Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:38 (1688-1842) (AID: v792135a Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:38 
AIDv792135a 
Version1
Volume typeFaktorier
Year1688-1842
InformationNorrtälje. Handlingar ang. organisation.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v792135a.b10  
20 00000 v792135a.b20  
30 00000 v792135a.b30  
40 00000 v792135a.b40  
50 00000 v792135a.b50  
60 00000 v792135a.b60  
70 00000 v792135a.b70  
80 00000 v792135a.b80  
90 00000 v792135a.b90  
100 00000 v792135a.b100  
110 00000 v792135a.b110  
120 00000 v792135a.b120  
130 00000 v792135a.b130  
140 00000 v792135a.b140  
150 00000 v792135a.b150  
160 00000 v792135a.b160  
170 00000 v792135a.b170  
180 00000 v792135a.b180  
190 00000 v792135a.b190  
200 00000 v792135a.b200  
210 00000 v792135a.b210  
220 00000 v792135a.b220  
230 00000 v792135a.b230  
240 00000 v792135a.b240  
250 00000 v792135a.b250  
260 00000 v792135a.b260  
270 00000 v792135a.b270  
280 00000 v792135a.b280  
290 00000 v792135a.b290  
300 00000 v792135a.b300  
310 00000 v792135a.b310  
320 00000 v792135a.b320  
330 00000 v792135a.b330  
340 00000 v792135a.b340  
350 00000 v792135a.b350  
360 00000 v792135a.b360  
370 00000 v792135a.b370  
380 00000 v792135a.b380  
390 00000 v792135a.b390  
400 00000 v792135a.b400  
410 00000 v792135a.b410  
420 00000 v792135a.b420  
430 00000 v792135a.b430  
440 00000 v792135a.b440  
450 00000 v792135a.b450  
460 00000 v792135a.b460  
470 00000 v792135a.b470  
480 00000 v792135a.b480  
490 00000 v792135a.b490  
500 00000 v792135a.b500  
510 00000 v792135a.b510  
520 00000 v792135a.b520  
530 00000 v792135a.b530  
540 00000 v792135a.b540  
550 00000 v792135a.b550  
560 00000 v792135a.b560  
570 00000 v792135a.b570  
580 00000 v792135a.b580  
590 00000 v792135a.b590  
600 00000 v792135a.b600  
610 00000 v792135a.b610  
620 00000 v792135a.b620  
630 00000 v792135a.b630  
640 00000 v792135a.b640  
650 00000 v792135a.b650  
660 00000 v792135a.b660  
670 00000 v792135a.b670  
680 00000 v792135a.b680  
690 00000 v792135a.b690  
700 00000 v792135a.b700  
710 00000 v792135a.b710  
720 00000 v792135a.b720  
730 00000 v792135a.b730  
740 00000 v792135a.b740  
750 00000 v792135a.b750  
760 00000 v792135a.b760  
770 00000 v792135a.b770  
780 00000 v792135a.b780  
790 00000 v792135a.b790  
800 00000 v792135a.b800  
810 00000 v792135a.b810  
820 00000 v792135a.b820  
830 00000 v792135a.b830  
840 00000 v792135a.b840  
850 00000 v792135a.b850  
860 00000 v792135a.b860  
870 00000 v792135a.b870  
880 00000 v792135a.b880  
890 00000 v792135a.b890  
900 00000 v792135a.b900  
910 00000 v792135a.b910  
920 00000 v792135a.b920  
930 00000 v792135a.b930  
940 00000 v792135a.b940  
950 00000 v792135a.b950  
960 00000 v792135a.b960  
970 00000 v792135a.b970  
980 00000 v792135a.b980  
990 00000 v792135a.b990  
1000 00000 v792135a.b1000  
1010 00000 v792135a.b1010  
1020 00000 v792135a.b1020  
1030 00000 v792135a.b1030  
1040 00000 v792135a.b1040  
1050 00000 v792135a.b1050  
1060 00000 v792135a.b1060  
