Gävleborgs län

Archive nameAliasTypeCounty
Ala tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Alfta   Församling/Socken Gävleborgs län
Alfta tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Annefors   Församling/Socken Gävleborgs län
Arbrå   Församling/Socken Gävleborgs län
Arbrå och Järvsö tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Arbrå tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Arméförvaltningen, Civila departementet   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms stad, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Arméförvaltningen, Civila departementet, civilbyrån   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Arméförvaltningen, Civila departementet, kassaavdelningen, pensions- och fondförvaltningskontoret   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Arméns pensionskassa: Överstyrelsen, Arméns pensionskassa   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Avskrifts- och kopiesamlingen (HLA)   Avskriftssamling Norrbottens län (Har också tillhört: Västerbottens län, Västernorrlands län, Gävleborgs län)
Bergsjö   Församling/Socken Gävleborgs län
Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Bergsjö tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Bergvik   Församling/Socken Gävleborgs län
Bjuråker   Församling/Socken Gävleborgs län
Bollnäs   Församling/Socken Gävleborgs län
Bollnäs domsagas häradsrätt Södra Hälsinglands västra tingslags häradsrätt Häradsrätt Gävleborgs län
Bollnäs tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Bomhus   Församling/Socken Gävleborgs län
Delsbo   Församling/Socken Gävleborgs län
Delsbo tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Emigrantregister   Register Göteborgs och Bohus län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Enånger   Församling/Socken Gävleborgs län
Enångers tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Enångers tingslags ägodelningsrätt   Ägodelningsrätt Gävleborgs län
Finska artilleriets kompanier i Gävle   Församling/Socken Gävleborgs län
Flottans arkiv: Amiralitetskollegiets med efterföljares kontor, Arméns flotta, loggböcker, rullor m.m.: Sjöexpeditioner, loggböcker 1675-1852   Militaria Gävleborgs län (Har också tillhört: Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kristianstads län, Malmöhus län, Norrbottens län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Åland, Älvsborgs län, Östergötlands län, Blekinge län, Gävleborgs län)
Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Kalmar län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Kristianstads län, Malmöhus län, Norrbottens län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Älvsborgs län, Östergötlands län, Åland)
Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 4.0. Regementsskrivaren för volontär- och sjöartillerireg.   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kristianstads län, Malmöhus län, Norrbottens län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Åland, Älvsborgs län, Östergötlands län)
Flygkartor Gävleborgs län   Flygbilder Gävleborgs län
Forsa   Församling/Socken Gävleborgs län
Forsa tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Färila   Församling/Socken Gävleborgs län
Generalmönsterrullor   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
Generalmönsterrullor - Adelsfanorna Svenska adelsfanan, Estniska adelsfanan, Livländska adelsfanan,Bremiska Adelsfanan (Tyska Adelsfanan), Kungl Maj:ts drabanter Militaria Uppsala län (Har också tillhört: Stockholms län, Västmanlands län, Kopparbergs län, Gävleborgs län, Södermanlands län, Örebro län, Värmlands län, Skaraborgs län, Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Malmöhus län, Kristianstads län, Hallands län, Blekinge län)
Generalmönsterrullor - Finska artilleriregementet   Militaria Gävleborgs län
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente   Militaria Gävleborgs län
Generalmönsterrullor - Männingsregementen, grenadjärförband, frikårer och andra Upplands tremänningsregemente till fot, Närke-Värmlands tremänningsregemente till fot,Hälsinge-Gästriklands och Jämtlands tre, fyra och femmänningsbataljon, Hallandske regementet till fot, Svenska grenadjärbataljonen,Skaraborgs läns frikår,  Adlercreutzka värvade regementet, Uleåborgs lätta infanteriregemente, Zelowska kosackkåren, Första tyska grenadjärbataljonen, Andra tyska grenadjärbataljonen, Major Fabritii sammanslagna bataljon, Kapten von Köhlers jägarkompani, Franska frikåren m.m  Militaria Uppsala län (Har också tillhört: Västmanlands län, Kopparbergs län, Östergötlands län, Södermanlands län, Älvsborgs län, Malmöhus län, Kristianstads län, Örebro län, Värmlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Hallands län, Skaraborgs län)
Gnarp   Församling/Socken Gävleborgs län
Gästriklands domsaga   Häradsrätt Gävleborgs län
Gästriklands kontrakts prostarkiv   Prostarkiv Gävleborgs län
Gästriklands västra domsagas häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Gästriklands västra tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Gästriklands östra domsagas häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Gästriklands östra tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Gävleborgs inskrivningsområde (Io 14), Bollnäs rullföringsområde (Ro 61)   Militaria Gävleborgs län
