Search reference or AID

Sökformulär

Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt (1905-1905) (AID: v791561, NAD: SE/ULA/12570)

Description of AID (in Swedish)

Include in: Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt AIIa:3
Volume typeEstate inventories and inheritance
Year1905-1905
Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt
CountyÖrebro län
ProvinceNärke
Source typeDistrict court
InformationTingslaget bildades 1904 genom en sammanslagning av häradsrätterna i Askers och Sköllersta härader.
De socknar som ingick var Asker, Lännäs, Stora Mellösa, Ekeby, Norrbyås, Gällersta, Svennevad, Bo och Sköllersta.

Fr.o.m. 1948 uppgick Asker och Sköllersta tingslag, tillsammans med Glanshammar och Örebro tingslag, i Östernärkes domsagas häradsrätt.
NADSE/ULA/12570
Volume from Asker och Sköllersta tingslags häradsrätt

NUMBER OF IMAGES

87 656 433

More info about our color images

  CartStart the program