Search reference or AID

Sökformulär

Berghem AI:1 (1730-1766) (AID: v6270 Open, NAD: SE/GLA/13022)

Description of AID (in Swedish)

Berghem AI:1 
AIDv6270 
Volume typeHousehold records
Year1730-1766
Information18 häften i bunt omfattande åren 1730-1733, 1742,1744,1750-1751,1751,1752,1753-1756 (1753 även husförhörslängd över ungdomen), 1754,1756,1757,1758 (även husförhörslängd över ungdomen), 1759,1760-1762,1761,1762-1763, 1763-1764,1764,1765-1766 med längd över soldater åren 1730-1734,1744,1750-1751,1751, 1752,1753,1756,1757,1758,1759, 1760-1762,1761 (även ryttare),1762-1763 (även ryttare),1763-1764 (även ryttare),1764,1765-1766; längd över inhyseshjon åren 1730-1734,1744,1750-1751, 1751, 1752,1753,1754,1756,1757,1758,1759,1760-1762,1761,1762-1763,1763 - 1764, 1764, 1765-1766. Häri även husförhörslängder för Hajom 1730-1751, Luckor: 1735-1743, 1745-1749.
Berghem
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationBerghem är annexförsamling i Surteby-Kattunga, Fotskäls, Tostareds, Berghems och Hajoms församlingars pastorat.

Före den 1 januari 1962 var Berghem moderförsamling i Berghems och Hajoms församlingars pastorat.


