Search reference or AID

Sökformulär

Väne häradsrätt (1747-1748) (AID: v734559, NAD: SE/GLA/11123)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Väne häradsrätt AIa:16
Volume typeProtocols of extraordinary court meetings
Year1747-1748
Väne häradsrätt
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet
Flundre, Väne och Bjärke härader var intill 1695 förenade till en gemensam domsaga. Fr.o.m. år 1696 tillkom Vättle och Ale härader, vilka tillsammans med Bjärke härad utbröts 1782 för att bilda särskild jurisdiktion. Denna ägde bestånd till 1793, då domsagan återtog sin gamla omfattning. Vättle och Ale härader bortföll emellertid ånyo i samband med 1849 års allmänna reglering.

Tingslagsindelning
Domsagan kom, från 1849, att bestå av tre tingslag. Flundre med tingsställe i Lilla Edet, Väne med tingsställe i Gärdhem (före 1749 hölls ting på följande platser: Skalltorp 1680-1686, Härestad 1687-1701 och Bastorp 1702-1748) och Bjärke med tingsställe i Sollebrunn. Fr.o.m. 1896 inskränktes tingslagen till ett enda med tingsställe i Trollhättan.
För handlingar från 1896 se Flundre, Väne och Bjärke häradsrätt.

Församlingar
Väne härad omfattade följande församlingar: Västra Tunhem, Björke, Väne-Åsaka, Gärdhem, Trollhättan, Vassända-Naglum och Väne-Ryr.
NADSE/GLA/11123
Volume from Väne häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

86 937 260

More info about our color images

  CartStart the program