Gävleborgs inskrivningsområde (Io 14), Gävle rullföringsområde (Ro 60)   Militaria Gävleborgs län
Gävleborgs inskrivningsområde (Io 14), Inskrivningsområdesexpeditionen   Militaria Gävleborgs län
Gävleborgs läns landskansli   Landskansli Gävleborgs län
Gävleborgs läns landskontor   Landskontor Gävleborgs län
Gävle Heliga Trefaldighet   Församling/Socken Gävleborgs län
Gävle Maria   Församling/Socken Gävleborgs län
Gävle stad. Kämnärsrätten   Kämnärsrätt Gävleborgs län
Gävle stad Rådhusrätt och magistrat   Rådhusrätt Gävleborgs län
Gävle stad. Uppbördsverkets arkiv   Uppbördsverk Gävleborgs län
Gävle Staffan   Församling/Socken Gävleborgs län
Gävle Tomas   Församling/Socken Gävleborgs län
Hamra   Församling/Socken Gävleborgs län (Har också tillhört: Kopparbergs län)
Hamrånge   Församling/Socken Gävleborgs län
Hanebo   Församling/Socken Gävleborgs län
Hanebo tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Harmånger   Församling/Socken Gävleborgs län
Hassela   Församling/Socken Gävleborgs län
Hedesunda   Församling/Socken Gävleborgs län
Hedesunda och Österfärnebo tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Hille   Församling/Socken Gävleborgs län
Hille och Valbo tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Hofors   Församling/Socken Gävleborgs län
Hudiksvall   Församling/Socken Gävleborgs län
Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Hudiksvalls stad. Kronokassörens arkiv   Kronokassör Gävleborgs län
Hudiksvalls stad Rådhusrätt och magistrat   Rådhusrätt Gävleborgs län
Hälsinge flygflottilj 1945 - 1976: Mobiliseringsavdelningen   Militaria Gävleborgs län
Hälsinge regemente 1685-1911   Militaria Gävleborgs län
Hälsinglands domsaga   Häradsrätt Gävleborgs län
Hälsinglands norra kontrakts prostarkiv   Prostarkiv Gävleborgs län
Hälsingtuna Tuna Församling/Socken Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Bollnäs fögderi (1918-1945)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Bollnäs fögderi (1946-1966)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Gästriklands fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Gävle fögderi (1918-1945)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Gävle fögderi (1946-1966)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Hudiksvalls fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Hudiksvalls norra fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Hudiksvalls södra fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1918-1945)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Ljusdals fögderi (1946-1966)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i norra Hälsinglands fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Sandvikens fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Storviks fögderi (1918-1945)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Storviks fögderi (1946-1966)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Söderhamns fögderi (1918-1945)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i Söderhamns fögderi (1946-1966)   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i södra Hälsinglands fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Häradsskrivaren i västra Hälsinglands fögderi   Häradsskrivare Gävleborgs län
Hög   Församling/Socken Gävleborgs län
Högbo (Sandviken)   Församling/Socken Gävleborgs län
Idenor   Församling/Socken Gävleborgs län
Ilsbo   Församling/Socken Gävleborgs län
Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet   Justitiekanslern Östergötlands län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Åland, Blekinge län)
Jämtlands inskrivningsområde (Io 5), Inskrivningsområdesexpeditionen   Militaria Jämtlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län)
Järbo Jäderbo Församling/Socken Gävleborgs län
Järvsö   Församling/Socken Gävleborgs län
Järvsö sjukhus   Församling/Socken Gävleborgs län
Järvsö tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Jättendal   Församling/Socken Gävleborgs län
Katrineberg   Församling/Socken Gävleborgs län
Kopiesamlingen III (RA)   Avskriftssamling Gävleborgs län
Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Krigshandlingar Stora nordiska kriget: Krigsfångar   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Krigskollegium Krigsmanshuskontoret   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Kriminalvårdsanstalten i Gävle   Fängelsearkiv Gävleborgs län
Kriminalvårdsanstalten i Hudiksvall   Fängelsearkiv Gävleborgs län
Kårböle   Församling/Socken Gävleborgs län
Lingbo   Församling/Socken Gävleborgs län
Ljusdal   Församling/Socken Gävleborgs län
Ljusdals tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Ljusne Maråker Församling/Socken Gävleborgs län
Los   Församling/Socken Gävleborgs län
Länsräkenskaper 1631-1820: Västernorrlands (fr o m 1762 Gävleborgs län)   Kammararkiv Jämtlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län, Västernorrlands län)
Mantalslängder 1642-1820 Hudiksvalls län 1646-1653   Kammararkiv Gävleborgs län (Har också tillhört: Jämtlands län)
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820   Kammararkiv Jämtlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län, Västernorrlands län)