Härad:
Mark

Stift:
Göteborg
NADSE/GLA/13022
Volume from Berghem
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v6270.b1  
2 0000 v6270.b2  
3 0000 v6270.b3  
4 0000 v6270.b4  
5 0001 v6270.b5.s1  
6 0003 v6270.b6.s3  
7 0005 v6270.b7.s5  
8 0007 v6270.b8.s7  
9 0009 v6270.b9.s9  
10 0011 v6270.b10.s11  
11 0013 v6270.b11.s13  
12 0015 v6270.b12.s15  
13 0017 v6270.b13.s17  
14 0019 v6270.b14.s19  
15 0021 v6270.b15.s21  
16 0000 v6270.b16  
17 0000 v6270.b17  
18 0000 v6270.b18  
19 0000 v6270.b19  
20 0000 v6270.b20  
21 0000 v6270.b21  
22 0001 v6270.b22.s1  
23 0003 v6270.b23.s3  
24 0005 v6270.b24.s5  
25 0007 v6270.b25.s7  
26 0009 v6270.b26.s9  
27 0011 v6270.b27.s11  
28 0013 v6270.b28.s13  
29 0015 v6270.b29.s15  
30 0016 v6270.b30.s16  
31 0000 v6270.b31  
32 0000 v6270.b32  
33 0000 v6270.b33  
34 0000 v6270.b34  
35 0000 v6270.b35  
36 0001 v6270.b36.s1  
37 0003 v6270.b37.s3  
38 0005 v6270.b38.s5  
39 0007 v6270.b39.s7  
40 0009 v6270.b40.s9  
41 0011 v6270.b41.s11  
42 0013 v6270.b42.s13  
43 0015 v6270.b43.s15  
44 0017 v6270.b44.s17  
45 0019 v6270.b45.s19  
46 0021 v6270.b46.s21  
47 0023 v6270.b47.s23  
48 0024 v6270.b48.s24  
49 0000 v6270.b49  
50 0000 v6270.b50  
51 0000 v6270.b51  
52 0000 v6270.b52  
53 0000 v6270.b53  
54 0001 v6270.b54.s1  
55 0003 v6270.b55.s3  
56 0005 v6270.b56.s5  
57 0007 v6270.b57.s7  
58 0009 v6270.b58.s9  
59 0011 v6270.b59.s11  
60 0013 v6270.b60.s13  
61 0015 v6270.b61.s15  
62 0017 v6270.b62.s17  
63 0019 v6270.b63.s19  
64 0021 v6270.b64.s21  
65 0023 v6270.b65.s23  
66 0024 v6270.b66.s24  
67 0000 v6270.b67  
68 0000 v6270.b68  
69 0000 v6270.b69  
70 0000 v6270.b70  
71 0000 v6270.b71  
72 0001 v6270.b72.s1  
73 0003 v6270.b73.s3  
74 0005 v6270.b74.s5  
75 0007 v6270.b75.s7  
76 0009 v6270.b76.s9  
77 0011 v6270.b77.s11  
78 0013 v6270.b78.s13  
79 0015 v6270.b79.s15  
80 0017 v6270.b80.s17  
81 0019 v6270.b81.s19  
82 0021 v6270.b82.s21  
83 0023 v6270.b83.s23  
84 0025 v6270.b84.s25  
85 0026 v6270.b85.s26  
86 0000 v6270.b86  
87 0000 v6270.b87  
88 0000 v6270.b88  
89 0000 v6270.b89  
90 0000 v6270.b90  
91 0001 v6270.b91.s1  
92 0003 v6270.b92.s3  
93 0005 v6270.b93.s5  
94 0007 v6270.b94.s7  
95 0009 v6270.b95.s9  
96 0011 v6270.b96.s11  
97 0000 v6270.b97  
98 0000 v6270.b98  
99 0000 v6270.b99  
100 0000 v6270.b100  
101 0000 v6270.b101  
102 0000 v6270.b102  
103 0001 v6270.b103.s1  
104 0003 v6270.b104.s3  
105 0005 v6270.b105.s5  
106 0007 v6270.b106.s7  
107 0009 v6270.b107.s9  
108 0011 v6270.b108.s11  
109 0013 v6270.b109.s13  
110 0015 v6270.b110.s15  
111 0017 v6270.b111.s17  
112 0019 v6270.b112.s19  
113 0021 v6270.b113.s21  
114 0023 v6270.b114.s23  
115 0024 v6270.b115.s24  
116 0000 v6270.b116  
117 0000 v6270.b117  
118 0000 v6270.b118  
119 0000 v6270.b119  
120 0000 v6270.b120  
121 0001 v6270.b121.s1  
122 0003 v6270.b122.s3  
123 0005 v6270.b123.s5  
124 0007 v6270.b124.s7  
125 0009 v6270.b125.s9  
126 0011 v6270.b126.s11  
127 0012 v6270.b127.s12  
128 0000 v6270.b128  
129 0000 v6270.b129  
130 0000 v6270.b130  
131 0000 v6270.b131  
132 0000 v6270.b132  
133 0001 v6270.b133.s1  
134 0003 v6270.b134.s3  
135 0005 v6270.b135.s5  
136 0007 v6270.b136.s7  
137 0009 v6270.b137.s9  
138 0011 v6270.b138.s11  
