Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:3 (1805-1805) (AID: v50441 Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F2a:3 
AIDv50441 
Volume typeMuster rolls
Year1805-1805
InformationInkomna handlingar. Salpetersjuderier.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v50441.b1  
2 0000 v50441.b2  
3 0000 v50441.b3  
4 0000 v50441.b4  
5 0000 v50441.b5  
6 0000 v50441.b6  
7 0000 v50441.b7  
8 0000 v50441.b8  
9 0000 v50441.b9  
10 0000 v50441.b10  
11 0000 v50441.b11  
12 0000 v50441.b12  
13 0000 v50441.b13  
14 0000 v50441.b14  
15 0000 v50441.b15  
16 0000 v50441.b16  
17 0000 v50441.b17  
18 0000 v50441.b18  
19 0000 v50441.b19  
20 0000 v50441.b20  
21 0000 v50441.b21  
22 0000 v50441.b22  
23 0000 v50441.b23  
24 0000 v50441.b24  
25 0000 v50441.b25  
26 0000 v50441.b26  
27 0000 v50441.b27  
28 0000 v50441.b28  
29 0000 v50441.b29  
30 0000 v50441.b30  
31 0000 v50441.b31  
32 0000 v50441.b32  
33 0000 v50441.b33  
34 0000 v50441.b34  
35 0000 v50441.b35  
36 0000 v50441.b36  
37 0000 v50441.b37  
38 0000 v50441.b38  
39 0000 v50441.b39  
40 0000 v50441.b40  
41 0000 v50441.b41  
42 0000 v50441.b42  
43 0000 v50441.b43  
44 0000 v50441.b44  
45 0000 v50441.b45  
46 0000 v50441.b46  
47 0000 v50441.b47  
48 0000 v50441.b48  
49 0000 v50441.b49  
50 0000 v50441.b50  
51 0000 v50441.b51  
52 0000 v50441.b52  
53 0000 v50441.b53  
54 0000 v50441.b54  
55 0000 v50441.b55  
56 0000 v50441.b56  
57 0000 v50441.b57  
58 0000 v50441.b58  
59 0000 v50441.b59  
60 0000 v50441.b60  
61 0000 v50441.b61  
62 0000 v50441.b62  
63 0000 v50441.b63  
64 0000 v50441.b64  
65 0000 v50441.b65  
66 0000 v50441.b66  
67 0000 v50441.b67  
68 0000 v50441.b68  
69 0000 v50441.b69  
70 0000 v50441.b70  
71 0000 v50441.b71  
72 0000 v50441.b72  
73 0000 v50441.b73  
74 0000 v50441.b74  
75 0000 v50441.b75  
76 0000 v50441.b76  
77 0000 v50441.b77  
78 0000 v50441.b78  
79 0000 v50441.b79  
80 0000 v50441.b80  
81 0000 v50441.b81  
82 0000 v50441.b82  
83 0000 v50441.b83  
84 0000 v50441.b84  
85 0000 v50441.b85  
86 0000 v50441.b86  
87 0000 v50441.b87  
88 0000 v50441.b88  
89 0000 v50441.b89  
90 0000 v50441.b90  
91 0000 v50441.b91  
92 0000 v50441.b92  
93 0000 v50441.b93  
94 0000 v50441.b94  
95 0000 v50441.b95  
96 0000 v50441.b96  
97 0000 v50441.b97  
98 0000 v50441.b98  
99 0000 v50441.b99  
100 0000 v50441.b100  
101 0000 v50441.b101  
102 0000 v50441.b102  
103 0000 v50441.b103  
104 0000 v50441.b104  
105 0000 v50441.b105  
106 0000 v50441.b106  
107 0000 v50441.b107  
108 0000 v50441.b108  
109 0000 v50441.b109  
110 0000 v50441.b110  
111 0000 v50441.b111  
112 0000 v50441.b112  
113 0000 v50441.b113  
114 0000 v50441.b114  
115 0000 v50441.b115  
116 0000 v50441.b116  
117 0000 v50441.b117  
118 0000 v50441.b118  
119 0000 v50441.b119  
120 0000 v50441.b120  
121 0000 v50441.b121  
122 0000 v50441.b122  
123 0000 v50441.b123  
124 0000 v50441.b124  
125 0000 v50441.b125  
126 0000 v50441.b126  
127 0000 v50441.b127  
128 0000 v50441.b128  
129 0000 v50441.b129  
130 0000 v50441.b130  
131 0000 v50441.b131  
132 0000 v50441.b132  
133 0000 v50441.b133  
