Kville

Kville in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceBohuslän
Source typeParish / Congregation
InformationKville är moderförsamling
i Kville, Bottna, Svenneby och Fjällbacka pastorat.

Fjällbacka utbröts från Kville 1882 och blev då egen kapellförsamling.

Till Kville sn överflyttades 1886 de i jordeboken för Tanums sn uppförda lägenheterna nr 1 N.Väderöarna och nr 2 S. Väderöarna.

Härad:
Kville

Stift:
Göteborg

Större delen av arkivet förstört genom eldsvåda 1904 20/2.

Länkar:

Båhus Arkivguide om Kville

Släktdata om Kville
NADSE/GLA/13296
Volume from Kville
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
General-muster list

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Kville AI:1 1860 - 1900    212 SEK
Kville AIIa:1 1895 - 1904    186 SEK
Kville AIIa:2 1895 - 1904    184 SEK
Kville AIIa:3 1895 - 1904    185 SEK
Kville AIIa:4 1895 - 1904    185 SEK
Kville AIIa:5 1905 - 1926    186 SEK
Kville AIIa:6 1905 - 1928    183 SEK
Kville AIIa:7 1905 - 1928    183 SEK
Kville AIIa:8 1905 - 1929    183 SEK
Kville AIIa:9 1925 - 1941    216 SEK
Kville AIIa:10 1925 - 1941    214 SEK
Kville AIIa:11 1925 - 1941    214 SEK
Kville AIIa:12 1925 - 1941    214 SEK
Migration records
Kville BI:1 1904 - 1939    124 SEK
Kville BII:1 1916 - 1943    136 SEK
Birth and baptism records
Kville C:1 1860 - 1873    133 SEK
Kville C:2 1874 - 1894    145 SEK
Kville C:3 1895 - 1913    213 SEK
Kville C:4 1914 - 1932    154 SEK
Kville C:5 1933 - 1941    68 SEK
Banns and marriage records
Kville E:1 1860 - 1903    187 SEK
Kville E:2 1860 - 1920    94 SEK
Kville E:3 1904 - 1943    121 SEK
Death and funeral records
See: Kville E:1 1860 - 1894  187 SEK
Kville F:1 1860 - 1894    145 SEK
Kville F:2 1895 - 1923    177 SEK
Kville F:3 1923 - 1935    79 SEK
Tax/census records
Kville Mtl 1748 - 1799   
See: Göteborgs och Bohus läns landskontor 1748 - 1807   
Kville Mtl1 1804 - 1819   
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:1 1806  207 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:2 1807  218 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:3 1808  217 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:4 1809  186 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:39 1820 - 1822  178 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:40 1823 - 1826  273 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:41 1827 - 1830  244 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:42 1831 - 1836  355 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:43 1837 - 1841  302 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:44 1842 - 1845  261 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:45 1846 - 1850  328 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:46 1851 - 1856  330 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:47 1857 - 1862  395 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:48 1863 - 1867  394 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:49 1868 - 1871  317 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:50 1872 - 1877  458 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:51 1878 - 1882  395 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:52 1883 - 1887  399 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:53 1888 - 1892  420 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:54 1893 - 1897  424 SEK
See: Norrvikens häradsskrivare FIa:64 1941  172 SEK
Court records
See: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1660 - 1700   
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1660 -   
Inventory of the estate
See: Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt 1722 - 1751   
See: Kville häradsrätt 1752 - 1903   
See: Kville, Tanums och Bullarens häradsrätt 1904 - 1926   
See: Norrvikens domsagas häradsrätt 1927 -   
General-muster list
See: Generalmönsterrullor - Bohusläns regemente 1689 - 1884   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 702 903

More info about our color images

  CartStart the program