Search reference or AID

Sökformulär

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:53 (1708-1771) (AID: v885778 Open, NAD: SE/KrA/0003)

Description of AID (in Swedish)

Krigskollegium Artilleridepartementet F1:53 
AIDv885778 
Volume typeFaktorier
Year1708-1771
InformationSöderhamn. Rullor över hantverkarna.
Krigskollegium Artilleridepartementet
CountySverige
ProvinceSverige
Source typeMilitary archives
InformationHistorik:

Stockholms slotts arkli och Stockholms stora rustkammare fanns redan på 1500-talet. I serien Arkliräkningar kan man återfinna materielredovisningar för arkliet från och med år 1549 och för rustkammaren från och med år 1560. Artillerigården i Stockholm inrättades omkring 1640, före vilken tid det på Norrmalm fanns den så kallade Bysseskyttaregården, tydligen en föregångare till Artillerigården. Dessutom fanns i anslutning till arkli och rustkammare Stockholms laboratorium och Stockholms luntspinneri.

Artilleriförråden i Stockholm lydde från och med organisationen av rikets kollegier på 1630-talet under krigskollegium, till vars artillerikontor årligen insändes materielredovisningar och inventarier. De tre förråden, arkliet, rustkammaren och artillerigården, hade en central ställning i Sveriges krigsmaterieldistribution. Från Stockholm levererades sålunda olika slags krigsmateriel både till fästningar och truppförband ute i riket.
I Stockholms slotts arkli förvarades ammunition av olika slag, i Stockholms stora rustkammare vapen och i artillerigården tyngre artilleripjäser och materiel till härens artilleri och vagnpark.

I samband med de stora förändringarna, som ägde rum i krigskollegii organisation år 1805, blev även artilleriförråden i viss mån omorganiserade och kom att byta namn. Enligt krigskollegii presidentsdepartements årsberättelse för år 1805 blev "förråden efter deras natur var för sig till redovisning åtskilde under benämning af Tyg-, Bevärings-, Ammunitionsförråd". Så småningom försvann de gamla namnen arkli, rustkammare och artillerigård som beteckning för artilleriförråden.

Uppgifter angående artilleri, ammunition med mera finns även i de arkiv, som vuxit fram kring Stockholms slotts arkli, Stockholms stora rustkammare, Artillerigården i Stockholm och Stockholms tyg-, ammunitions- och gevärsförråd.
NADSE/KrA/0003
Volume from Krigskollegium Artilleridepartementet
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
10 00000 v885778.b10  
20 00000 v885778.b20  
30 00000 v885778.b30  
40 00000 v885778.b40  
50 00000 v885778.b50  
60 00000 v885778.b60  
70 00000 v885778.b70  
80 00000 v885778.b80  
90 00000 v885778.b90  
100 00000 v885778.b100  
110 00000 v885778.b110  
120 00000 v885778.b120  
130 00000 v885778.b130  
140 00000 v885778.b140  
150 00000 v885778.b150  
160 00000 v885778.b160  
170 00000 v885778.b170  
180 00000 v885778.b180  
190 00000 v885778.b190  
200 00000 v885778.b200  
210 00000 v885778.b210  
220 00000 v885778.b220  
230 00000 v885778.b230  
240 00000 v885778.b240  
250 00000 v885778.b250  
260 00000 v885778.b260  
270 00000 v885778.b270  
280 00000 v885778.b280  
290 00000 v885778.b290  
300 00000 v885778.b300  
310 00000 v885778.b310  
320 00000 v885778.b320  
330 00000 v885778.b330  
340 00000 v885778.b340  
350 00000 v885778.b350  
360 00000 v885778.b360  
370 00000 v885778.b370  
380 00000 v885778.b380  
390 00000 v885778.b390  
400 00000 v885778.b400  
410 00000 v885778.b410  
420 00000 v885778.b420  
430 00000 v885778.b430  
440 00000 v885778.b440  
450 00000 v885778.b450  
460 00000 v885778.b460  
470 00000 v885778.b470  
480 00000 v885778.b480  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program