Trollhättan

Trollhättan in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationTrollhättans församling och pastorat i Väne kontrakt, Skara stift, Älvsborgs län bildades 1857. Genom kungligt brev den 7 augusti 1857 avskildes från Gärdhems församling hemmanen Stora och Lilla Hojum, Hjulkvarn, Olidan, Åker samt Åkersberg, omfattande den på östra sidan av Göta älv belägna delen av Trollhättans samhälle. 1859 valdes sockennämnd och sockenstämma trädde i funktion och på kyrkostämman valdes kyrkoråd och kyrkovärdar. Den 1 maj 1860 tillträdde den första kyrkoherden Magnus P. Åberg och detta år räknas som församlingens begynnelseår. Prins Oscars skola fick göra tjänst som gudstjänstlokal under den första tiden. Den nya kyrkan bekostades av Nya Trollhätte Kanalbolag och invigdes den 14 september 1862 av biskop Johan Albert Butsch i samband med kyrkoherdens installation. Kyrkan i nygotisk stil ritades av Adolf Vilhelm Edelswärd och är belägen på en bergshöjd mellan kanalen och vattenfallen. Den har inte ett klassiskt väderstrecksläge i öster-väster utan koret vetter åt nordöst emedan bergsryggen, älven och kanalen löper i nord-sydlig riktning. Kyrkan överlämnades som gåva till församlingen i samband med visitation den 15 september 1862.

Under åren har Trollhättans församling vuxit med upprepade inkorporeringar från Gärdhems, Västra Tunhems och Vassända-Naglums församlingar. Trollhättan blev stad, under landsrätt, 1911 men inträdde i sina stadsrättigheter först 1916. I samband med detta inkorporerades vissa områden från Västra Tunhem och Gärdhem samt stadsdelen Strömslund från Vassända-Naglum och vissa andra delar av västra älvstranden. 1920 skedde ytterligare inkorporering från Västra Tunhem och 1945 tillfördes Trollhättan de södra delarna av Vassända-Naglum i samband med att denna församling upphörde och införlivades med Vänersborg. 1974 tillfördes Trollhättans församling ett område inom Lextorp från Gärdhems församling och befolkningen ökade med något hundratal. Invånarantalet ökade snabbt under 1900-talet i den expanderande industristaden och Trollhättan var år 1989 en av Sveriges största församlingar med ca 40 000 församlingsmedlemmar. Genom regeringsbeslut den 10 december 1987 delades Trollhättans församling den 1 januari 1989 i de tre nya församlingarna Trollhättan, Götalunden och Lextorp. Dessa församlingar är egna pastorat och bildar tillsammans Trollhättans kyrkliga samfällighet.

