Search reference or AID

Sökformulär

Göteborgs och Bohus läns landskontor EIX:1a (1570-1670) (AID: v95 Open, NAD: SE/GLA/12516)

Description of AID (in Swedish)

Göteborgs och Bohus läns landskontor EIX:1a 
AIDv95 
Volume typeBook of copies
Year1570-1670
InformationKopiebok ang. frälsegodsen i Bohus län m.m. 1660, 1670. Med förteckning över ägare av frälsegods indelade efter stånd och ett alfabetiskt register över brevmottagare. Första delen av volymen (E IX:1a) utgörs av avskrifter av handlingar som inlämnats till landshövdingeämbetet enligt guvernören Harald Stakes order 1660 24/7 och 1661 28/2 (sidorna 1-471). Andra delen av volymen (E IX:1b) utgörs av avskrifter av handlingar som inlämnats till landshövdingeämbetet enligt guvernören Harald Stakes order 1660 24/7 och 1661 28/2 (sidorna 472-991). Tredje delen av volymen (E IX:1c) omfattar en mängd förordningar angående frälse från svenska myndigheter, till största delen daterad 1658-1670 (sidorna 992-1434).
Göteborgs och Bohus läns landskontor
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän, has belonged to: Västergötland
Source typeCountry office
NADSE/GLA/12516
Volume from Göteborgs och Bohus läns landskontor
Image index
Image numberPage informationAID
Use the symbol Swedish Genealogy on ArkivDigital in the list below to open the volume page in ArkivDigital online. You need a subscription to ArkivDigital.
1 0000 v95.b1  
2 0000 v95.b2  
3 0000 v95.b3  
4 0000 v95.b4  
5 0000 v95.b5  
6 0000 v95.b6  
7 0000 v95.b7  
8 0000 v95.b8  
9 0000 v95.b9  
10 0000 v95.b10  
11 0000 v95.b11  
12 0000 v95.b12  
13 0000 v95.b13  
14 0000 v95.b14  
15 0000 v95.b15  
16 0000 v95.b16  
17 0000 v95.b17  
18 0000 v95.b18  
19 0000 v95.b19  
20 0000 v95.b20  
21 0000 v95.b21  
22 0000 v95.b22  
23 0000 v95.b23  
24 0000 v95.b24  
25 0001 v95.b25.s1  
26 0003 v95.b26.s3  
27 0004 v95.b27.s4  
28 0006 v95.b28.s6  
29 0007 v95.b29.s7  
30 0009 v95.b30.s9  
31 0010 v95.b31.s10  
32 0011 v95.b32.s11  
33 0013 v95.b33.s13  
34 0015 v95.b34.s15  
35 0016 v95.b35.s16  
36 0018 v95.b36.s18  
37 0019 v95.b37.s19  
38 0021 v95.b38.s21  
39 0022 v95.b39.s22  
40 0024 v95.b40.s24  
41 0025 v95.b41.s25  
42 0027 v95.b42.s27  
43 0028 v95.b43.s28  
44 0030 v95.b44.s30  
45 0032 v95.b45.s32  
46 0033 v95.b46.s33  
47 0035 v95.b47.s35  
48 0036 v95.b48.s36  
49 0038 v95.b49.s38  
50 0039 v95.b50.s39  
51 0041 v95.b51.s41  
52 0042 v95.b52.s42  
53 0044 v95.b53.s44  
54 0046 v95.b54.s46  
55 0048 v95.b55.s48  
56 0049 v95.b56.s49  
57 0050 v95.b57.s50  
58 0051 v95.b58.s51  
59 0053 v95.b59.s53  
60 0054 v95.b60.s54  
61 0056 v95.b61.s56  
62 0057 v95.b62.s57  
63 0059 v95.b63.s59  
64 0060 v95.b64.s60  
65 0062 v95.b65.s62  
66 0063 v95.b66.s63  
67 0065 v95.b67.s65  
68 0066 v95.b68.s66  
69 0068 v95.b69.s68  
70 0069 v95.b70.s69  
71 0071 v95.b71.s71  
72 0072 v95.b72.s72  
73 0074 v95.b73.s74  
74 0075 v95.b74.s75  
75 0077 v95.b75.s77  
76 0078 v95.b76.s78  
77 0080 v95.b77.s80  
78 0081 v95.b78.s81  
79 0083 v95.b79.s83  
80 0084 v95.b80.s84  
81 0086 v95.b81.s86  
82 0087 v95.b82.s87  
83 0089 v95.b83.s89  
84 0090 v95.b84.s90  
85 0092 v95.b85.s92  
