Search reference or AID

Sökformulär

Hallens tingslags häradsrätt AI:108 (1841-1841) (AID: v406097 Open, NAD: SE/ÖLA/10819)

Description of AID (in Swedish)

Hallens tingslags häradsrätt AI:108 
AIDv406097 
Volume typeCourt records
Year1841-1841
InformationHt.
Hallens tingslags häradsrätt
CountyJämtlands län
ProvinceJämtland
Source typeDistrict court
InformationHallens tingslag, som omfattar socknarna Hallen, Marby och Norderön, tillhörde 1811-1878 Södra Jämtlands domsaga och fr.o.m 1879 Jämtlands västra domsaga.

Enl. k. förordning 1915-04-10 sammanslogs fr.o.m.1916-08-25 (enl.k.kung. 1916-01-28, S.F.S. 12/1916) Hallens tgl. med Sunne tgl. och Ovikens tgl. till Sunne, Ovikens och Hallens tgl. - Fr.o.m. 1940-01-01 sammanslås detta tgl. med Undersåkers Offerdals tgl., varefter Jämtlands västra domsaga består av ett tgl.
(Jämtlands västra domsagas häradsrätt.)

För tiden efter 1916-08-25 se Sunne, Ovikens och Hallens tingslags häradsrättsarkiv.

Anm.: Över urtima ting, syner och andra extra förrättningar samt bouppteckningar finns särskilda register.
NADSE/ÖLA/10819
Volume from Hallens tingslags häradsrätt
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 0000 v406097.b10  
20 0000 v406097.b20  
30 0000 v406097.b30  
40 0001 v406097.b40.s1  
50 0002 v406097.b50.s2  
60 0003 v406097.b60.s3  
70 0004a v406097.b70.s4a  
80 0004b v406097.b80.s4b  
90 0005 v406097.b90.s5  
100 0006a v406097.b100.s6a  
110 0006b v406097.b110.s6b  
120 0007 v406097.b120.s7  
130 0008a v406097.b130.s8a  
140 0008b v406097.b140.s8b  
150 0009a v406097.b150.s9a  
160 0009b v406097.b160.s9b  
170 0010 v406097.b170.s10  
180 0011 v406097.b180.s11  
190 0012 v406097.b190.s12  
200 0013 v406097.b200.s13  
210 0014 v406097.b210.s14  
220 0015 v406097.b220.s15  
230 0016a v406097.b230.s16a  
240 0016b v406097.b240.s16b  
250 0017 v406097.b250.s17  
260 0018 v406097.b260.s18  
270 0019 v406097.b270.s19  
280 0020 v406097.b280.s20  
290 0021 v406097.b290.s21  
300 0022a v406097.b300.s22a  
310 0022b v406097.b310.s22b  
320 0023 v406097.b320.s23  
330 0024 v406097.b330.s24  
340 0025 v406097.b340.s25  
350 0026 v406097.b350.s26  
360 0027a v406097.b360.s27a  
370 0027b v406097.b370.s27b  
380 0028 v406097.b380.s28  
390 0029 v406097.b390.s29  
400 0030a v406097.b400.s30a  
410 0030b v406097.b410.s30b  
420 0031 v406097.b420.s31  
430 0032a v406097.b430.s32a  
440 0032b v406097.b440.s32b  
450 0033a v406097.b450.s33a  
460 0033b v406097.b460.s33b  
470 0034 v406097.b470.s34  
480 0035 v406097.b480.s35  
490 0036 v406097.b490.s36  
500 0037 v406097.b500.s37  
510 0038 v406097.b510.s38  
520 0039a v406097.b520.s39a  
530 0039b v406097.b530.s39b  
540 0039c v406097.b540.s39c  
550 0040 v406097.b550.s40  
560 0041 v406097.b560.s41  
570 0042 v406097.b570.s42  
580 0043 v406097.b580.s43  
590 0044 v406097.b590.s44  
600 0045 v406097.b600.s45  
610 0046 v406097.b610.s46  
620 0047 v406097.b620.s47  
630 0048a v406097.b630.s48a  
640 0048b v406097.b640.s48b  
650 0049 v406097.b650.s49  
660 0050 v406097.b660.s50  
670 0051 v406097.b670.s51  
680 0052 v406097.b680.s52  
690 0053 v406097.b690.s53  
700 0054 v406097.b700.s54  
710 0055 v406097.b710.s55  
720 0056 v406097.b720.s56  
730 0057 v406097.b730.s57  
740 0058 v406097.b740.s58  
750 0059 v406097.b750.s59  
760 0060 v406097.b760.s60  
770 0061 v406097.b770.s61  
780 0062a v406097.b780.s62a  
790 0062b v406097.b790.s62b  
800 0063 v406097.b800.s63  
810 0064 v406097.b810.s64  
820 0065 v406097.b820.s65  
830 0066 v406097.b830.s66  
840 0067 v406097.b840.s67  
850 0068 v406097.b850.s68  
860 0000 v406097.b860  
870 0000 v406097.b870  

NUMBER OF IMAGES

87 123 489

More info about our color images

  CartStart the program