Search reference or AID

Sökformulär

Nordals häradsrätt (1762-1763) (AID: v727632, NAD: SE/GLA/11124)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Nordals häradsrätt AIa:28
Volume typeBanns and land registration protocols
Year1762-1763
Nordals häradsrätt
CountyÄlvsborgs län
ProvinceDalsland
Source typeDistrict court
InformationNORDALS HÄRADSRÄTT

Domsagoindelning
Fr.o.m. 1680-talet bildade Tössbo, Vedbo, Nordal och Sundal samt Valbo härader en domsaga. Mot slutet av 1770-talet utbröts Nordal, Sundal och Valbo för att bilda särskild jurisdiktion, stundom kallad Dalslands södra domsaga.
För handlingar gemensamma för domsagan samt domsagokansliets handlingar hänvisas till förteckningen över Dalslands södra domsagas arkiv.

Tingslagsindelning
Nordals härad utgjorde eget tingslag t.o.m. 1909 med tingsställe i Mellerud. Fr.o.m. 1910 sammanslogs Nordals och Sundals härader till ett tingslag med tingsställe i Mellerud. Tingslaget upphörde 1947 då domsagan 1948 blev ett tingslag med tingsställen i Mellerud och Tångelanda.

Nordals härad omfattade följande församlingar: del av Ör, Gunnarsnäs, del av Dalskog, Skållerud, Holm och Järn.
NADSE/GLA/11124
Volume from Nordals häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

83 461 467

More info about our color images

  CartStart the program