Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling

Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasVarvsförsamlingen, Gamla Varvet och Privata församlingen
InformationAmiralitetsvarvsförsamlingen tillkom år 1700, då amiralitetet i Göteborg erhöll medel till särskild amiralitetspastor och kollekt anslogs till anskaffande av gudstjänstslokal. Den kallades även Amiralitets-Warvs församlingen, Varvsförsamlingen samt från 1876 också privata församlingen. Till den hörde sådana personer som på ett eller annat sätt varit knutna till amiralitetet.
Alla andra, som bodde i Örgryte socken, skulle tillhöra Örgryte församling. Genom kungligt brev 1786 24/2 blev Amiralitetskyrkan förklarad för "frikyrka och församling, till vilken var och en, som det åstundade, ägde frihet att sig hålla".

Åren 1700-1805 utgjorde Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling ett eget pastorat.

Åren 1805-1820 var Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling annexförsamling i Örgryte, Göteborgs hospitalförsamling, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.

Den 26 november 1820 överenskoms på sockenstämma med Mariebergs församling och Amiralitetsvarvsförsamlingen om byggande av en gemensam kyrka.

Från slutet av år 1820 till 1828 benämndes de båda församlingarna vanligen Förenade Kustförsamlingen eller Kustförsamlingen.

1828 ändrades namnet till Karl Johans församling.

Förenade Kustförsamlingens arkiv har ej avskiljts och förtecknats särskilt utan dess arkivalier får sökas i Amiralitetsvarvsförsamlingens, Mariebergs församlings och Göteborgs Karl Johans församlings kyrkoarkiv.

Härad:
Sävedal

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Amiralitetsvarvsförsamlingen
NADSE/GLA/13179
Volume from Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the collect
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling AI:1 1789 - 1791    44 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling AI:2 1796 - 1826    64 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling AI:3 1805 - 1827    70 SEK
Migration records
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling B:2 1774 - 1820    70 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling B:1 1774 - 1826    115 SEK
See: Göteborgs Marieberg B:2 1822 - 1827  90 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:1 1730 - 1770    155 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 1771 - 1791    129 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:3 1792 - 1804    117 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:4 1805 - 1820    128 SEK
See: Göteborgs Marieberg C:1 1821 - 1822  202 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:1 1730 - 1770  155 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 1771 - 1791  129 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:3 1792 - 1806  117 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:4 1807 - 1820  128 SEK
See: Göteborgs Marieberg C:1 1821 - 1822  202 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:1 1730 - 1770  155 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:2 1771 - 1792  129 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:3 1792 - 1806  117 SEK
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:4 1807 - 1820  128 SEK
See: Göteborgs Marieberg C:1 1821 - 1822  202 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:1 1774 - 1784    270 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:2 1785 - 1793    268 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:3 1794 - 1798    302 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:4 1799 - 1802    259 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:5 1803 - 1806    263 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:6 1807 - 1810    261 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:7 1811 - 1813    242 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:8 1814 - 1815    228 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HII:9 1816 - 1820    286 SEK
Parish meeting journals and doucments
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling KI:1 1785 - 1822    100 SEK
See: Göteborgs Marieberg KI:1 1817 - 1822  165 SEK
Account-book for the collect
See: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling C:1 1730 - 1743  155 SEK
Tax/census records
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling Mtl 1748 - 1799   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1681 -   
Register
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling InBReg:1 1747 - 1820    147 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling HFReg:1 1790 - 1827    70 SEK
Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling UtBReg:1 1821 - 1827    79 SEK
Inventory of the estate
See: Sävedals häradsrätt 1727 - 1887   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program