Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:37 (1661-1719) (AID: v786696 Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:37 
AIDv786696 
Volume typeFaktorier
Year1661-1719
InformationNorrtälje. Räkningar. Omfattar åren 1661-1663, 1686-1719.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v786696.b10  
20 00000 v786696.b20  
30 00000 v786696.b30  
40 00000 v786696.b40  
50 00001 v786696.b50.s1  
60 00002 v786696.b60.s2  
70 00004 v786696.b70.s4  
80 00006 v786696.b80.s6  
90 00008 v786696.b90.s8  
100 00009 v786696.b100.s9  
110 00010 v786696.b110.s10  
120 00011 v786696.b120.s11  
130 00012 v786696.b130.s12  
140 00013 v786696.b140.s13  
150 00014 v786696.b150.s14  
160 00015 v786696.b160.s15  
170 00016 v786696.b170.s16  
180 00017 v786696.b180.s17  
190 00018 v786696.b190.s18  
200 00019 v786696.b200.s19  
210 00020 v786696.b210.s20  
220 00021 v786696.b220.s21  
230 00022 v786696.b230.s22  
240 00023 v786696.b240.s23  
250 00024 v786696.b250.s24  
260 00025 v786696.b260.s25  
270 00026 v786696.b270.s26  
280 00027 v786696.b280.s27  
290 00028 v786696.b290.s28  
300 00000 v786696.b300  
310 00000 v786696.b310  
320 00000 v786696.b320  
330 00000 v786696.b330  
340 00000 v786696.b340  
350 00000 v786696.b350  
360 00000 v786696.b360  
370 00000 v786696.b370  
380 00000 v786696.b380  
390 00000 v786696.b390  
400 00000 v786696.b400  
410 00000 v786696.b410  
420 00000 v786696.b420  
430 00000 v786696.b430  
440 00000 v786696.b440  
450 00000 v786696.b450  
460 00000 v786696.b460  
470 00000 v786696.b470  
480 00000 v786696.b480  
490 00000 v786696.b490  
500 00000 v786696.b500  
510 00000 v786696.b510  
520 00000 v786696.b520  
530 00000 v786696.b530  
540 00000 v786696.b540  
550 00000 v786696.b550  
560 00000 v786696.b560  
570 00000 v786696.b570  
580 00000 v786696.b580  
590 00000 v786696.b590  
600 00000 v786696.b600  
610 00000 v786696.b610  
620 00000 v786696.b620  
630 00000 v786696.b630  
640 00000 v786696.b640  
650 00000 v786696.b650  
660 00000 v786696.b660  
670 00000 v786696.b670  
680 00000 v786696.b680  
690 00000 v786696.b690  
700 00000 v786696.b700  
710 00000 v786696.b710  
720 00000 v786696.b720  
730 00000 v786696.b730  
740 00000 v786696.b740  
750 00000 v786696.b750  
760 00000 v786696.b760  
770 00000 v786696.b770  
780 00000 v786696.b780  
790 00000 v786696.b790  
800 00000 v786696.b800  
810 00000 v786696.b810  
820 00000 v786696.b820  
830 00000 v786696.b830  
840 00000 v786696.b840  
850 00000 v786696.b850  
860 00000 v786696.b860  
870 00000 v786696.b870  
880 00000 v786696.b880  
890 00000 v786696.b890  
900 00000 v786696.b900  
910 00000 v786696.b910  
920 00000 v786696.b920  
930 00000 v786696.b930  
940 00000 v786696.b940  
950 00000 v786696.b950  
960 00000 v786696.b960  
970 00000 v786696.b970  
980 00000 v786696.b980  
990 00000 v786696.b990  
1000 00000 v786696.b1000  
1010 00000 v786696.b1010  
1020 00000 v786696.b1020  
1030 00000 v786696.b1030  
1040 00000 v786696.b1040  
1050 00001 v786696.b1050.s1  
1060 00003 v786696.b1060.s3  
1070 00005 v786696.b1070.s5  
1080 00007 v786696.b1080.s7  
1090 00009 v786696.b1090.s9  
1100 00011 v786696.b1100.s11  
1110 00013 v786696.b1110.s13  
1120 00015 v786696.b1120.s15  
1130 00018 v786696.b1130.s18  
1140 00028 v786696.b1140.s28  
1150 00032 v786696.b1150.s32  
1160 00000 v786696.b1160  
1170 00045 v786696.b1170.s45  
1180 00047 v786696.b1180.s47  
1190 00049 v786696.b1190.s49  
1200 00052 v786696.b1200.s52  
1210 00054 v786696.b1210.s54  
1220 00058 v786696.b1220.s58  
1230 00062 v786696.b1230.s62  
1240 00070 v786696.b1240.s70  
1250 00071 v786696.b1250.s71  
1260 00078 v786696.b1260.s78  
1270 00000 v786696.b1270  
1280 00000 v786696.b1280  
1290 00000 v786696.b1290  
1300 00000 v786696.b1300  
1310 00000 v786696.b1310  
1320 00000 v786696.b1320  
1330 00000 v786696.b1330  
1340 00000 v786696.b1340  
1350 00000 v786696.b1350  
1360 00000 v786696.b1360  
1370 00000 v786696.b1370  
1380 00000 v786696.b1380  
1390 00000 v786696.b1390  
1400 00000 v786696.b1400  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program