Search reference or AID

Sökformulär

Källby KI:1 (1671-1767) (AID: v79918 Open, NAD: SE/GLA/13304)

Description of AID (in Swedish)

Källby KI:1 
AIDv79918 
Volume typeParish meeting protocols and documents
Year1671-1767
InformationInb. Häri även sockenstämmoprotokoll för Broby och Hangelösa 1733-1763, Skeby 1733-1767, upplästa kungörelser i Källby och Hangelösa 1681-1693, kyrkoräkenskaper, inkomst och utgiftsspecial för pastoratet 1671-1695, övriga handlingar rörande kyrka och prästgård 1671-1754, spridda år, series pastorum odat. 1600-talet-1789, diverse händelser 1671-1693.
Källby
CountySkaraborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationKällby är moderförsamling i Källby, Broby, Skeby och Hangelösa församlingars pastorat.

Stift:
Skara

Härad:
Kinnefjärdings
NADSE/GLA/13304
Volume from Källby
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v79918.b1  
2 0000 v79918.b2  
3 0000 v79918.b3  
4 0000 v79918.b4  
5 0001 v79918.b5.s1  
6 0003 v79918.b6.s3  
7 0005 v79918.b7.s5  
8 0007 v79918.b8.s7  
9 0009 v79918.b9.s9  
10 0011 v79918.b10.s11  
11 0013 v79918.b11.s13  
12 0015 v79918.b12.s15  
13 0017 v79918.b13.s17  
14 0019 v79918.b14.s19  
15 0021 v79918.b15.s21  
16 0023 v79918.b16.s23  
17 0025 v79918.b17.s25  
18 0027 v79918.b18.s27  
19 0029 v79918.b19.s29  
20 0031 v79918.b20.s31  
21 0033 v79918.b21.s33  
22 0035 v79918.b22.s35  
23 0037 v79918.b23.s37  
24 0039 v79918.b24.s39  
25 0041 v79918.b25.s41  
26 0043 v79918.b26.s43  
27 0045 v79918.b27.s45  
28 0047 v79918.b28.s47  
29 0049 v79918.b29.s49  
30 0051 v79918.b30.s51  
31 0053 v79918.b31.s53  
32 0055 v79918.b32.s55  
33 0057 v79918.b33.s57  
34 0059 v79918.b34.s59  
35 0061 v79918.b35.s61  
36 0063 v79918.b36.s63  
37 0065 v79918.b37.s65  
38 0067 v79918.b38.s67  
39 0069 v79918.b39.s69  
40 0071 v79918.b40.s71  
41 0073 v79918.b41.s73  
42 0075 v79918.b42.s75  
43 0077 v79918.b43.s77  
44 0079 v79918.b44.s79  
45 0081 v79918.b45.s81  
46 0083 v79918.b46.s83  
47 0085 v79918.b47.s85  
48 0087 v79918.b48.s87  
49 0089 v79918.b49.s89  
50 0091 v79918.b50.s91  
51 0093 v79918.b51.s93  
52 0095 v79918.b52.s95  
53 0097 v79918.b53.s97  
54 0099 v79918.b54.s99  
55 0101 v79918.b55.s101  
56 0103 v79918.b56.s103  
57 0105 v79918.b57.s105  
58 0107 v79918.b58.s107  
59 0109 v79918.b59.s109  
60 0111 v79918.b60.s111  
61 0113 v79918.b61.s113  
62 0115 v79918.b62.s115  
63 0117 v79918.b63.s117  
64 0119 v79918.b64.s119  
65 0121 v79918.b65.s121  
66 0123 v79918.b66.s123  
67 0125 v79918.b67.s125  
68 0127 v79918.b68.s127  
69 0129 v79918.b69.s129  
70 0131 v79918.b70.s131  
71 0133 v79918.b71.s133  
72 0135 v79918.b72.s135  
73 0137 v79918.b73.s137  
74 0139 v79918.b74.s139  
75 0141 v79918.b75.s141  
76 0143 v79918.b76.s143  
77 0145 v79918.b77.s145  
78 0147 v79918.b78.s147  
79 0149 v79918.b79.s149  
80 0151 v79918.b80.s151  
81 0153 v79918.b81.s153  
82 0155 v79918.b82.s155  
83 0157 v79918.b83.s157  
84 0159 v79918.b84.s159  
85 0161 v79918.b85.s161  
86 0163 v79918.b86.s163  
87 0165 v79918.b87.s165  
88 0167 v79918.b88.s167  
89 0169 v79918.b89.s169  
90 0171 v79918.b90.s171  
91 0173 v79918.b91.s173  
92 0175 v79918.b92.s175  
93 0177 v79918.b93.s177  
94 0179 v79918.b94.s179  
95 0181 v79918.b95.s181  
96 0183 v79918.b96.s183  
97 0185 v79918.b97.s185  
98 0187 v79918.b98.s187  
99 0189 v79918.b99.s189  
100 0191 v79918.b100.s191  
101 0193 v79918.b101.s193  
102 0195 v79918.b102.s195  
103 0197 v79918.b103.s197  
104 0199 v79918.b104.s199  
105 0201 v79918.b105.s201  
106 0203 v79918.b106.s203  
107 0205 v79918.b107.s205  
108 0207 v79918.b108.s207  
109 0209 v79918.b109.s209  
110 0211 v79918.b110.s211  
111 0213 v79918.b111.s213  
112 0215 v79918.b112.s215  
113 0217 v79918.b113.s217  
114 0219 v79918.b114.s219  
115 0221 v79918.b115.s221  
116 0223 v79918.b116.s223  
117 0225 v79918.b117.s225  
118 0227 v79918.b118.s227  
119 0229 v79918.b119.s229  
120 0231 v79918.b120.s231  
121 0233 v79918.b121.s233  
122 0235 v79918.b122.s235  
123 0237 v79918.b123.s237  
124 0239 v79918.b124.s239  
125 0241 v79918.b125.s241  
126 0243 v79918.b126.s243  
127 0245 v79918.b127.s245  
128 0247 v79918.b128.s247  
129 0249 v79918.b129.s249  
130 0251 v79918.b130.s251  
131 0253 v79918.b131.s253  
132 0255 v79918.b132.s255  
133 0257 v79918.b133.s257  
134 0259 v79918.b134.s259  
135 0261 v79918.b135.s261  
136 0263 v79918.b136.s263  
137 0265 v79918.b137.s265  
138 0267 v79918.b138.s267  
139 0269 v79918.b139.s269  
140 0271 v79918.b140.s271  
141 0273 v79918.b141.s273  
142 0275 v79918.b142.s275  
143 0277 v79918.b143.s277  
144 0279 v79918.b144.s279  
145 0281 v79918.b145.s281  
146 0283 v79918.b146.s283  
147 0285 v79918.b147.s285  
148 0287 v79918.b148.s287  
149 0289 v79918.b149.s289  
150 0291 v79918.b150.s291  
151 0293 v79918.b151.s293  
152 0295 v79918.b152.s295  
153 0297 v79918.b153.s297  
154 0299 v79918.b154.s299  
155 0301 v79918.b155.s301  
156 0303 v79918.b156.s303  
157 0305 v79918.b157.s305  
158 0307 v79918.b158.s307  
159 0308 v79918.b159.s308  
160 0000 v79918.b160  

NUMBER OF IMAGES

89 220 495

More info about our color images

  CartStart the program