Search reference or AID

Sökformulär

Färgelanda KI:7 (1832-1843) (AID: v68531 Open, NAD: SE/GLA/13145)

Description of AID (in Swedish)

Färgelanda KI:7 
AIDv68531 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1832-1843
InformationHäri även kyrkorådsprotokoll 1832 5/11 - 1842 27/4 och odat. förteckning över kyrkorådets ledamöter samt sundhetsnämndens protokoll 1833 25/11 - 1835 3/7. Uppgift om folkmängden i Färgelanda och Ödeborg 1840. Odaterade förteckningar över hemman i Färgelanda, sexmansrotar, kyrkvärdar och sexmän. Historiska anteckningar om pastoratet av kyrkoherde Johan Hammarin. Series pastorum. Förteckningar över handlingar rörande kaplansbostället Evensäter och innehållet i ett sockenbudstyg, vilket allt pastor J. Hammarin den 6 juni 1842 anförtrodde kaplanen M. Westerlind. Avskrift av handling i Riksarkivet rörande tiondet i Valbo härad 1687. Avskrift av stoldelningslängd 1770 3/5.
Färgelanda
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeParish / Congregation
InformationFärgelanda är moderförsamling i Färgelanda och Ödeborgs pastorat.
Före 1670 samt åren 1680-1695 var även Torp, före 1670 även Valbo-Ryr annex till Färgelanda.