139 0013 v6270.b139.s13  
140 0015 v6270.b140.s15  
141 0016 v6270.b141.s16  
142 0000 v6270.b142  
143 0000 v6270.b143  
144 0000 v6270.b144  
145 0000 v6270.b145  
146 0000 v6270.b146  
147 0001 v6270.b147.s1  
148 0003 v6270.b148.s3  
149 0005 v6270.b149.s5  
150 0007 v6270.b150.s7  
151 0009 v6270.b151.s9  
152 0011 v6270.b152.s11  
153 0013 v6270.b153.s13  
154 0015 v6270.b154.s15  
155 0016 v6270.b155.s16  
156 0000 v6270.b156  
157 0000 v6270.b157  
158 0000 v6270.b158  
159 0000 v6270.b159  
160 0000 v6270.b160  
161 0001 v6270.b161.s1  
162 0003 v6270.b162.s3  
163 0005 v6270.b163.s5  
164 0007 v6270.b164.s7  
165 0009 v6270.b165.s9  
166 0011 v6270.b166.s11  
167 0013 v6270.b167.s13  
168 0015 v6270.b168.s15  
169 0017 v6270.b169.s17  
170 0019 v6270.b170.s19  
171 0021 v6270.b171.s21  
172 0023 v6270.b172.s23  
173 0000 v6270.b173  
174 0000 v6270.b174  
175 0000 v6270.b175  
176 0000 v6270.b176  
177 0000 v6270.b177  
178 0000 v6270.b178  
179 0001 v6270.b179.s1  
180 0003 v6270.b180.s3  
181 0005 v6270.b181.s5  
182 0007 v6270.b182.s7  
183 0009 v6270.b183.s9  
184 0011 v6270.b184.s11  
185 0012 v6270.b185.s12  
186 0000 v6270.b186  
187 0000 v6270.b187  
188 0000 v6270.b188  
189 0000 v6270.b189  
190 0000 v6270.b190  
191 0001 v6270.b191.s1  
192 0003 v6270.b192.s3  
193 0005 v6270.b193.s5  
194 0007 v6270.b194.s7  
195 0009 v6270.b195.s9  
196 0011 v6270.b196.s11  
197 0012 v6270.b197.s12  
198 0000 v6270.b198  
199 0000 v6270.b199  
200 0000 v6270.b200  
201 0000 v6270.b201  
202 0000 v6270.b202  
203 0001 v6270.b203.s1  
204 0003 v6270.b204.s3  
205 0005 v6270.b205.s5  
206 0007 v6270.b206.s7  
207 0009 v6270.b207.s9  
208 0011 v6270.b208.s11  
209 0012 v6270.b209.s12  
210 0000 v6270.b210  
211 0000 v6270.b211  
212 0000 v6270.b212  
213 0000 v6270.b213  
214 0000 v6270.b214  
215 0001 v6270.b215.s1  
216 0003 v6270.b216.s3  
217 0005 v6270.b217.s5  
218 0007 v6270.b218.s7  
219 0009 v6270.b219.s9  
220 0011 v6270.b220.s11  
221 0013 v6270.b221.s13  
222 0015 v6270.b222.s15  
223 0017 v6270.b223.s17  
224 0019 v6270.b224.s19  
225 0020 v6270.b225.s20  
226 0000 v6270.b226  
227 0000 v6270.b227  
228 0000 v6270.b228  
229 0000 v6270.b229  
230 0000 v6270.b230  
231 0001 v6270.b231.s1  
232 0002a v6270.b232.s2a  
233 0003 v6270.b233.s3  
234 0005 v6270.b234.s5  
235 0007 v6270.b235.s7  
236 0009a v6270.b236.s9a  
237 0009b v6270.b237.s9b  
238 0011 v6270.b238.s11  
239 0013 v6270.b239.s13  
240 0015 v6270.b240.s15  
241 0017 v6270.b241.s17  
242 0019 v6270.b242.s19  
243 0020 v6270.b243.s20  
244 0000 v6270.b244  
245 0000 v6270.b245  
246 0000 v6270.b246  
247 0000 v6270.b247  
248 0000 v6270.b248  
249 0001 v6270.b249.s1  
250 0003 v6270.b250.s3  
251 0005 v6270.b251.s5  
252 0007 v6270.b252.s7  
253 0009 v6270.b253.s9  
254 0011 v6270.b254.s11  
255 0012 v6270.b255.s12  
256 0000 v6270.b256  
257 0000 v6270.b257  
258 0000 v6270.b258  
259 0000 v6270.b259  
260 0000 v6270.b260  
261 0001 v6270.b261.s1  
262 0003 v6270.b262.s3  
263 0005 v6270.b263.s5  
264 0007 v6270.b264.s7  
265 0009 v6270.b265.s9  
266 0011 v6270.b266.s11  
267 0012 v6270.b267.s12  
268 0000 v6270.b268  
269 0000 v6270.b269  

NUMBER OF IMAGES

87 123 489

More info about our color images

  CartStart the program