Göteborgs Haga

Göteborgs Haga in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationFörsamlingen bildades i samband med den territoriella församlingsindelningen 1883 1/5 och omfattade enligt kungl brev 1882 5/5 området mellan Vallgraven, Domkyrkoförsamlingens gräns, Örgryte församling, Slottsskogsparkens östra gräns, till Husargatan till Bergsgatan, sistnämnda gata och Östra Skansgatan över Nya Allén och Pusterviksplatsen till Vallgraven.

Av tillgängliga kartor att döma hänfördes även till Haga församling de genom kungl brev 1870 3/11 från Örgryte församling med staden fr o m 1872 års ingång införlivade delarna av frälsehemmanet Krokslätt Norgården ävensom de från samma församling fr o m 1904 års ingång införlivade delarna av Stora och Lilla Änggården enligt kungl brev 1903 21/8, vilka sistnämnda områden uttryckligen skulle tilläggas Haga församling.

År 1908 avskildes området mellan Husargatan, Skanstorgets södra del till Föreningsgatan och Haga församlings dåvarande gränser mot Domkyrkoförsamlingen, Örgryte, Fässbergs och Västra Frölunda församlingar och den ursprungliga Masthuggsförsamlingen. Detta område uppgick i den 1908 bildade Göteborgs Annedals församling. Genom 1908 års församlingsindelning överflyttades också Pusterviksplatsen och den inom Haga församling belägna delen av Nya Allén till Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamling. Å andra sidan införlivades med Haga församling ett område som begränsas av Skanstorgets södra del, en linje närmast söder om skansen Kronan, Risåsgatan till Linnégatan (mitt för Prinsgatan) fram till Järntorget och Södra Allégatan till församlingens förutvarande gräns vid Östra Skansgatan. Detta område tillhörde tidigare den ursprungliga Masthuggsförsamlingen.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Haga församling
NADSE/GLA/13184
Volume from Göteborgs Haga
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Court records
Inventory of the estate
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Haga AI:1 1883 - 1887    280 SEK
Göteborgs Haga AI:2 1883 - 1887    279 SEK
Göteborgs Haga AI:3 1883 - 1887    278 SEK
Göteborgs Haga AI:4 1883 - 1887    278 SEK
Göteborgs Haga AI:5 1883 - 1887    278 SEK
Göteborgs Haga AI:6 1885 - 1895    268 SEK
Göteborgs Haga AI:7 1885 - 1895    275 SEK
Göteborgs Haga AI:8 1885 - 1895    259 SEK
Göteborgs Haga AI:9 1885 - 1895    268 SEK
Göteborgs Haga AI:10 1885 - 1895    189 SEK
Göteborgs Haga AI:11 1887 - 1898    275 SEK
Göteborgs Haga AI:12 1887 - 1899    275 SEK
Göteborgs Haga AI:13 1887 - 1899    276 SEK
Göteborgs Haga AI:14 1887 - 1899    274 SEK
Göteborgs Haga AI:15 1887 - 1899    276 SEK
Göteborgs Haga AIIa:1 1895 - 1910    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:2 1895 - 1910    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:3 1895 - 1910    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:4 1895 - 1910    216 SEK
Göteborgs Haga AIIa:5 1895 - 1910    216 SEK
Göteborgs Haga AIIa:6 1895 - 1911    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:7 1895 - 1911    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:8 1895 - 1911    156 SEK
Göteborgs Haga AIIa:9 1895 - 1911    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:10 1895 - 1911    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:11 1895 - 1911    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:12 1896 - 1911    132 SEK
Göteborgs Haga AIIa:13 1897 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:14 1897 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:15 1897 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:16 1898 - 1907    206 SEK
Göteborgs Haga AIIa:17 1898 - 1907    197 SEK
Göteborgs Haga AIIa:18 1898 - 1907    202 SEK
