Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:39 (1689-1772) (AID: v792136 Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:39 
AIDv792136 
Volume typeFaktorier
Year1689-1772
InformationNorrtälje. Handlingar ang. hantverkarna.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v792136.b10  
20 00000 v792136.b20  
30 00000 v792136.b30  
40 00000 v792136.b40  
50 00000 v792136.b50  
60 00000 v792136.b60  
70 00000 v792136.b70  
80 00000 v792136.b80  
90 00000 v792136.b90  
100 00000 v792136.b100  
110 00000 v792136.b110  
120 00000 v792136.b120  
130 00000 v792136.b130  
140 00000 v792136.b140  
150 00000 v792136.b150  
160 00000 v792136.b160  
170 00000 v792136.b170  
180 00000 v792136.b180  
190 00000 v792136.b190  
200 00000 v792136.b200  
210 00000 v792136.b210  
220 00000 v792136.b220  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program