134 0000 v50441.b134  
135 0000 v50441.b135  
136 0000 v50441.b136  
137 0000 v50441.b137  
138 0000 v50441.b138  
139 0000 v50441.b139  
140 0000 v50441.b140  
141 0000 v50441.b141  
142 0000 v50441.b142  
143 0000 v50441.b143  
144 0000 v50441.b144  
145 0000 v50441.b145  
146 0000 v50441.b146  
147 0000 v50441.b147  
148 0000 v50441.b148  
149 0000 v50441.b149  
150 0000 v50441.b150  
151 0000 v50441.b151  
152 0000 v50441.b152  
153 0000 v50441.b153  
154 0000 v50441.b154  
155 0000 v50441.b155  
156 0000 v50441.b156  
157 0000 v50441.b157  
158 0000 v50441.b158  
159 0000 v50441.b159  
160 0000 v50441.b160  
161 0000 v50441.b161  
162 0000 v50441.b162  
163 0000 v50441.b163  
164 0000 v50441.b164  
165 0000 v50441.b165  
166 0000 v50441.b166  
167 0000 v50441.b167  
168 0000 v50441.b168  
169 0000 v50441.b169  
170 0000 v50441.b170  
171 0000 v50441.b171  
172 0000 v50441.b172  
173 0000 v50441.b173  
174 0000 v50441.b174  
175 0000 v50441.b175  
176 0000 v50441.b176  
177 0000 v50441.b177  
178 0000 v50441.b178  
179 0000 v50441.b179  
180 0000 v50441.b180  
181 0000 v50441.b181  
182 0000 v50441.b182  
183 0000 v50441.b183  
184 0000 v50441.b184  
185 0000 v50441.b185  
186 0000 v50441.b186  
187 0000 v50441.b187  
188 0000 v50441.b188  
189 0000 v50441.b189  
190 0000 v50441.b190  
191 0000 v50441.b191  
192 0000 v50441.b192  
193 0000 v50441.b193  
194 0000 v50441.b194  
195 0000 v50441.b195  
196 0000 v50441.b196  
197 0000 v50441.b197  
198 0000 v50441.b198  
199 0000 v50441.b199  
200 0000 v50441.b200  
201 0000 v50441.b201  
202 0000 v50441.b202  
203 0000 v50441.b203  
204 0000 v50441.b204  
205 0000 v50441.b205  
206 0000 v50441.b206  
207 0000 v50441.b207  
208 0000 v50441.b208  
209 0000 v50441.b209  
210 0000 v50441.b210  
211 0000 v50441.b211  
212 0000 v50441.b212  
213 0000 v50441.b213  
214 0000 v50441.b214  
215 0000 v50441.b215  
216 0000 v50441.b216  
217 0000 v50441.b217  
218 0000 v50441.b218  
219 0000 v50441.b219  
220 0000 v50441.b220  
221 0000 v50441.b221  
222 0000 v50441.b222  
223 0000 v50441.b223  
224 0000 v50441.b224  
225 0000 v50441.b225  
226 0000 v50441.b226  
227 0000 v50441.b227  
228 0000 v50441.b228  
229 0000 v50441.b229  
230 0000 v50441.b230  
231 0000 v50441.b231  
232 0000 v50441.b232  
233 0000 v50441.b233  
234 0000 v50441.b234  
235 0000 v50441.b235  
236 0000 v50441.b236  
237 0000 v50441.b237  
238 0000 v50441.b238  
239 0000 v50441.b239  
240 0000 v50441.b240  
241 0000 v50441.b241  
242 0000 v50441.b242  
243 0000 v50441.b243  
244 0000 v50441.b244  
245 0000 v50441.b245  
246 0000 v50441.b246  
247 0000 v50441.b247  
248 0000 v50441.b248  
249 0000 v50441.b249  
250 0000 v50441.b250  
251 0000 v50441.b251  
252 0000 v50441.b252  
253 0000 v50441.b253  
254 0000 v50441.b254  
255 0000 v50441.b255  
256 0000 v50441.b256  
257 0000 v50441.b257  
258 0000 v50441.b258  
259 0000 v50441.b259  
260 0000 v50441.b260  
261 0000 v50441.b261  
262 0000 v50441.b262  
263 0000 v50441.b263  
264 0000 v50441.b264  
265 0000 v50441.b265  
266 0000 v50441.b266  
267 0000 v50441.b267  
268 0000 v50441.b268  