86 0093 v95.b86.s93  
87 0095 v95.b87.s95  
88 0096 v95.b88.s96  
89 0098 v95.b89.s98  
90 0099 v95.b90.s99  
91 0101 v95.b91.s101  
92 0102 v95.b92.s102  
93 0104 v95.b93.s104  
94 0105 v95.b94.s105  
95 0107 v95.b95.s107  
96 0108 v95.b96.s108  
97 0110 v95.b97.s110  
98 0111 v95.b98.s111  
99 0113 v95.b99.s113  
100 0114 v95.b100.s114  
101 0116 v95.b101.s116  
102 0117 v95.b102.s117  
103 0118 v95.b103.s118  
104 0122 v95.b104.s122  
105 0123 v95.b105.s123  
106 0125 v95.b106.s125  
107 0127 v95.b107.s127  
108 0129 v95.b108.s129  
109 0130 v95.b109.s130  
110 0132 v95.b110.s132  
111 0133 v95.b111.s133  
112 0135 v95.b112.s135  
113 0136 v95.b113.s136  
114 0138 v95.b114.s138  
115 0139 v95.b115.s139  
116 0141 v95.b116.s141  
117 0142 v95.b117.s142  
118 0144 v95.b118.s144  
119 0145 v95.b119.s145  
120 0147 v95.b120.s147  
121 0148 v95.b121.s148  
122 0150 v95.b122.s150  
123 0151 v95.b123.s151  
124 0152 v95.b124.s152  
125 0153 v95.b125.s153  
126 0155 v95.b126.s155  
127 0156 v95.b127.s156  
128 0158 v95.b128.s158  
129 0159 v95.b129.s159  
130 0161 v95.b130.s161  
131 0162 v95.b131.s162  
132 0164 v95.b132.s164  
133 0165 v95.b133.s165  
134 0167 v95.b134.s167  
135 0168 v95.b135.s168  
136 0170 v95.b136.s170  
137 0171 v95.b137.s171  
138 0173 v95.b138.s173  
139 0174 v95.b139.s174  
140 0176 v95.b140.s176  
141 0177 v95.b141.s177  
142 0179 v95.b142.s179  
143 0180 v95.b143.s180  
144 0182 v95.b144.s182  
145 0183 v95.b145.s183  
146 0185 v95.b146.s185  
147 0186 v95.b147.s186  
148 0188 v95.b148.s188  
149 0189 v95.b149.s189  
150 0191 v95.b150.s191  
151 0192 v95.b151.s192  
152 0194 v95.b152.s194  
153 0195 v95.b153.s195  
154 0197 v95.b154.s197  
155 0198 v95.b155.s198  
156 0200 v95.b156.s200  
157 0201 v95.b157.s201  
158 0203 v95.b158.s203  
159 0204 v95.b159.s204  
160 0206 v95.b160.s206  
161 0207 v95.b161.s207  
162 0209 v95.b162.s209  
163 0210 v95.b163.s210  
164 0212 v95.b164.s212  
165 0214 v95.b165.s214  
166 0215 v95.b166.s215  
167 0216 v95.b167.s216  
168 0218 v95.b168.s218  
169 0219 v95.b169.s219  
170 0221 v95.b170.s221  
171 0222 v95.b171.s222  
172 0224 v95.b172.s224  
173 0225 v95.b173.s225  
174 0226 v95.b174.s226  
175 0227 v95.b175.s227  
176 0229 v95.b176.s229  
177 0230 v95.b177.s230  
178 0232 v95.b178.s232  
179 0233 v95.b179.s233  
180 0235 v95.b180.s235  
181 0237 v95.b181.s237  
182 0239 v95.b182.s239  
183 0240 v95.b183.s240  
184 0242 v95.b184.s242  
185 0243 v95.b185.s243  
186 0245 v95.b186.s245  
187 0246 v95.b187.s246  
188 0247 v95.b188.s247  
189 0248 v95.b189.s248  
190 0250 v95.b190.s250  
191 0251 v95.b191.s251  
192 0253 v95.b192.s253  
193 0254 v95.b193.s254  
194 0256 v95.b194.s256  
195 0257 v95.b195.s257  
196 0259 v95.b196.s259  
197 0260 v95.b197.s260  
198 0262 v95.b198.s262  
199 0263 v95.b199.s263  
200 0265 v95.b200.s265  
201 0266 v95.b201.s266  
202 0268 v95.b202.s268  
203 0269 v95.b203.s269  
204 0271 v95.b204.s271  
205 0272 v95.b205.s272  
206 0274 v95.b206.s274  
207 0275 v95.b207.s275  
208 0277 v95.b208.s277  
209 0278 v95.b209.s278  
210 0280 v95.b210.s280  
211 0281 v95.b211.s281  
212 0283 v95.b212.s283  
