Search reference or AID

Sökformulär

Grimstens häradsrätt (1855-1856) (AID: v736197, NAD: SE/ULA/10331)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Grimstens häradsrätt AIa:35
Volume typeProtocols of extraordinary court meetings
Year1855-1856
Grimstens häradsrätt
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationGrimstens härad omfattade socknarna Hackvad, Viby och Bodarne (nuvarande Ramundeboda).

Häradsrätten upphörde vid utgången av år 1905 och uppgick i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslags häradsrätt.
NADSE/ULA/10331
Volume from Grimstens häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 705 535

More info about our color images

  CartStart the program