Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:40 (1695-1834) (AID: v792137 Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:40 
AIDv792137 
Volume typeFaktorier
Year1695-1834
InformationNorrtälje. Handlingar ang. gevärstillverkningen.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v792137.b10  
20 00000 v792137.b20  
30 00000 v792137.b30  
40 00000 v792137.b40  
50 00000 v792137.b50  
60 00000 v792137.b60  
70 00000 v792137.b70  
80 00000 v792137.b80  
90 00000 v792137.b90  
100 00000 v792137.b100  
110 00000 v792137.b110  
120 00000 v792137.b120  
130 00000 v792137.b130  
140 00000 v792137.b140  
150 00000 v792137.b150  
160 00000 v792137.b160  
170 00000 v792137.b170  
180 00000 v792137.b180  
190 00000 v792137.b190  
200 00000 v792137.b200  
210 00000 v792137.b210  
220 00000 v792137.b220  
230 00000 v792137.b230  
240 00000 v792137.b240  
250 00000 v792137.b250  
260 00000 v792137.b260  
270 00000 v792137.b270  
280 00000 v792137.b280  
290 00000 v792137.b290  
300 00000 v792137.b300  
310 00000 v792137.b310  
320 00000 v792137.b320  
330 00000 v792137.b330  
340 00000 v792137.b340  
350 00000 v792137.b350  
360 00000 v792137.b360  
370 00000 v792137.b370  
380 00000 v792137.b380  
390 00000 v792137.b390  
400 00000 v792137.b400  
410 00000 v792137.b410  
420 00002 v792137.b420.s2  
430 00004 v792137.b430.s4  
440 00006 v792137.b440.s6  
450 00008 v792137.b450.s8  
460 00010 v792137.b460.s10  
470 00012 v792137.b470.s12  
480 00014 v792137.b480.s14  
490 00016 v792137.b490.s16  
500 00018 v792137.b500.s18  
510 00020 v792137.b510.s20  
520 00022 v792137.b520.s22  
530 00024 v792137.b530.s24  
540 00026 v792137.b540.s26  
550 00000 v792137.b550  
560 00002 v792137.b560.s2  
570 00004 v792137.b570.s4  
580 00006 v792137.b580.s6  
590 00008 v792137.b590.s8  
600 00010 v792137.b600.s10  
610 00012 v792137.b610.s12  
620 00014 v792137.b620.s14  
630 00016 v792137.b630.s16  
640 00018 v792137.b640.s18  
650 00020 v792137.b650.s20  
660 00022 v792137.b660.s22  
670 00024 v792137.b670.s24  
680 00026 v792137.b680.s26  
690 00028 v792137.b690.s28  
700 00000 v792137.b700  
710 00000 v792137.b710  
720 00000 v792137.b720  
730 00000 v792137.b730  
740 00000 v792137.b740  
750 00000 v792137.b750  
760 00000 v792137.b760  
770 00000 v792137.b770  
780 00000 v792137.b780  
790 00000 v792137.b790  
800 00000 v792137.b800  
810 00000 v792137.b810  
820 00000 v792137.b820  
830 00000 v792137.b830  
840 00000 v792137.b840  
850 00000 v792137.b850  
860 00000 v792137.b860  
870 00000 v792137.b870  
880 00000 v792137.b880  
890 00000 v792137.b890  
900 00000 v792137.b900  
910 00000 v792137.b910  
920 00000 v792137.b920  
930 00000 v792137.b930  
940 00000 v792137.b940  
950 00000 v792137.b950  
960 00000 v792137.b960  
970 00000 v792137.b970  
980 00000 v792137.b980  
990 00000 v792137.b990  
1000 00000 v792137.b1000  
1010 00000 v792137.b1010  
1020 00000 v792137.b1020  
1030 00000 v792137.b1030  
1040 00000 v792137.b1040  
1050 00000 v792137.b1050  
1060 00000 v792137.b1060  
1070 00000 v792137.b1070  
1080 00000 v792137.b1080  
1090 00000 v792137.b1090  
1100 00000 v792137.b1100  
1110 00000 v792137.b1110  
1120 00000 v792137.b1120  
