Search reference or AID

Sökformulär

Hällstad KI:1 (1756-1797) (AID: v68808 Open, NAD: SE/GLA/13242)

Description of AID (in Swedish)

Hällstad KI:1 
AIDv68808 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1756-1797
InformationProtokoll. Omf. past. Häri även anteckning rör. baron Erich Gustaf Fägerschiölds och fröken Eleonora Borgenstiernas på Stora Långared trolovning 1766, anteckning rör. inskriptioner på gravstenar tillhörande Ugglas familjegrav i Murums kyrka 1594, 1627, visitationsprotokoll 1767, 1774. Protokoll vid prästmötet i Skara 1757, 1773, bänkdelningslängd för Hällstads församling 1786, anteckning rör. till Hällstads kyrka donerade medel m.m. 1784-1785, avskrift av handling rör. And. Gyllensverds på Stora Långared tillåtelse för Murums innevånare att nyttja hans grav till sakristia 1787, protokoll ang. gudstjänstordning i Hällstads pastorat 1750, 1777, förteckning över kyrkoherdar och komministrar i Hällstads pastorat 1646-1898, anteckning rör. från Hällstad härstammande prästmän u.å. samt anteckning rör. förlikning i tvister emellan åtskilliga församlingsbor 1765-1768.
Hällstad
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationSedan den 1 januari 1989 är Hällstad annexförsamling i Södra Ving, Härna, Fänneslunda, Varnum, Hällstad, Murum, Möne och Kärråkra församlingars pastorat.

Mellan den 1 januari 1962 och 31 december 1988 var Hällstad moderförsamling i Hällstad, Murum, Södra Vånga, Möne och Kärråkra församlingars pastorat.

Före den 31 december 1961 var Hällstad moderförsamling i Hällstad, Murum, Södra Vånga och Möne församlingars pastorat.