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands län 1642-1645   Kammararkiv Gävleborgs län (Har också tillhört: Västernorrlands län)
Meritförteckningar   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
Meritförteckningar, flottan   Militaria Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Kalmar län, Kristianstads län, Malmöhus län, Norrbottens län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Åland, Älvsborgs län)
Mo   Församling/Socken Gävleborgs län
Nedre justitierevisionen. Högsta domstolen   Högsta domstolen Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
Nianfors   Församling/Socken Gävleborgs län
Njutånger   Församling/Socken Gävleborgs län
Norra Hälsinglands domsagas häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Norrala   Församling/Socken Gävleborgs län
Norrala tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Norrbo   Församling/Socken Gävleborgs län
Ockelbo Ugglebo Församling/Socken Gävleborgs län
Ockelbo och Hamrånges tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Ovansjö   Församling/Socken Gävleborgs län
Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Ovanåker   Församling/Socken Gävleborgs län
Ramsjö   Församling/Socken Gävleborgs län
Rengsjö Regnsjö Församling/Socken Gävleborgs län
Rogsta   Församling/Socken Gävleborgs län
Rullor 1620-1723   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
Rullor 1724-   Militaria Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län, Stockholms stad)
Sandarne   Församling/Socken Gävleborgs län
Segersta Särsta Församling/Socken Gävleborgs län
Sjömanshuset i Gävle   Sjömanshus Gävleborgs län
Sjömanshuset i Hudiksvall   Sjömanshus Gävleborgs län
Sjömanshuset i Söderhamn   Sjömanshus Gävleborgs län
Skog Bergvik Församling/Socken Gävleborgs län
Sockenhandlingar, Delsbo socken   Enskilt arkiv Gävleborgs län
Statistiska centralbyrån (SCB) - Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen   SCB Stockholms län (Har också tillhört: Blekinge län, Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Statistiska centralbyrån (SCB) - Byrån för jordbruksstatistik, Allmänna jordbruksräkningen 1944   SCB Blekinge län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Hallands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Stockholms station: Norrlands 1. båtsmanskompani Norrlands 1:a 1:adels båtsmanskompani Militaria Gävleborgs län
Stockholms station: Norrlands 2. båtsmanskompani Norrlands 1:a 2:adels båtsmanskompani Militaria Västernorrlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län)
Strödda domböcker och rättegångshandlingar   Ämnessamlingar Gotlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län, Göteborgs och Bohus län, Jönköpings län, Kalmar län, Kopparbergs län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Norrbottens län, Skaraborgs län, Stockholms län, Stockholms stad, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Åland, Älvsborgs län, Örebro län, Östergötlands län)
Svabensverk   Församling/Socken Gävleborgs län
Svea Hovrätt   Hovrätt Stockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Älvsborgs län, Örebro län, Stockholms stad)
Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar   Hovrätt Norrbottens län (Har också tillhört: Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Kopparbergs län, Stockholms stad)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen   Hovrätt Stockholms län (Har också tillhört: Gotlands län, Gävleborgs län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Jämtlands län, Stockholms stad)
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Gävleborgs län   Hovrätt Gävleborgs län
Svea Hovrätt - Huvudarkivet   Hovrätt Gotlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län, Jämtlands län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Stockholms stad)
Svea Hovrätt - Kungliga bouppteckningar   Hovrätt Gotlands län (Har också tillhört: Gävleborgs län, Jämtlands län, Kopparbergs län, Norrbottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Örebro län, Stockholms stad)
Sydöstra Hälsinglands domsagas häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Söderala   Församling/Socken Gävleborgs län
Söderfors   Församling/Socken Uppsala län (Har också tillhört: Gävleborgs län)
Söderhamn   Församling/Socken Gävleborgs län
Söderhamns stad Rådhusrätt och magistrat   Rådhusrätt Gävleborgs län
Södra Hälsinglands västra tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Södra Hälsinglands östra tingslags häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Torsåker   Församling/Socken Gävleborgs län
Trönö   Församling/Socken Gävleborgs län
Undersvik   Församling/Socken Gävleborgs län
Uppbördsverket i Gävle stad   Uppbördsverk Gävleborgs län
Uppsala domkapitel   Domkapitel Uppsala län (Har också tillhört: Gävleborgs län)
Valbo   Församling/Socken Gävleborgs län
Voxna   Församling/Socken Gävleborgs län
Västra Hälsinglands domsagas häradsrätt   Häradsrätt Gävleborgs län
Åmot   Församling/Socken Gävleborgs län
Årsunda   Församling/Socken Gävleborgs län
Österfärnebo Färnebo, Öster-Färnebo Församling/Socken Gävleborgs län

NUMBER OF IMAGES

73 784 574

More info about our color images

  CartLogin formulär