1070 00000 v792135a.b1070  
1080 00000 v792135a.b1080  
1090 00000 v792135a.b1090  
1100 00000 v792135a.b1100  
1110 00000 v792135a.b1110  
1120 00000 v792135a.b1120  
1130 00000 v792135a.b1130  
1140 00000 v792135a.b1140  
1150 00000 v792135a.b1150  
1160 00000 v792135a.b1160  
1170 00000 v792135a.b1170  
1180 00000 v792135a.b1180  
1190 00000 v792135a.b1190  
1200 00000 v792135a.b1200  
1210 00000 v792135a.b1210  
1220 00000 v792135a.b1220  
1230 00000 v792135a.b1230  
1240 00000 v792135a.b1240  
1250 00000 v792135a.b1250  
1260 00000 v792135a.b1260  
1270 00000 v792135a.b1270  
1280 00000 v792135a.b1280  
1290 00000 v792135a.b1290  
1300 00000 v792135a.b1300  
1310 00000 v792135a.b1310  
1320 00000 v792135a.b1320  
1330 00000 v792135a.b1330  
1340 00000 v792135a.b1340  
1350 00000 v792135a.b1350  
1360 00000 v792135a.b1360  
1370 00000 v792135a.b1370  
1380 00000 v792135a.b1380  
1390 00000 v792135a.b1390  
1400 00000 v792135a.b1400  
1410 00000 v792135a.b1410  
1420 00000 v792135a.b1420  
1430 00000 v792135a.b1430  
1440 00000 v792135a.b1440  
1450 00000 v792135a.b1450  
1460 00000 v792135a.b1460  
1470 00000 v792135a.b1470  
1480 00000 v792135a.b1480  
1490 00000 v792135a.b1490  
1500 00000 v792135a.b1500  
1510 00000 v792135a.b1510  
1520 00000 v792135a.b1520  
1530 00000 v792135a.b1530  
1540 00000 v792135a.b1540  
1550 00000 v792135a.b1550  
1560 00000 v792135a.b1560  
1570 00000 v792135a.b1570  
1580 00000 v792135a.b1580  
1590 00000 v792135a.b1590  
1600 00000 v792135a.b1600  
1610 00000 v792135a.b1610  
1620 00000 v792135a.b1620  
1630 00000 v792135a.b1630  
1640 00000 v792135a.b1640  
1650 00000 v792135a.b1650  
1660 00000 v792135a.b1660  
1670 00000 v792135a.b1670  
1680 00000 v792135a.b1680  
1690 00000 v792135a.b1690  
1700 00000 v792135a.b1700  
1710 00000 v792135a.b1710  
1720 00000 v792135a.b1720  
1730 00000 v792135a.b1730  
1740 00000 v792135a.b1740  
1750 00000 v792135a.b1750  
1760 00000 v792135a.b1760  
1770 00000 v792135a.b1770  
1780 00000 v792135a.b1780  
1790 00000 v792135a.b1790  
1800 00000 v792135a.b1800  
1810 00000 v792135a.b1810  
1820 00000 v792135a.b1820  
1830 00000 v792135a.b1830  
1840 00000 v792135a.b1840  
1850 00000 v792135a.b1850  
1860 00000 v792135a.b1860  
1870 00000 v792135a.b1870  
1880 00000 v792135a.b1880  
1890 00000 v792135a.b1890  
1900 00000 v792135a.b1900  
1910 00000 v792135a.b1910  
1920 00000 v792135a.b1920  
1930 00000 v792135a.b1930  
1940 00000 v792135a.b1940  
1950 00000 v792135a.b1950  
1960 00000 v792135a.b1960  
1970 00000 v792135a.b1970  
1980 00000 v792135a.b1980  
1990 00000 v792135a.b1990  
2000 00000 v792135a.b2000  
2010 00000 v792135a.b2010  
2020 00000 v792135a.b2020  
2030 00000 v792135a.b2030  
2040 00000 v792135a.b2040  
2050 00000 v792135a.b2050  
2060 00000 v792135a.b2060  
2070 00000 v792135a.b2070  
2080 00000 v792135a.b2080  
2090 00000 v792135a.b2090  
2100 00000 v792135a.b2100  
2110 00000 v792135a.b2110  
2120 00000 v792135a.b2120  
2130 00000 v792135a.b2130  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program