Search reference or AID

Sökformulär

Tengene F:1 (1850-1860) (AID: v5766 Open, NAD: SE/GLA/13548)

Description of AID (in Swedish)

Tengene F:1 
AIDv5766 
Volume typeDeath and Burial records
Year1850-1860
InformationDuplett. Omfattande pastoratet.
Tengene
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationTengene är moderförsamling i Tengene Trökörna, Hyringa, Malma och Längnums pastorat.

Fridhems kyrka är sedan 1868 gemensam för Hyringa, Malma och Längnum.

Härad:
Viste

Stift:
Skara

NADSE/GLA/13548
Volume from Tengene
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v5766.b1  
2 0000 v5766.b2  
3 0000 v5766.b3  
4 0000 v5766.b4  
5 0000 v5766.b5  
6 0000 v5766.b6  
7 0000 v5766.b7  
8 0000 v5766.b8  
9 0000 v5766.b9  
10 0000 v5766.b10  
11 0000 v5766.b11  
12 0000 v5766.b12  
13 0000 v5766.b13  
14 0000 v5766.b14  
15 0000 v5766.b15  
16 0000 v5766.b16  
17 0000 v5766.b17  
18 0000 v5766.b18  
19 0000 v5766.b19  
20 0000 v5766.b20  
21 0000 v5766.b21  
22 0000 v5766.b22  
23 0000 v5766.b23  
24 0000 v5766.b24  
25 0000 v5766.b25  
26 0000 v5766.b26  
27 0000 v5766.b27  
28 0000 v5766.b28  
29 0000 v5766.b29  
30 0000 v5766.b30  
31 0000 v5766.b31  
32 0000 v5766.b32  
33 0000 v5766.b33  
34 0000 v5766.b34  
35 0000 v5766.b35  
36 0000 v5766.b36  
37 0000 v5766.b37  
38 0000 v5766.b38  
39 0000 v5766.b39  
40 0000 v5766.b40  
41 0000 v5766.b41  
42 0000 v5766.b42  
43 0000 v5766.b43  
44 0000 v5766.b44  
45 0000 v5766.b45  
46 0000 v5766.b46  
47 0000 v5766.b47  
48 0000 v5766.b48  
49 0000 v5766.b49  
50 0000 v5766.b50  
51 0000 v5766.b51  
52 0000 v5766.b52  
53 0000 v5766.b53  
54 0000 v5766.b54  
55 0000 v5766.b55  
56 0000 v5766.b56  
57 0000 v5766.b57  
58 0000 v5766.b58  
59 0000 v5766.b59  
60 0000 v5766.b60  
61 0000 v5766.b61  
62 0000 v5766.b62  
63 0000 v5766.b63  
64 0000 v5766.b64  

NUMBER OF IMAGES

88 370 543

More info about our color images

  CartStart the program