269 0000 v50441.b269  
270 0000 v50441.b270  
271 0000 v50441.b271  
272 0000 v50441.b272  
273 0000 v50441.b273  
274 0000 v50441.b274  
275 0000 v50441.b275  
276 0000 v50441.b276  
277 0000 v50441.b277  
278 0000 v50441.b278  
279 0000 v50441.b279  
280 0000 v50441.b280  
281 0000 v50441.b281  
282 0000 v50441.b282  
283 0000 v50441.b283  
284 0000 v50441.b284  
285 0000 v50441.b285  
286 0000 v50441.b286  
287 0000 v50441.b287  
288 0000 v50441.b288  
289 0000 v50441.b289  
290 0000 v50441.b290  
291 0000 v50441.b291  
292 0000 v50441.b292  
293 0000 v50441.b293  
294 0000 v50441.b294  
295 0000 v50441.b295  
296 0000 v50441.b296  
297 0000 v50441.b297  
298 0000 v50441.b298  
299 0000 v50441.b299  
300 0000 v50441.b300  
301 0000 v50441.b301  
302 0000 v50441.b302  
303 0000 v50441.b303  
304 0000 v50441.b304  
305 0000 v50441.b305  
306 0000 v50441.b306  
307 0000 v50441.b307  
308 0000 v50441.b308  
309 0000 v50441.b309  
310 0000 v50441.b310  
311 0000 v50441.b311  
312 0000 v50441.b312  
313 0000 v50441.b313  
314 0000 v50441.b314  
315 0000 v50441.b315  
316 0000 v50441.b316  
317 0000 v50441.b317  
318 0000 v50441.b318  
319 0000 v50441.b319  
320 0000 v50441.b320  
321 0000 v50441.b321  
322 0000 v50441.b322  
323 0000 v50441.b323  
324 0000 v50441.b324  
325 0000 v50441.b325  
326 0000 v50441.b326  
327 0000 v50441.b327  
328 0000 v50441.b328  
329 0000 v50441.b329  
330 0000 v50441.b330  
331 0000 v50441.b331  
332 0000 v50441.b332  
333 0000 v50441.b333  
334 0000 v50441.b334  
335 0000 v50441.b335  
336 0000 v50441.b336  
337 0000 v50441.b337  
338 0000 v50441.b338  
339 0000 v50441.b339  
340 0000 v50441.b340  
341 0000 v50441.b341  
342 0000 v50441.b342  
343 0000 v50441.b343  
344 0000 v50441.b344  
345 0000 v50441.b345  
346 0000 v50441.b346  
347 0000 v50441.b347  
348 0000 v50441.b348  
349 0000 v50441.b349  
350 0000 v50441.b350  
351 0000 v50441.b351  
352 0000 v50441.b352  
353 0000 v50441.b353  
354 0000 v50441.b354  
355 0000 v50441.b355  
356 0000 v50441.b356  
357 0000 v50441.b357  
358 0000 v50441.b358  
359 0000 v50441.b359  
360 0000 v50441.b360  
361 0000 v50441.b361  
362 0000 v50441.b362  
363 0000 v50441.b363  
364 0000 v50441.b364  
365 0000 v50441.b365  
366 0000 v50441.b366  
367 0000 v50441.b367  
368 0000 v50441.b368  
369 0000 v50441.b369  
370 0000 v50441.b370  
371 0000 v50441.b371  
372 0000 v50441.b372  
373 0000 v50441.b373  
374 0000 v50441.b374  
375 0000 v50441.b375  
376 0000 v50441.b376  
377 0000 v50441.b377  
378 0000 v50441.b378  
379 0000 v50441.b379  
380 0000 v50441.b380  
381 0000 v50441.b381  
382 0000 v50441.b382  
383 0000 v50441.b383  
384 0000 v50441.b384  
385 0000 v50441.b385  
386 0000 v50441.b386  
387 0000 v50441.b387  
388 0000 v50441.b388  
389 0000 v50441.b389  
390 0000 v50441.b390  
391 0000 v50441.b391  
392 0000 v50441.b392  
393 0000 v50441.b393  
394 0000 v50441.b394  
395 0000 v50441.b395  
396 0000 v50441.b396  
397 0000 v50441.b397  
398 0000 v50441.b398  
399 0000 v50441.b399  
400 0000 v50441.b400  
401 0000 v50441.b401  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program