Search reference or AID

Sökformulär

Hallens tingslags häradsrätt AI:107 (1841-1841) (AID: v406096 Open, NAD: SE/ÖLA/10819)

Description of AID (in Swedish)

Hallens tingslags häradsrätt AI:107 
AIDv406096 
Volume typeCourt records
Year1841-1841
InformationVt.
Hallens tingslags häradsrätt
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationHallens tingslag, som omfattar socknarna Hallen, Marby och Norderön, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och fr.o.m 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordning 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m.1916-08-25 (enl.k.kung. 1916-01-28, S.F.S. 12/1916) Hallens tgl. med Sunne tgl. och Ovikens tgl. till Sunne, Ovikens och Hallens tgl. - Fr.o.m. 1940-01-01 sammanslås detta tgl. med Undersåkers Offerdals tgl., varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tgl.
(Jämtlands västra domsagas häradsrätt.)

För tiden efter 1916-08-25 se Sunne, Ovikens och Hallens tingslags häradsrättsarkiv.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10819
Volume from Hallens tingslags häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v406096.b10  
20 0000 v406096.b20  
30 0000 v406096.b30  
40 0001 v406096.b40.s1  
50 0002 v406096.b50.s2  
60 0003 v406096.b60.s3  
70 0004 v406096.b70.s4  
80 0005 v406096.b80.s5  
90 0006 v406096.b90.s6  
100 0007 v406096.b100.s7  
110 0008 v406096.b110.s8  
120 0009 v406096.b120.s9  
130 0010 v406096.b130.s10  
140 0011 v406096.b140.s11  
150 0012 v406096.b150.s12  
160 0013 v406096.b160.s13  
170 0014 v406096.b170.s14  
180 0015 v406096.b180.s15  
190 0016 v406096.b190.s16  
200 0017 v406096.b200.s17  
210 0018 v406096.b210.s18  
220 0019 v406096.b220.s19  
230 0020 v406096.b230.s20  
240 0021 v406096.b240.s21  
250 0022 v406096.b250.s22  
260 0023a v406096.b260.s23a  
270 0023b v406096.b270.s23b  
280 0024 v406096.b280.s24  
290 0025a v406096.b290.s25a  
300 0025b v406096.b300.s25b  
310 0026 v406096.b310.s26  
320 0027 v406096.b320.s27  
330 0028 v406096.b330.s28  
340 0029 v406096.b340.s29  
350 0030 v406096.b350.s30  
360 0031 v406096.b360.s31  
370 0032 v406096.b370.s32  
380 0033 v406096.b380.s33  
390 0034 v406096.b390.s34  
400 0035 v406096.b400.s35  
410 0036 v406096.b410.s36  
420 0037 v406096.b420.s37  
430 0038 v406096.b430.s38  
440 0039a v406096.b440.s39a  
450 0039b v406096.b450.s39b  
460 0040a v406096.b460.s40a  
470 0040b v406096.b470.s40b  
480 0041a v406096.b480.s41a  
490 0041b v406096.b490.s41b  
500 0042a v406096.b500.s42a  
510 0042b v406096.b510.s42b  
520 0043 v406096.b520.s43  
530 0044 v406096.b530.s44  
540 0045 v406096.b540.s45  
550 0046 v406096.b550.s46  
560 0047 v406096.b560.s47  
570 0048 v406096.b570.s48  
580 0049 v406096.b580.s49  
590 0050a v406096.b590.s50a  
600 0050b v406096.b600.s50b  
610 0050c v406096.b610.s50c  
620 0051 v406096.b620.s51  
630 0052 v406096.b630.s52  
640 0053 v406096.b640.s53  
650 0054 v406096.b650.s54  
660 0055 v406096.b660.s55  
670 0056 v406096.b670.s56  
680 0057 v406096.b680.s57  
690 0058 v406096.b690.s58  
700 0059 v406096.b700.s59  
710 0060 v406096.b710.s60  
720 0061 v406096.b720.s61  
730 0062 v406096.b730.s62  
740 0063 v406096.b740.s63  
750 0064 v406096.b750.s64  
760 0065 v406096.b760.s65  
770 0066 v406096.b770.s66  
780 0067 v406096.b780.s67  
790 0068 v406096.b790.s68  
800 0069 v406096.b800.s69  
810 0070 v406096.b810.s70  
820 0071 v406096.b820.s71  
830 0000 v406096.b830  
840 0000 v406096.b840  

NUMBER OF IMAGES

87 123 489

More info about our color images

  CartStart the program