Search reference or AID

Sökformulär

Slättängs häradsrätt (1839-1839) (AID: v668544, NAD: SE/GLA/11044)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Slättängs häradsrätt AIa:141
Volume typePrenuptial protocols
Year1839-1839
Slättängs häradsrätt
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Vartofta och Frökinds härader utgjorde före 1653 (Frökind dock 1636-1638 tillsammans med Bjärke härad) skilda domsagor. Åren 1653-1680 bildade Viste, Barne, Vartofta och Frökinds härader gemensam domsaga. Viste härad ersattes 1681 av Laske härad. I övrigt bibehölls domsagoindelningen oförändrad till 1781. Vartofta utbröts detta år som egen domsaga men sammanslogs 1808 åter med Barne, Laske och Frökinds härader. År 1810 bortföll Barne och Laske. De båda återstående häraderna är sedan dess förenade i Vartofta och Frökinds domsaga.

Tingslagsindelning
Slättängs tingslag omfattade fr.o.m. 1660-talet följande socknar av Vartofta härad:
del av Habo, Gustav-Adolf (tidigare Fiskebäck), Sandhem, Utvängstorp, Härja, del av Kölingared, del av Bottnaryd, del av Bjurbäck, Valstad, Vättak, Kymbo, Suntak, Yllestad, Visttorp, Näs, del av Vartofta-Åsaka, Kälvene och Nykyrka.
Slättängs, Leaby och Dimbo tingslag är fr.o.m. 1913 sammanslagna till ett enda, Vartofta och Frökinds domsagas tingslag, med tingsställe i Tidaholm.
För handlingar från 1913 se Vartofta och Frökinds häradsrätt.
NADSE/GLA/11044
Volume from Slättängs häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

90 341 584

More info about our color images

  CartStart the program