1130 00000 v792137.b1130  
1140 00000 v792137.b1140  
1150 00000 v792137.b1150  
1160 00000 v792137.b1160  
1170 00000 v792137.b1170  
1180 00000 v792137.b1180  
1190 00000 v792137.b1190  
1200 00000 v792137.b1200  
1210 00000 v792137.b1210  
1220 00000 v792137.b1220  
1230 00000 v792137.b1230  
1240 00000 v792137.b1240  
1250 00000 v792137.b1250  
1260 00000 v792137.b1260  
1270 00000 v792137.b1270  
1280 00000 v792137.b1280  
1290 00000 v792137.b1290  
1300 00000 v792137.b1300  
1310 00000 v792137.b1310  
1320 00000 v792137.b1320  
1330 00000 v792137.b1330  
1340 00000 v792137.b1340  
1350 00000 v792137.b1350  
1360 00000 v792137.b1360  
1370 00000 v792137.b1370  
1380 00000 v792137.b1380  
1390 00000 v792137.b1390  
1400 00000 v792137.b1400  
1410 00000 v792137.b1410  
1420 00000 v792137.b1420  
1430 00000 v792137.b1430  
1440 00000 v792137.b1440  
1450 00000 v792137.b1450  
1460 00000 v792137.b1460  
1470 00000 v792137.b1470  
1480 00000 v792137.b1480  
1490 00000 v792137.b1490  
1500 00000 v792137.b1500  
1510 00000 v792137.b1510  
1520 00000 v792137.b1520  
1530 00000 v792137.b1530  
1540 00000 v792137.b1540  
1550 00000 v792137.b1550  
1560 00000 v792137.b1560  
1570 00000 v792137.b1570  
1580 00000 v792137.b1580  
1590 00000 v792137.b1590  
1600 00000 v792137.b1600  
1610 00000 v792137.b1610  
1620 00000 v792137.b1620  
1630 00000 v792137.b1630  
1640 00000 v792137.b1640  
1650 00000 v792137.b1650  
1660 00000 v792137.b1660  
1670 00000 v792137.b1670  
1680 00000 v792137.b1680  
1690 00000 v792137.b1690  
1700 00000 v792137.b1700  
1710 00000 v792137.b1710  
1720 00000 v792137.b1720  
1730 00000 v792137.b1730  
1740 00000 v792137.b1740  
1750 00000 v792137.b1750  
1760 00000 v792137.b1760  
1770 00000 v792137.b1770  
1780 00000 v792137.b1780  
1790 00000 v792137.b1790  
1800 00000 v792137.b1800  
1810 00000 v792137.b1810  
1820 00000 v792137.b1820  
1830 00000 v792137.b1830  
1840 00000 v792137.b1840  
1850 00000 v792137.b1850  
1860 00000 v792137.b1860  
1870 00000 v792137.b1870  
1880 00000 v792137.b1880  
1890 00000 v792137.b1890  
1900 00000 v792137.b1900  
1910 00000 v792137.b1910  
1920 00000 v792137.b1920  
1930 00000 v792137.b1930  
1940 00000 v792137.b1940  
1950 00000 v792137.b1950  
1960 00000 v792137.b1960  
1970 00000 v792137.b1970  
1980 00000 v792137.b1980  
1990 00000 v792137.b1990  
2000 00000 v792137.b2000  
2010 00000 v792137.b2010  
2020 00000 v792137.b2020  
2030 00000 v792137.b2030  
2040 00000 v792137.b2040  
2050 00000 v792137.b2050  
2060 00000 v792137.b2060  
2070 00000 v792137.b2070  
2080 00000 v792137.b2080  
2090 00000 v792137.b2090  
2100 00000 v792137.b2100  
2110 00000 v792137.b2110  
2120 00000 v792137.b2120  
2130 00000 v792137.b2130  
2140 00000 v792137.b2140  
2150 00000 v792137.b2150  
2160 00000 v792137.b2160  
2170 00000 v792137.b2170  
2180 00000 v792137.b2180  
2190 00000 v792137.b2190  
2200 00000 v792137.b2200  
2210 00000 v792137.b2210  
2220 00000 v792137.b2220  
2230 00000 v792137.b2230  
2240 00000 v792137.b2240  
2250 00000 v792137.b2250  
2260 00000 v792137.b2260  
2270 00000 v792137.b2270  
2280 00000 v792137.b2280  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program