Search reference or AID

Sökformulär

Försvarsstaben: C-byrån FIII:3 (AID: v811192 Open, NAD: SE/KrA/0202015H)

Description of AID (in Swedish)

Försvarsstaben: C-byrån FIII:3 
AIDv811192 
Volume typeFasta underrättelser
InformationKartor nr 30-41 Info angående serie FIII: Serien består av uppgifter om fasta anläggningar (vägar, broar, kaserner, befästningar m m) i Norge. Den är upplagd efter kartblad, varvid man använt den norska generalstabskartan och andra kartverk. Beskrivningar - ofta med foton, ritningar o dyl - hänvisar till angivna orter på kartbladen. Serien är resultatet av ett insamlingsarbete, som pågick intill krigsslutet 1945.
Försvarsstaben: C-byrån
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationFörvarsstabens C-byrå (Centralbyrå) uppsattes på senhösten 1939 med uppgift att bedriva hemlig underrättelsetjänst utanför landets gränser. Den kallades från början G-byrån (Gränsbyrån). Namnet C-byrån infördes i samband med försvarsstabens omorganisation den 1 oktober 1941. C-byrån avvecklades från och med den 1 februari 1946.
NADSE/KrA/0202015H
Volume from Försvarsstaben: C-byrån
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v811192.b10  
20 00000 v811192.b20  
30 00000 v811192.b30  
40 00000 v811192.b40  
50 00000 v811192.b50  
60 00000 v811192.b60  
70 00000 v811192.b70  
80 00000 v811192.b80  
90 00000 v811192.b90  
100 00000 v811192.b100  
110 00000 v811192.b110  
120 00000 v811192.b120  
130 00000 v811192.b130  
140 00000 v811192.b140  
150 00000 v811192.b150  
160 00000 v811192.b160  
170 00000 v811192.b170  
180 00000 v811192.b180  
190 00000 v811192.b190  
200 00000 v811192.b200  
210 00000 v811192.b210  
220 00000 v811192.b220  
230 00000 v811192.b230  
240 00000 v811192.b240  
250 00000 v811192.b250  
260 00000 v811192.b260  
270 00000 v811192.b270  
280 00000 v811192.b280  
290 00000 v811192.b290  
300 00000 v811192.b300  
310 00000 v811192.b310  
320 00000 v811192.b320  
330 00000 v811192.b330  
340 00000 v811192.b340  

NUMBER OF IMAGES

87 656 461

More info about our color images

  CartStart the program