Search reference or AID

Sökformulär

Försvarsstaben: C-byrån FIII:1 (AID: v811190 Open, NAD: SE/KrA/0202015H)

Description of AID (in Swedish)

Försvarsstaben: C-byrån FIII:1 
AIDv811190 
Volume typeFasta underrättelser
InformationKartor nr 2-19 (nr 1 har ej funnits) Info angående serie FIII: Serien består av uppgifter om fasta anläggningar (vägar, broar, kaserner, befästningar m m) i Norge. Den är upplagd efter kartblad, varvid man använt den norska generalstabskartan och andra kartverk. Beskrivningar - ofta med foton, ritningar o dyl - hänvisar till angivna orter på kartbladen. Serien är resultatet av ett insamlingsarbete, som pågick intill krigsslutet 1945.
Försvarsstaben: C-byrån
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationFörvarsstabens C-byrå (Centralbyrå) uppsattes på senhösten 1939 med uppgift att bedriva hemlig underrättelsetjänst utanför landets gränser. Den kallades från början G-byrån (Gränsbyrån). Namnet C-byrån infördes i samband med försvarsstabens omorganisation den 1 oktober 1941. C-byrån avvecklades från och med den 1 februari 1946.
NADSE/KrA/0202015H
Volume from Försvarsstaben: C-byrån
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v811190.b10  
20 00000 v811190.b20  
30 00000 v811190.b30  
40 00000 v811190.b40  
50 00000 v811190.b50  
60 00000 v811190.b60  
70 00000 v811190.b70  
80 00000 v811190.b80  
90 00000 v811190.b90  
100 00000 v811190.b100  
110 00000 v811190.b110  
120 00000 v811190.b120  
130 00000 v811190.b130  
140 00000 v811190.b140  
150 00000 v811190.b150  
160 00000 v811190.b160  
170 00000 v811190.b170  
180 00000 v811190.b180  
190 00000 v811190.b190  
200 00000 v811190.b200  
210 00000 v811190.b210  
220 00000 v811190.b220  
230 00000 v811190.b230  
240 00000 v811190.b240  
250 00000 v811190.b250  
260 00000 v811190.b260  
270 00000 v811190.b270  
280 00000 v811190.b280  
290 00000 v811190.b290  
300 00000 v811190.b300  
310 00000 v811190.b310  
320 00000 v811190.b320  
330 00000 v811190.b330  
340 00000 v811190.b340  
350 00000 v811190.b350  
360 00000 v811190.b360  
370 00000 v811190.b370  
380 00000 v811190.b380  
390 00000 v811190.b390  
400 00000 v811190.b400  
410 00000 v811190.b410  
420 00000 v811190.b420  
430 00000 v811190.b430  
440 00000 v811190.b440  
450 00000 v811190.b450  
460 00000 v811190.b460  
470 00000 v811190.b470  
480 00000 v811190.b480  
490 00000 v811190.b490  
500 00000 v811190.b500  
510 00000 v811190.b510  
520 00000 v811190.b520  
530 00000 v811190.b530  
540 00000 v811190.b540  
550 00000 v811190.b550  
560 00000 v811190.b560  
570 00000 v811190.b570  
580 00000 v811190.b580  
590 00000 v811190.b590  
600 00000 v811190.b600  
610 00000 v811190.b610  
620 00000 v811190.b620  
630 00000 v811190.b630  
640 00000 v811190.b640  
650 00000 v811190.b650  
660 00000 v811190.b660  
670 00000 v811190.b670  
680 00000 v811190.b680  
690 00000 v811190.b690  
700 00000 v811190.b700  
710 00000 v811190.b710  
720 00000 v811190.b720  
730 00000 v811190.b730  
740 00000 v811190.b740  
750 00000 v811190.b750  
760 00000 v811190.b760  
770 00000 v811190.b770  
780 00000 v811190.b780  
790 00000 v811190.b790  
800 00000 v811190.b800  
810 00000 v811190.b810  
820 00000 v811190.b820  
830 00000 v811190.b830  
840 00000 v811190.b840  
850 00000 v811190.b850  
860 00000 v811190.b860  
870 00000 v811190.b870  
880 00000 v811190.b880  
890 00000 v811190.b890  
900 00000 v811190.b900  
910 00000 v811190.b910  
920 00000 v811190.b920  
930 00000 v811190.b930  
940 00000 v811190.b940  
950 00000 v811190.b950  
960 00000 v811190.b960  
970 00000 v811190.b970  

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program