Stift:
Karlstad

Härad:
Valbo

Släktdata om Färgelanda
NADSE/GLA/13145
Volume from Färgelanda
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v68531.b1  
2 0000 v68531.b2  
3 0000 v68531.b3  
4 0000 v68531.b4  
5 0001 v68531.b5.s1  
6 0003 v68531.b6.s3  
7 0005 v68531.b7.s5  
8 0007 v68531.b8.s7  
9 0009 v68531.b9.s9  
10 0011 v68531.b10.s11  
11 0013 v68531.b11.s13  
12 0015 v68531.b12.s15  
13 0017 v68531.b13.s17  
14 0019 v68531.b14.s19  
15 0021 v68531.b15.s21  
16 0023 v68531.b16.s23  
17 0025 v68531.b17.s25  
18 0027 v68531.b18.s27  
19 0029 v68531.b19.s29  
20 0031 v68531.b20.s31  
21 0033 v68531.b21.s33  
22 0035 v68531.b22.s35  
23 0037 v68531.b23.s37  
24 0039 v68531.b24.s39  
25 0041 v68531.b25.s41  
26 0043 v68531.b26.s43  
27 0045 v68531.b27.s45  
28 0047 v68531.b28.s47  
29 0049 v68531.b29.s49  
30 0051 v68531.b30.s51  
31 0053 v68531.b31.s53  
32 0055 v68531.b32.s55  
33 0057 v68531.b33.s57  
34 0059 v68531.b34.s59  
35 0061 v68531.b35.s61  
36 0063 v68531.b36.s63  
37 0065 v68531.b37.s65  
38 0067 v68531.b38.s67  
39 0069 v68531.b39.s69  
40 0071 v68531.b40.s71  
41 0073 v68531.b41.s73  
42 0075 v68531.b42.s75  
43 0077 v68531.b43.s77  
44 0079 v68531.b44.s79  
45 0081 v68531.b45.s81  
46 0083 v68531.b46.s83  
47 0085 v68531.b47.s85  
48 0087 v68531.b48.s87  
49 0089 v68531.b49.s89  
50 0091 v68531.b50.s91  
51 0093 v68531.b51.s93  
52 0095 v68531.b52.s95  
53 0097 v68531.b53.s97  
54 0099 v68531.b54.s99  
55 0101 v68531.b55.s101  
56 0103 v68531.b56.s103  
57 0105 v68531.b57.s105  
58 0107 v68531.b58.s107  
59 0109 v68531.b59.s109  
60 0111 v68531.b60.s111  
61 0113 v68531.b61.s113  
62 0115 v68531.b62.s115  
63 0117 v68531.b63.s117  
64 0119 v68531.b64.s119  
65 0121 v68531.b65.s121  
66 0123 v68531.b66.s123  
67 0125 v68531.b67.s125  
68 0127 v68531.b68.s127  
69 0129 v68531.b69.s129  
70 0131 v68531.b70.s131  
71 0133 v68531.b71.s133  
72 0135 v68531.b72.s135  
73 0137 v68531.b73.s137  
74 0139 v68531.b74.s139  
75 0141 v68531.b75.s141  
76 0143 v68531.b76.s143  
77 0145 v68531.b77.s145  
78 0147 v68531.b78.s147  
79 0149 v68531.b79.s149  
80 0151 v68531.b80.s151  
81 0153 v68531.b81.s153  
82 0155 v68531.b82.s155  
83 0157 v68531.b83.s157  
84 0159 v68531.b84.s159  
85 0161 v68531.b85.s161  
86 0163 v68531.b86.s163  
87 0165 v68531.b87.s165  
88 0167 v68531.b88.s167  
89 0169 v68531.b89.s169  
90 0171 v68531.b90.s171  
91 0173 v68531.b91.s173  
92 0175 v68531.b92.s175  
93 0177 v68531.b93.s177  
94 0179 v68531.b94.s179  
95 0181 v68531.b95.s181  
96 0183 v68531.b96.s183  
97 0185 v68531.b97.s185  
98 0187 v68531.b98.s187  
99 0189 v68531.b99.s189  
100 0191 v68531.b100.s191  
101 0193 v68531.b101.s193  
102 0195 v68531.b102.s195  
103 0197 v68531.b103.s197  
104 0199 v68531.b104.s199  
105 0201 v68531.b105.s201  
106 0203 v68531.b106.s203  
107 0205 v68531.b107.s205  
108 0207 v68531.b108.s207  
109 0209 v68531.b109.s209  
110 0211 v68531.b110.s211  
111 0213 v68531.b111.s213  
112 0215 v68531.b112.s215  
113 0217 v68531.b113.s217  
114 0219 v68531.b114.s219  
115 0000 v68531.b115  
116 0001 v68531.b116.s1  
117 0003 v68531.b117.s3  
118 0005 v68531.b118.s5  
119 0007 v68531.b119.s7  
120 0009 v68531.b120.s9  
121 0011 v68531.b121.s11  
122 0013 v68531.b122.s13  
123 0015 v68531.b123.s15  
124 0017 v68531.b124.s17  
125 0019 v68531.b125.s19  
126 0021 v68531.b126.s21  
127 0023 v68531.b127.s23  
128 0025 v68531.b128.s25  
129 0027 v68531.b129.s27  
130 0029 v68531.b130.s29  
131 0031 v68531.b131.s31  
132 0033 v68531.b132.s33  
133 0035 v68531.b133.s35  
134 0037 v68531.b134.s37  
135 0039 v68531.b135.s39  
136 0041 v68531.b136.s41  
137 0043 v68531.b137.s43  
138 0045 v68531.b138.s45  
139 0047 v68531.b139.s47  
140 0049 v68531.b140.s49  
141 0051 v68531.b141.s51  
142 0053 v68531.b142.s53  
143 0055 v68531.b143.s55  
144 0057 v68531.b144.s57  
145 0059 v68531.b145.s59  
146 0061 v68531.b146.s61  
147 0063 v68531.b147.s63  
148 0065 v68531.b148.s65  
149 0067 v68531.b149.s67  
150 0069 v68531.b150.s69  
151 0071 v68531.b151.s71  
152 0073 v68531.b152.s73  
153 0074 v68531.b153.s74  
154 0000 v68531.b154  
155 0000 v68531.b155  

NUMBER OF IMAGES

87 101 367

More info about our color images

  CartStart the program