213 0284 v95.b213.s284  
214 0285 v95.b214.s285  
215 0286 v95.b215.s286  
216 0288 v95.b216.s288  
217 0289 v95.b217.s289  
218 0291 v95.b218.s291  
219 0292 v95.b219.s292  
220 0294 v95.b220.s294  
221 0295 v95.b221.s295  
222 0297 v95.b222.s297  
223 0298 v95.b223.s298  
224 0300 v95.b224.s300  
225 0301 v95.b225.s301  
226 0303 v95.b226.s303  
227 0304 v95.b227.s304  
228 0306 v95.b228.s306  
229 0307 v95.b229.s307  
230 0309 v95.b230.s309  
231 0310 v95.b231.s310  
232 0312 v95.b232.s312  
233 0313 v95.b233.s313  
234 0315 v95.b234.s315  
235 0316 v95.b235.s316  
236 0318 v95.b236.s318  
237 0319 v95.b237.s319  
238 0321 v95.b238.s321  
239 0323 v95.b239.s323  
240 0325 v95.b240.s325  
241 0327 v95.b241.s327  
242 0329 v95.b242.s329  
243 0330 v95.b243.s330  
244 0332 v95.b244.s332  
245 0333 v95.b245.s333  
246 0335 v95.b246.s335  
247 0336 v95.b247.s336  
248 0338 v95.b248.s338  
249 0339 v95.b249.s339  
250 0341 v95.b250.s341  
251 0342 v95.b251.s342  
252 0344 v95.b252.s344  
253 0345 v95.b253.s345  
254 0347 v95.b254.s347  
255 0348 v95.b255.s348  
256 0350 v95.b256.s350  
257 0351 v95.b257.s351  
258 0353 v95.b258.s353  
259 0354 v95.b259.s354  
260 0356 v95.b260.s356  
261 0357 v95.b261.s357  
262 0359 v95.b262.s359  
263 0360 v95.b263.s360  
264 0362 v95.b264.s362  
265 0363 v95.b265.s363  
266 0365 v95.b266.s365  
267 0366 v95.b267.s366  
268 0368 v95.b268.s368  
269 0370 v95.b269.s370  
270 0371 v95.b270.s371  
271 0373 v95.b271.s373  
272 0374 v95.b272.s374  
273 0376 v95.b273.s376  
274 0377 v95.b274.s377  
275 0379 v95.b275.s379  
276 0380 v95.b276.s380  
277 0382 v95.b277.s382  
278 0383 v95.b278.s383  
279 0385 v95.b279.s385  
280 0386 v95.b280.s386  
281 0388 v95.b281.s388  
282 0389 v95.b282.s389  
283 0391 v95.b283.s391  
284 0392 v95.b284.s392  
285 0394 v95.b285.s394  
286 0395 v95.b286.s395  
287 0397 v95.b287.s397  
288 0398 v95.b288.s398  
289 0400 v95.b289.s400  
290 0401 v95.b290.s401  
291 0403 v95.b291.s403  
292 0404 v95.b292.s404  
293 0406 v95.b293.s406  
294 0407 v95.b294.s407  
295 0409 v95.b295.s409  
296 0410 v95.b296.s410  
297 0412 v95.b297.s412  
298 0413 v95.b298.s413  
299 0415 v95.b299.s415  
300 0417 v95.b300.s417  
301 0419 v95.b301.s419  
302 0420 v95.b302.s420  
303 0422 v95.b303.s422  
304 0423 v95.b304.s423  
305 0425 v95.b305.s425  
306 0426 v95.b306.s426  
307 0429 v95.b307.s429  
308 0431 v95.b308.s431  
309 0432 v95.b309.s432  
310 0434 v95.b310.s434  
311 0435 v95.b311.s435  
312 0437 v95.b312.s437  
313 0438 v95.b313.s438  
314 0440 v95.b314.s440  
315 0441 v95.b315.s441  
316 0443 v95.b316.s443  
317 0445 v95.b317.s445  
318 0447 v95.b318.s447  
319 0448 v95.b319.s448  
320 0449 v95.b320.s449  
321 0450 v95.b321.s450  
322 0452 v95.b322.s452  
323 0454 v95.b323.s454  
324 0456 v95.b324.s456  
325 0458 v95.b325.s458  
326 0460 v95.b326.s460  
327 0462 v95.b327.s462  
328 0464 v95.b328.s464  
329 0465 v95.b329.s465  
330 0467 v95.b330.s467  
331 0469 v95.b331.s469  
332 0471 v95.b332.s471  
333 0000 v95.b333  
334 0000 v95.b334  
335 0000 v95.b335  

NUMBER OF IMAGES

87 846 807

More info about our color images

  CartStart the program