Search reference or AID

Sökformulär

Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren Arkivförteckning:1 (AID: v49334 Open, NAD: SE/VALA/0382502)

Description of AID (in Swedish)

Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren Arkivförteckning:1 
AIDv49334 
Volume typeArchive list
Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren
CountySkaraborgs län (Har också tillhört: Älvsborgs län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Östergötlands län, Hallands län, Göteborgs och Bohus län, Blekinge län, Malmöhus län, Kristianstads län, Värmlands län)
Source typeCourts of appeal
InformationHovrättens ekonomiska förvaltning, framför allt uppbörd och fördelning av löne- m fl förmåner krävde ett omfattande arbete. Under hovrättens första årtionden ombesörjdes dessa uppgifter i regel av en av hovrättens assessorer. Denne kallades quaestor. Quaestors verksamhet var inte av sådant slag, att den åstadkom en från hovrätten i övrigt skild arkivbildning. De skriftliga, relativt fåtaliga kvarlevorna från den första tidens ekonomiska förvaltning redovisas därför i förteckningen över huvudarkivet.

1718 inrättades vid Göta Hovrätt en befattning som hovrättskamrerare. Innehavaren av denna tjänst skulle handha hovrättens ekonomiska förvaltning som med tiden blivit alltmer omfattande. Hovrättskamreraren bedrev sin verksamhet inom ett eget kontor (hovrättskontoret). Hovrättskamreraren förde egen korrespondens och hade egna diarier. Han hade att inför hovrätten föredra ärenden rörande den ekonomiska förvaltningen, inhämta dess resolution, uppsätta utgående expeditioner och själv låta ombesörja renskrivningen. Han har därför betraktats som en självständig arkivbildare och hans arkiv redovisas i föreliggande förteckning.

Hovrättskamrerarens tjänst indrogs 1778 och statskontoret övertog då uppbörden av häradshövdinge- och lagmansräntorna, enligt en uppgift av G Bendz i "Göta hovrätt genom seklerna", Stockholm/Jönköping 1935 (sid 200).
Den siste hovrättskamreraren, Carl Svanbeck, var dock i verksamhet och ansvarig för hovrättens ekonomiska förvaltning även efter denna tidpunkt. Så sent som år 1808 var löneräkningarna undertecknade av Svanbeck och han var då upptagen som kamrerare på e.o. stat.

Fr o m 1809 övertogs ansvaret för den ekonomiska förvaltningen av advokatfiskalen och 1815 av vice advokatfiskalen. Även vice advokatfiskalen kan betraktas som självständig arkivbildare. Hans arkiv, i huvudsak omfattande tiden 1809-1858, redovisas i en separat förteckning.
NADSE/VALA/0382502
Volume from Göta Hovrätt - Hovrättskamreraren
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v49334.b1  
2 0000 v49334.b2  
3 0000 v49334.b3  
4 0000 v49334.b4  
5 0000 v49334.b5  
6 0000 v49334.b6  
7 0000 v49334.b7  
8 0000 v49334.b8  
9 0000 v49334.b9  
10 0000 v49334.b10  
11 0000 v49334.b11  
12 0000 v49334.b12  
13 0000 v49334.b13  
14 0000 v49334.b14  
15 0000 v49334.b15  
16 0000 v49334.b16  
17 0000 v49334.b17  
18 0000 v49334.b18  
19 0000 v49334.b19  
20 0000 v49334.b20  
21 0000 v49334.b21  
22 0000 v49334.b22  
23 0000 v49334.b23  
24 0000 v49334.b24  
25 0000 v49334.b25  
26 0000 v49334.b26  
27 0000 v49334.b27  
28 0000 v49334.b28  
29 0000 v49334.b29  
30 0000 v49334.b30  
31 0000 v49334.b31  
32 0000 v49334.b32  
33 0000 v49334.b33  
34 0000 v49334.b34  
35 0000 v49334.b35  
36 0000 v49334.b36  
37 0000 v49334.b37  
38 0000 v49334.b38  
39 0000 v49334.b39  
40 0000 v49334.b40  
41 0000 v49334.b41  
42 0000 v49334.b42  
43 0000 v49334.b43  
44 0000 v49334.b44  
45 0000 v49334.b45  
46 0000 v49334.b46  
47 0000 v49334.b47  
48 0000 v49334.b48  
49 0000 v49334.b49  
50 0000 v49334.b50  
51 0000 v49334.b51  
52 0000 v49334.b52  
53 0000 v49334.b53  
54 0000 v49334.b54  
55 0000 v49334.b55  
56 0000 v49334.b56  
57 0000 v49334.b57  
58 0000 v49334.b58  
59 0000 v49334.b59  
60 0000 v49334.b60  
61 0000 v49334.b61  
62 0000 v49334.b62  
63 0000 v49334.b63  
64 0000 v49334.b64  
65 0000 v49334.b65  
66 0000 v49334.b66  

NUMBER OF IMAGES

87 693 381

More info about our color images

  CartStart the program