Search reference or AID

Sökformulär

Tengene B:1 (1841-1849) (AID: v5744 Open, NAD: SE/GLA/13548)

Description of AID (in Swedish)

Tengene B:1 
AIDv5744 
Volume typeMoving in and out records
Year1841-1849
InformationOmfattande pastoratet. Häri även kyrkoräkenskaper, gåvospecial, 1800-1831 samt fattigräkenskaper samma år.
Tengene
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationTengene är moderförsamling i Tengene Trökörna, Hyringa, Malma och Längnums pastorat.

Fridhems kyrka är sedan 1868 gemensam för Hyringa, Malma och Längnum.

Härad:
Viste

Stift:
Skara

NADSE/GLA/13548
Volume from Tengene
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v5744.b1  
2 0000 v5744.b2  
3 0000 v5744.b3  
4 0000 v5744.b4  
5 0000 v5744.b5  
6 0000 v5744.b6  
7 0000 v5744.b7  
8 0000 v5744.b8  
9 0000 v5744.b9  
10 0000 v5744.b10  
11 0000 v5744.b11  
12 0000 v5744.b12  
13 0000 v5744.b13  
14 0000 v5744.b14  
15 0000 v5744.b15  
16 0000 v5744.b16  
17 0000 v5744.b17  
18 0000 v5744.b18  
19 0000 v5744.b19  
20 0000 v5744.b20  
21 0000 v5744.b21  
22 0000 v5744.b22  
23 0000 v5744.b23  
24 0000 v5744.b24  
25 0000 v5744.b25  
26 0000 v5744.b26  
27 0000 v5744.b27  
28 0000 v5744.b28  
29 0000 v5744.b29  
30 0000 v5744.b30  
31 0000 v5744.b31  
32 0000 v5744.b32  
33 0000 v5744.b33  
34 0000 v5744.b34  
35 0000 v5744.b35  
36 0000 v5744.b36  
37 0000 v5744.b37  
38 0000 v5744.b38  
39 0000 v5744.b39  
40 0000 v5744.b40  
41 0000 v5744.b41  
42 0000 v5744.b42  
43 0000 v5744.b43  
44 0000 v5744.b44  
45 0000 v5744.b45  
46 0000 v5744.b46  
47 0000 v5744.b47  
48 0000 v5744.b48  
49 0000 v5744.b49  
50 0000 v5744.b50  
51 0000 v5744.b51  
52 0000 v5744.b52  
53 0000 v5744.b53  
54 0000 v5744.b54  
55 0000 v5744.b55  
56 0000 v5744.b56  
57 0000 v5744.b57  
58 0000 v5744.b58  
59 0000 v5744.b59  
60 0000 v5744.b60  
61 0000 v5744.b61  
62 0000 v5744.b62  
63 0000 v5744.b63  
64 0000 v5744.b64  
65 0000 v5744.b65  
66 0000 v5744.b66  
67 0000 v5744.b67  
68 0000 v5744.b68  
69 0000 v5744.b69  
70 0000 v5744.b70  
71 0000 v5744.b71  
72 0000 v5744.b72  
73 0000 v5744.b73  
74 0000 v5744.b74  
75 0000 v5744.b75  
76 0000 v5744.b76  
77 0000 v5744.b77  
78 0000 v5744.b78  
79 0000 v5744.b79  
80 0000 v5744.b80  
81 0000 v5744.b81  
82 0000 v5744.b82  
83 0000 v5744.b83  
84 0000 v5744.b84  
85 0000 v5744.b85  
86 0000 v5744.b86  
87 0000 v5744.b87  
88 0000 v5744.b88  
89 0000 v5744.b89  
90 0000 v5744.b90  
91 0000 v5744.b91  
92 0000 v5744.b92  
93 0000 v5744.b93  
94 0000 v5744.b94  
95 0000 v5744.b95  
96 0000 v5744.b96  
97 0000 v5744.b97  
98 0000 v5744.b98  
99 0000 v5744.b99  
100 0000 v5744.b100  
101 0000 v5744.b101  
102 0000 v5744.b102  
103 0000 v5744.b103  
104 0000 v5744.b104  
105 0000 v5744.b105  
106 0000 v5744.b106  
107 0000 v5744.b107  
108 0000 v5744.b108  
109 0000 v5744.b109  
110 0000 v5744.b110  
111 0000 v5744.b111  
112 0000 v5744.b112  
113 0000 v5744.b113  
114 0000 v5744.b114  
115 0000 v5744.b115  
116 0000 v5744.b116  
117 0000 v5744.b117  
118 0000 v5744.b118  
119 0000 v5744.b119  
120 0000 v5744.b120  
121 0000 v5744.b121  
122 0000 v5744.b122  
123 0000 v5744.b123  
124 0000 v5744.b124  
125 0000 v5744.b125  
126 0000 v5744.b126  
127 0000 v5744.b127  
128 0000 v5744.b128  
129 0000 v5744.b129  
130 0000 v5744.b130  

NUMBER OF IMAGES

88 370 543

More info about our color images

  CartStart the program