Search reference or AID

Sökformulär

Försvarsstaben: C-byrån GI:1 (1939-1946) (AID: v811208 Open, NAD: SE/KrA/0202015H)

Description of AID (in Swedish)

Försvarsstaben: C-byrån GI:1 
AIDv811208 
Volume typeAccountings
Year1939-1946
InformationKungliga brev i avskrift, medelsredogörelser, kassaställningar, kvitton m.m. Handlingarna ingick i en pärm, märkt Ekonomi, som före överlämnandet 1967 kompletterats ur andra delar av arkivet för att ge en bild av anslagen till C-byrån och deras utnyttjande.
Försvarsstaben: C-byrån
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationFörvarsstabens C-byrå (Centralbyrå) uppsattes på senhösten 1939 med uppgift att bedriva hemlig underrättelsetjänst utanför landets gränser. Den kallades från början G-byrån (Gränsbyrån). Namnet C-byrån infördes i samband med försvarsstabens omorganisation den 1 oktober 1941. C-byrån avvecklades från och med den 1 februari 1946.
NADSE/KrA/0202015H
Volume from Försvarsstaben: C-byrån
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v811208.b10  
20 00000 v811208.b20  
30 00000 v811208.b30  
40 00000 v811208.b40  
50 00000 v811208.b50  
60 00000 v811208.b60  
70 00000 v811208.b70  
80 00000 v811208.b80  
90 00000 v811208.b90  
100 00000 v811208.b100  
110 00000 v811208.b110  
120 00000 v811208.b120  
130 00000 v811208.b130  
140 00000 v811208.b140  
150 00000 v811208.b150  
160 00000 v811208.b160  
170 00000 v811208.b170  
180 00000 v811208.b180  
190 00000 v811208.b190  
200 00000 v811208.b200  
210 00000 v811208.b210  
220 00000 v811208.b220  
230 00000 v811208.b230  
240 00000 v811208.b240  
250 00000 v811208.b250  
260 00000 v811208.b260  
270 00000 v811208.b270  
280 00000 v811208.b280  
290 00000 v811208.b290  
300 00000 v811208.b300  
310 00000 v811208.b310  
320 00000 v811208.b320  
330 00000 v811208.b330  
340 00000 v811208.b340  
350 00000 v811208.b350  
360 00000 v811208.b360  
370 00000 v811208.b370  
380 00000 v811208.b380  
390 00000 v811208.b390  
400 00000 v811208.b400  
410 00000 v811208.b410  
420 00000 v811208.b420  
430 00000 v811208.b430  
440 00000 v811208.b440  
450 00000 v811208.b450  
460 00000 v811208.b460  
470 00000 v811208.b470  
480 00000 v811208.b480  
490 00000 v811208.b490  
500 00000 v811208.b500  
510 00000 v811208.b510  
520 00000 v811208.b520  
530 00000 v811208.b530  
540 00000 v811208.b540  
550 00000 v811208.b550  
560 00000 v811208.b560  
570 00000 v811208.b570  
580 00000 v811208.b580  
590 00000 v811208.b590  
600 00000 v811208.b600  
610 00000 v811208.b610  
620 00000 v811208.b620  
630 00000 v811208.b630  
640 00000 v811208.b640  
650 00000 v811208.b650  
660 00000 v811208.b660  
670 00000 v811208.b670  
680 00000 v811208.b680  
690 00000 v811208.b690  
700 00000 v811208.b700  
710 00000 v811208.b710  
720 00000 v811208.b720  
730 00000 v811208.b730  
740 00000 v811208.b740  
750 00000 v811208.b750  
760 00000 v811208.b760  
770 00000 v811208.b770  
780 00000 v811208.b780  
790 00000 v811208.b790  
800 00000 v811208.b800  
810 00000 v811208.b810  
820 00000 v811208.b820  
830 00000 v811208.b830  
840 00000 v811208.b840  
850 00000 v811208.b850  
860 00000 v811208.b860  
870 00000 v811208.b870  
880 00000 v811208.b880  
890 00000 v811208.b890  
900 00000 v811208.b900  
910 00000 v811208.b910  
920 00000 v811208.b920  
930 00000 v811208.b930  
940 00000 v811208.b940  
950 00000 v811208.b950  
960 00000 v811208.b960  
970 00000 v811208.b970  
980 00000 v811208.b980  
990 00000 v811208.b990  
1000 00000 v811208.b1000  
1010 00000 v811208.b1010  
1020 00000 v811208.b1020  
1030 00000 v811208.b1030  
1040 00000 v811208.b1040  
1050 00000 v811208.b1050  
1060 00000 v811208.b1060  
1070 00000 v811208.b1070  
1080 00000 v811208.b1080  
1090 00000 v811208.b1090  
1100 00000 v811208.b1100  
1110 00000 v811208.b1110  
1120 00000 v811208.b1120  
1130 00000 v811208.b1130  
1140 00000 v811208.b1140  
1150 00000 v811208.b1150  
1160 00000 v811208.b1160  
1170 00000 v811208.b1170  
1180 00000 v811208.b1180  
1190 00000 v811208.b1190  
1200 00000 v811208.b1200  
1210 00000 v811208.b1210  
1220 00000 v811208.b1220  
1230 00000 v811208.b1230  
1240 00000 v811208.b1240  
1250 00000 v811208.b1250  
1260 00000 v811208.b1260  
1270 00000 v811208.b1270  
1280 00000 v811208.b1280  
1290 00000 v811208.b1290  
1300 00000 v811208.b1300  
1310 00000 v811208.b1310  
1320 00000 v811208.b1320  
1330 00000 v811208.b1330  
1340 00000 v811208.b1340  
1350 00000 v811208.b1350  
1360 00000 v811208.b1360  
1370 00000 v811208.b1370  
1380 00000 v811208.b1380  
1390 00000 v811208.b1390  
1400 00000 v811208.b1400  
1410 00000 v811208.b1410  
1420 00000 v811208.b1420  

NUMBER OF IMAGES

87 656 461

More info about our color images

  CartStart the program