 v405254.b3720.s351  
3730 0352 v405254.b3730.s352  
3740 0353 v405254.b3740.s353  
3750 0354 v405254.b3750.s354  
3760 0355 v405254.b3760.s355  
3770 0356 v405254.b3770.s356  
3780 0357 v405254.b3780.s357  
3790 0358 v405254.b3790.s358  
3800 0359 v405254.b3800.s359  
3810 0360 v405254.b3810.s360  
3820 0361 v405254.b3820.s361  
3830 0362 v405254.b3830.s362  
3840 0363 v405254.b3840.s363  
3850 0364 v405254.b3850.s364  
3860 0365 v405254.b3860.s365  
3870 0367 v405254.b3870.s367  
3880 0368 v405254.b3880.s368  
3890 0369 v405254.b3890.s369  
3900 0370 v405254.b3900.s370  
3910 0371 v405254.b3910.s371  
3920 0372 v405254.b3920.s372  
3930 0373 v405254.b3930.s373  
3940 0374 v405254.b3940.s374  
3950 0375 v405254.b3950.s375  
3960 0376 v405254.b3960.s376  
3970 0377 v405254.b3970.s377  
3980 0378 v405254.b3980.s378  
3990 0379 v405254.b3990.s379  
4000 0380 v405254.b4000.s380  
4010 0381 v405254.b4010.s381  
4020 0382 v405254.b4020.s382  
4030 0383 v405254.b4030.s383  
4040 0384 v405254.b4040.s384  
4050 384b v405254.b4050.s384b  
4060 0385 v405254.b4060.s385  
4070 0386 v405254.b4070.s386  
4080 0387 v405254.b4080.s387  
4090 0388 v405254.b4090.s388  
4100 0389 v405254.b4100.s389  
4110 0390 v405254.b4110.s390  
4120 0391 v405254.b4120.s391  
4130 0392 v405254.b4130.s392  
4140 0393 v405254.b4140.s393  
4150 0394 v405254.b4150.s394  
4160 0395 v405254.b4160.s395  
4170 0396 v405254.b4170.s396  
4180 0397 v405254.b4180.s397  
4190 0398 v405254.b4190.s398  
4200 0399 v405254.b4200.s399  
4210 0400 v405254.b4210.s400  
4220 0401 v405254.b4220.s401  
4230 0402 v405254.b4230.s402  
4240 0403 v405254.b4240.s403  
4250 0404 v405254.b4250.s404  
4260 0405 v405254.b4260.s405  
4270 0406 v405254.b4270.s406  
4280 0407 v405254.b4280.s407  
4290 0408 v405254.b4290.s408  
4300 0409 v405254.b4300.s409  
4310 0410 v405254.b4310.s410  
4320 0411 v405254.b4320.s411  
4330 0412 v405254.b4330.s412  
4340 0413 v405254.b4340.s413  
4350 0414 v405254.b4350.s414  
4360 0415 v405254.b4360.s415  
4370 0416 v405254.b4370.s416  
4380 0000 v405254.b4380  
4390 0000 v405254.b4390  
4400 0000 v405254.b4400  
4410 0000 v405254.b4410  

NUMBER OF IMAGES

86 838 391

More info about our color images

  CartStart the program