Stift:
Skara

Härad:
Väne

Släktdata om Trollhättan
NADSE/GLA/13573
Volume from Trollhättan
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Register
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
See: Gärdhem AI:8 1860 - 1862  210 SEK
Trollhättan AI:1 1863 - 1868    208 SEK
Trollhättan AI:2 1868 - 1876    319 SEK
Trollhättan AI:3 1877 - 1884    206 SEK
Trollhättan AI:4 1877 - 1884    201 SEK
Trollhättan AI:5 1884 - 1890    151 SEK
Trollhättan AI:6 1884 - 1890    177 SEK
Trollhättan AI:7 1884 - 1890    177 SEK
Trollhättan AI:8 1891 - 1894    324 SEK
Trollhättan AI:9 1891 - 1894    259 SEK
Trollhättan AIIaa:1 1895 - 1899    235 SEK
Trollhättan AIIaa:2 1895 - 1899    236 SEK
Trollhättan AIIaa:3 1895 - 1899    236 SEK
Trollhättan AIIaa:4 1900 - 1908    252 SEK
Trollhättan AIIaa:5 1900 - 1908    241 SEK
Trollhättan AIIaa:6 1900 - 1908    248 SEK
Trollhättan AIIaa:7 1903 - 1908    150 SEK
Trollhättan AIIaa:8 1908 - 1917    213 SEK
Trollhättan AIIaa:9 1908 - 1917    215 SEK
Trollhättan AIIaa:10 1908 - 1917    208 SEK
Trollhättan AIIaa:11 1908 - 1917    216 SEK
Trollhättan AIIaa:12 1908 - 1917    207 SEK
Trollhättan AIIaa:13 1908 - 1917    215 SEK
Trollhättan AIIaa:14 1908 - 1917    214 SEK
Trollhättan AIIaa:15 1910 - 1917    212 SEK
Trollhättan AIIaa:16 1911 - 1928    216 SEK
Trollhättan AIIab:2 1914 - 1918    258 SEK
Trollhättan AIIab:3 1916 - 1918    75 SEK
Trollhättan AIIaa:17 1916 - 1928    216 SEK
Trollhättan AIIaa:18 1916 - 1928    153 SEK
Trollhättan AIIaa:19 1918 - 1927    285 SEK
Trollhättan AIIaa:20 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:21 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:22 1918 - 1927    255 SEK
Trollhättan AIIaa:23 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:24 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:25 1918 - 1927    279 SEK
Trollhättan AIIaa:26 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:27 1918 - 1927    273 SEK
Trollhättan AIIaa:28 1918 - 1928    267 SEK
Trollhättan AIIaa:29 1918 - 1928    271 SEK
Trollhättan AIIaa:30 1918 - 1928    271 SEK
Trollhättan AIIaa:31 1928 - 1940    280 SEK
Trollhättan AIIaa:32 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:33 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:34 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:35 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:36 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:37 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:38 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:39 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:40 1928 - 1940    216 SEK
Trollhättan AIIaa:41 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:42 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:43 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:44 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:45 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:46 1928 - 1940    213 SEK
Trollhättan AIIaa:47 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:48 1928 - 1940    214 SEK
Trollhättan AIIaa:49 1928 - 1940    101 SEK
Trollhättan AIIab:4 1934 - 1945    217 SEK
Records of non-existing persons
See: Trollhättan AI:1 1863 - 1868  208 SEK
See: Trollhättan AI:2 1868 - 1876  319 SEK
See: Trollhättan AI:4 1877 - 1884  201 SEK
See: Trollhättan AI:5 1884 - 1890  151 SEK
See: Trollhättan AI:8 1891 - 1894  324 SEK
Trollhättan AIIIb:1 1897 - 1929    38 SEK
Migration records
See: Västra Tunhem B:3 1857 - 1859  101 SEK
Trollhättan BI:1 1860 - 1887    148 SEK
Trollhättan BI:2 1888 - 1895    88 SEK
Trollhättan BI:3 1895 - 1908    145 SEK
Trollhättan BI:4 1909 - 1918    143 SEK
Trollhättan BII:1 1916 - 1923    154 SEK
Trollhättan BI:5 1918 - 1935    154 SEK
Trollhättan BII:2 1923 - 1932    186 SEK
Trollhättan BII:3 1933 - 1944    209 SEK
Trollhättan BI:6 1936 - 1944    146 SEK
Birth and baptism records
Trollhättan CI:1 1860 - 1876    148 SEK
Trollhättan CI:2 1877 - 1887    150 SEK
Trollhättan CI:3 1888 - 1895    175 SEK
Trollhättan CI:4 1895 - 1899    122 SEK
Trollhättan CI:5 1900 - 1909    213 SEK
Trollhättan CI:6 1910 - 1917    210 SEK
Trollhättan CI:7 1917 - 1923    213 SEK
Trollhättan CI:8 1923 - 1930    214 SEK
Trollhättan CI:9 1930 - 1941    273 SEK
Confirmation records
Trollhättan DI:2 1895 - 1916    120 SEK
Trollhättan DI:3 1917 - 1934    153 SEK
Banns and marriage records
See: Västra Tunhem B:3 1857 - 1859  101 SEK
Trollhättan EI:1 1860 - 1894    127 SEK
Trollhättan EI:2 1895 - 1913    123 SEK
Trollhättan EI:3 1913 - 1924    124 SEK
Trollhättan EI:4 1925 - 1937    145 SEK
Death and funeral records
Trollhättan FI:1 1860 - 1885    144 SEK
Trollhättan FI:2 1886 - 1894    61 SEK
Trollhättan FI:3 1895 - 1907    126 SEK
Trollhättan FI:4 1908 - 1918    138 SEK
Trollhättan FI:5 1918 - 1930    155 SEK
Trollhättan FI:6 1930 - 1945    214 SEK
Parish meeting journals and doucments
Trollhättan KI:1 1859 - 1862    138 SEK
Tax/census records
See: Väne häradsskrivare FIIb:421 1941  365 SEK
See: Väne häradsskrivare FIIb:422 1941  306 SEK
See: Väne häradsskrivare FIIb:423 1941  259 SEK
See: Väne häradsskrivare FIIb:424 1941  178 SEK
See: Väne häradsskrivare FIIb:425 1941  274 SEK
Register
Trollhättan FbReg:1 1860 - 1895    136 SEK
Trollhättan FbReg:2 1860 - 1895    136 SEK
Trollhättan FbReg:3 1860 - 1895    134 SEK
Inventory of the estate
See: Väne häradsrätt 1720 - 1895   
See: Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätt 1896 -   
Remaining documents
See: Trollhättan AIIaa:3 1895 - 1899  236 SEK
See: Trollhättan AIIaa:6 1900 - 1908  248 SEK
See: Trollhättan AIIaa:8 1908 - 1917  213 SEK
See: Trollhättan AIIaa:9 1908 - 1917  215 SEK
See: Trollhättan AIIaa:14 1908 - 1917  214 SEK
See: Trollhättan AIIaa:19 1918  285 SEK
See: Trollhättan AIIaa:30 1918 - 1928  271 SEK
See: Trollhättan AVIb:1 1920   
See: Trollhättan AIIaa:31 1928 - 1940  280 SEK
Trollhättan AVIb:1 1949 - 1956   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program