Gärdhem

Gärdhem in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationGärdhem är annexförsamling i Västra Tunhems, Gärdhems, Väne-Åsaka, Norra Björke och Vänersnäs församlingars pastorat.
Intill den 1 januari 1962 var Gärdhem annexförsamling i Västra Tunhems, Gärdhems, Väne-Åsaka och Norra Björke församlingars pastorat. Under medeltiden utgjorde Hullsjö egen församling, men den hade vid reformationstiden redan uppgått i Gärdhem. Genom kungl. brev den 7 augusti 1857 utbröts Trollhätte med flera rotar ur Gärdhem och bildade Trollhättans pastorat. Den förste kyrkoherden i Trollhättan tillträdde den 1 maj 1860.

Stift:
Skara

Härad:
Väne

Släktdata om Gärdhem
NADSE/GLA/13176
Volume from Gärdhem
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Account-book for the various institution and purpose
Tax/census records
Inventory of the estate
General-muster list
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Gärdhem AI:1 1813 - 1818    100 SEK
Gärdhem AI:2 1818 - 1828    184 SEK
Gärdhem AI:3 1829 - 1838    222 SEK
Gärdhem AI:4 1838 - 1853    257 SEK
Gärdhem AI:5 1843 - 1854    143 SEK
Gärdhem AI:6 1846 - 1855    126 SEK
Gärdhem AI:7 1851 - 1866    235 SEK
Gärdhem AI:8 1854 - 1860    210 SEK
Gärdhem AI:9 1867 - 1881    226 SEK
Gärdhem AI:10 1867 - 1881    224 SEK
Gärdhem AI:11 1881 - 1902    239 SEK
Gärdhem AI:12 1881 - 1902    235 SEK
Gärdhem AIIa:1 1902 - 1918    219 SEK
Gärdhem AIIa:2 1902 - 1918    215 SEK
Gärdhem AIIa:3 1902 - 1918    214 SEK
Gärdhem AIIa:4 1917 - 1940    220 SEK
Gärdhem AIIa:5 1917 - 1940    215 SEK
Gärdhem AIIa:6 1917 - 1940    220 SEK
Records of non-existing persons
See: Gärdhem AI:8 1860  210 SEK
See: Gärdhem AI:10 1867 - 1881  224 SEK
See: Gärdhem AI:12 1881 - 1902  235 SEK
Migration records
See: Västra Tunhem B:1 1759 - 1782  75 SEK
See: Västra Tunhem B:2 1808 - 1848  148 SEK
See: Västra Tunhem B:3 1848 - 1872  101 SEK
See: Västra Tunhem B:4 1872 - 1895  195 SEK
Gärdhem B:1 1895 - 1916    156 SEK
Gärdhem B:2 1916 - 1932    64 SEK
Gärdhem B:3 1916 - 1932    94 SEK
Gärdhem B:4 1933 - 1946    94 SEK
Birth and baptism records
See: Väne-Åsaka C:1 1688 - 1697  236 SEK
See: Västra Tunhem C:1 1688 - 1697  203 SEK
Gärdhem C:1 1688 - 1697    201 SEK
Gärdhem C:2 1702 - 1779    197 SEK
See: Västra Tunhem C:1 1712 - 1744  203 SEK
Gärdhem C:3 1774 - 1793    149 SEK
Gärdhem C:4 1780 - 1818    126 SEK
See: Västra Tunhem C:3 1786 - 1792  195 SEK
Gärdhem C:5 1818 - 1843    125 SEK
Gärdhem C:6 1843 - 1857    102 SEK
Gärdhem C:7 1858 - 1872    105 SEK
Gärdhem C:8 1872 - 1895    175 SEK
Gärdhem C:9 1895 - 1913    156 SEK
Confirmation records
See: Västra Tunhem E:2 1805 - 1867  75 SEK
Gärdhem DI:1 1901 - 1919    63 SEK
Banns and marriage records
See: Gärdhem C:1 1688 - 1697  201 SEK
See: Väne-Åsaka C:1 1688 - 1704  236 SEK
See: Västra Tunhem C:1 1688 - 1744  203 SEK
See: Gärdhem C:2 1712 - 1779  197 SEK
See: Gärdhem C:3 1768 - 1791  149 SEK
See: Gärdhem C:4 1780 - 1817  126 SEK
See: Västra Tunhem C:3 1786 - 1800  195 SEK
See: Västra Tunhem E:1 1818 - 1844  123 SEK
See: Västra Tunhem E:2 1845 - 1846  75 SEK
See: Västra Tunhem E:3 1848 - 1870  145 SEK
See: Västra Tunhem E:4 1871 - 1894  136 SEK
Gärdhem E:1 1895 - 1932    81 SEK
Death and funeral records
See: Västra Tunhem C:1 1688 - 1697  203 SEK
See: Gärdhem C:1 1688 - 1697  201 SEK
See: Västra Tunhem C:1 1712 - 1744  203 SEK
See: Gärdhem C:2 1712 - 1779  197 SEK
See: Gärdhem C:3 1768 - 1793  149 SEK
See: Gärdhem C:4 1780 - 1818  126 SEK
See: Västra Tunhem C:3 1786 - 1788  195 SEK
See: Västra Tunhem C:3 1789 - 1792  195 SEK
See: Gärdhem C:5 1818 - 1843  125 SEK
See: Gärdhem C:6 1844 - 1857  102 SEK
See: Gärdhem C:7 1858 - 1872  105 SEK
See: Gärdhem C:8 1872 - 1895  175 SEK
Gärdhem F:1 1895 - 1932    114 SEK
Parish meeting journals and doucments
See: Västra Tunhem KI:1 1712 - 1716  112 SEK
See: Gärdhem C:1 1738  201 SEK
Gärdhem KI:1 1739 - 1801    135 SEK
See: Västra Tunhem KI:2 1750 - 1778  140 SEK
See: Västra Tunhem KI:3 1785 - 1805  132 SEK
See: Västra Tunhem KI:4 1796 - 1815  79 SEK
Gärdhem KI:2 1802 - 1818    88 SEK
See: Västra Tunhem KI:5 1808 - 1817  90 SEK
See: Västra Tunhem KI:6 1818 - 1832  115 SEK
Gärdhem KI:3 1818 - 1850    119 SEK
See: Västra Tunhem KI:8 1833 - 1848  125 SEK
See: Väne-Åsaka KI:2 1839  117 SEK
See: Norra Björke KI:1 1848  114 SEK
Gärdhem KI:4 1848 - 1859    95 SEK
See: Västra Tunhem KI:10 1848 - 1862  149 SEK
Gärdhem KI:5 1850 - 1863    146 SEK
See: Västra Tunhem KI:11 1856  144 SEK
Account-book for the various institution and purpose
See: Gärdhem KI:1 1794 - 1800  135 SEK
See: Gärdhem KI:2 1811 - 1817  88 SEK
Tax/census records
See: Väne häradsskrivare FIIb:389 1941  159 SEK
Inventory of the estate
See: Väne häradsrätt 1720 - 1895   
See: Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt 1896 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Västgöta-Dals regemente 1683 - 1885   
See: Generalmönsterrullor - Västgöta kavalleriregemente 1685 - 1883   
Remaining documents
See: Gärdhem KI:1 1738 - 1801  135 SEK
See: Gärdhem KI:2 1801 - 1817  88 SEK
Gärdhem AIId:1 1902 - 1918    61 SEK
Gärdhem AIId:2 1940 - 1944    82 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 213 317

More info about our color images

  CartStart the program