Stift:
Skara

Härad:
Större delen tillhörande Ås härad.
Mindre del tillhörande Redväg härad t o m år 1889
NADSE/GLA/13242
Volume from Hällstad
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v68808.b1  
2 0000 v68808.b2  
3 0000 v68808.b3  
4 0000 v68808.b4  
5 0001 v68808.b5.s1  
6 0003 v68808.b6.s3  
7 0005 v68808.b7.s5  
8 0007 v68808.b8.s7  
9 0009 v68808.b9.s9  
10 0011 v68808.b10.s11  
11 0013 v68808.b11.s13  
12 0015 v68808.b12.s15  
13 0017 v68808.b13.s17  
14 0019 v68808.b14.s19  
15 0021 v68808.b15.s21  
16 0023 v68808.b16.s23  
17 0025 v68808.b17.s25  
18 0027 v68808.b18.s27  
19 0029 v68808.b19.s29  
20 0031 v68808.b20.s31  
21 0033 v68808.b21.s33  
22 0035 v68808.b22.s35  
23 0037 v68808.b23.s37  
24 0039 v68808.b24.s39  
25 0041 v68808.b25.s41  
26 0043 v68808.b26.s43  
27 0045 v68808.b27.s45  
28 0047 v68808.b28.s47  
29 0049 v68808.b29.s49  
30 0051 v68808.b30.s51  
31 0053 v68808.b31.s53  
32 0055 v68808.b32.s55  
33 0057 v68808.b33.s57  
34 0059 v68808.b34.s59  
35 0061 v68808.b35.s61  
36 0063 v68808.b36.s63  
37 0065 v68808.b37.s65  
38 0067 v68808.b38.s67  
39 0069 v68808.b39.s69  
40 0071 v68808.b40.s71  
41 0073 v68808.b41.s73  
42 0075 v68808.b42.s75  
43 0077 v68808.b43.s77  
44 0079 v68808.b44.s79  
45 0081 v68808.b45.s81  
46 0083 v68808.b46.s83  
47 0085 v68808.b47.s85  
48 0087 v68808.b48.s87  
49 0089 v68808.b49.s89  
50 0091 v68808.b50.s91  
51 0093 v68808.b51.s93  
52 0095 v68808.b52.s95  
53 0097 v68808.b53.s97  
54 0099 v68808.b54.s99  
55 0101 v68808.b55.s101  
56 0103 v68808.b56.s103  
57 0105 v68808.b57.s105  
58 0107 v68808.b58.s107  
59 0109 v68808.b59.s109  
60 0111 v68808.b60.s111  
61 0113 v68808.b61.s113  
62 0115 v68808.b62.s115  
63 0117 v68808.b63.s117  
64 0119 v68808.b64.s119  
65 0121 v68808.b65.s121  
66 0123 v68808.b66.s123  
67 0125 v68808.b67.s125  
68 0127 v68808.b68.s127  
69 0129 v68808.b69.s129  
70 0131 v68808.b70.s131  
71 0133 v68808.b71.s133  
72 0135 v68808.b72.s135  
73 0137 v68808.b73.s137  
74 0139 v68808.b74.s139  
75 0141 v68808.b75.s141  
76 0143 v68808.b76.s143  
77 0145 v68808.b77.s145  
78 0147 v68808.b78.s147  
79 0149 v68808.b79.s149  
80 0151 v68808.b80.s151  
81 0153 v68808.b81.s153  
82 0155 v68808.b82.s155  
83 0157 v68808.b83.s157  
84 0159 v68808.b84.s159  
85 0161 v68808.b85.s161  
86 0163 v68808.b86.s163  
87 0165 v68808.b87.s165  
88 0167a v68808.b88.s167a  
89 0167 v68808.b89.s167  
90 0169 v68808.b90.s169  
91 0171 v68808.b91.s171  
92 0173 v68808.b92.s173  
93 0175 v68808.b93.s175  
94 0177 v68808.b94.s177  
95 0179 v68808.b95.s179  
96 0181 v68808.b96.s181  
97 0183 v68808.b97.s183  
98 0185 v68808.b98.s185  
99 0187 v68808.b99.s187  
100 0189 v68808.b100.s189  
101 0191 v68808.b101.s191  
102 0193 v68808.b102.s193  
103 0195 v68808.b103.s195  
104 0197 v68808.b104.s197  
105 0199 v68808.b105.s199  
106 0201 v68808.b106.s201  
107 0203 v68808.b107.s203  
108 0205 v68808.b108.s205  
109 0207 v68808.b109.s207  
110 0209 v68808.b110.s209  
111 0211 v68808.b111.s211  
112 0213 v68808.b112.s213  
113 0215 v68808.b113.s215  
114 0217 v68808.b114.s217  
115 0219 v68808.b115.s219  
116 0221 v68808.b116.s221  
117 0223 v68808.b117.s223  
118 0225 v68808.b118.s225  
119 0227 v68808.b119.s227  
120 0229 v68808.b120.s229  
121 0231 v68808.b121.s231  
122 0233 v68808.b122.s233  
123 0235 v68808.b123.s235  
124 0237 v68808.b124.s237  
125 0239 v68808.b125.s239  
126 0241 v68808.b126.s241  
127 0243 v68808.b127.s243  
128 0245 v68808.b128.s245  
129 0247 v68808.b129.s247  
130 0249 v68808.b130.s249  
131 0251 v68808.b131.s251  
132 0253 v68808.b132.s253  
133 0255 v68808.b133.s255  
134 0257 v68808.b134.s257  
135 0259 v68808.b135.s259  
136 0261 v68808.b136.s261  
137 0263 v68808.b137.s263  
138 0265 v68808.b138.s265  
139 0267 v68808.b139.s267  
140 0269 v68808.b140.s269  
141 0270 v68808.b141.s270  
142 0000 v68808.b142  

NUMBER OF IMAGES

86 468 601

More info about our color images

  CartStart the program