Göteborgs Haga AIIa:19 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:20 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:21 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:22 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:23 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:24 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:25 1899 - 1907    214 SEK
Göteborgs Haga AIIa:26 1899 - 1907    176 SEK
Göteborgs Haga AIIa:27 1899 - 1907    196 SEK
Göteborgs Haga AIIa:28 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:29 1908 - 1934    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:30 1909 - 1935    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:31 1910 - 1935    155 SEK
Göteborgs Haga AIIa:32 1911 - 1935    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:33 1911 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:34 1912 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:35 1914 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:36 1916 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:37 1917 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:38 1923 - 1937    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:39 1925 - 1939    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:40 1927 - 1939    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:41 1929 - 1941    154 SEK
Göteborgs Haga AIIa:42 1930 - 1944    154 SEK
Records of non-existing persons
Göteborgs Haga AIII:1 1886 - 1894    214 SEK
Migration records
Göteborgs Haga BI:1 1883 - 1894    294 SEK
Göteborgs Haga BII:1 1883 - 1894    218 SEK
Göteborgs Haga BI:2 1895 - 1904    213 SEK
Göteborgs Haga BII:2 1895 - 1905    210 SEK
Göteborgs Haga BI:3 1905 - 1910    214 SEK
Göteborgs Haga BII:3 1906 - 1913    215 SEK
Göteborgs Haga BI:4 1911 - 1917    214 SEK
Göteborgs Haga BII:4 1914 - 1927    215 SEK
Göteborgs Haga BII:5 1916 - 1924    140 SEK
Göteborgs Haga BI:5 1918 - 1926    215 SEK
Göteborgs Haga BII:6 1924 - 1937    139 SEK
Göteborgs Haga BI:6 1927 - 1934    214 SEK
Göteborgs Haga BII:7 1927 - 1937    185 SEK
Göteborgs Haga BI:7 1935 - 1942    209 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Haga C:1 1883 - 1888    215 SEK
Göteborgs Haga C:2 1888 - 1893    215 SEK
Göteborgs Haga C:3 1893 - 1894    70 SEK
Göteborgs Haga C:4 1895 - 1897    203 SEK
Göteborgs Haga C:5 1898 - 1900    192 SEK
Göteborgs Haga C:6 1901 - 1904    214 SEK
Göteborgs Haga C:7 1905 - 1909    215 SEK
Göteborgs Haga C:8 1910 - 1916    222 SEK
Göteborgs Haga C:9 1917 - 1924    208 SEK
Göteborgs Haga C:10 1925 - 1939    213 SEK
Confirmation records
Göteborgs Haga DI:2 1895 - 1901    94 SEK
Göteborgs Haga DI:3 1902 - 1917    120 SEK
Göteborgs Haga DI:4 1914    34 SEK
Göteborgs Haga DI:5 1916 - 1936    129 SEK
Banns and marriage records
Göteborgs Haga E:1 1883 - 1894    111 SEK
Göteborgs Haga E:2 1886 - 1926    174 SEK
Göteborgs Haga E:3 1891 - 1901    96 SEK
Göteborgs Haga E:4 1895 - 1899    104 SEK
Göteborgs Haga E:5 1900 - 1908    154 SEK
Göteborgs Haga E:6 1909 - 1919    154 SEK
Göteborgs Haga E:7 1920 - 1932    162 SEK
Göteborgs Haga E:8 1933 - 1943    155 SEK
Death and funeral records
Göteborgs Haga F:1 1883 - 1889    154 SEK
Göteborgs Haga F:2 1890 - 1894    148 SEK
Göteborgs Haga F:3 1895 - 1899    157 SEK
Göteborgs Haga F:4 1900 - 1905    163 SEK
Göteborgs Haga F:5 1906 - 1916    216 SEK
Göteborgs Haga F:6 1917 - 1929    222 SEK
Göteborgs Haga F:7 1930 - 1946    215 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1619 -   
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   
Remaining documents
Göteborgs Haga AIId:1 1883 - 1894    115 SEK
Göteborgs Haga GI:1 1883 - 1894    77 SEK
See: Göteborgs Haga AIII:1 1886 - 1894  214 SEK
Göteborgs Haga AIIc:1 1895 - 1941    90 SEK
Göteborgs Haga AIIb:1 1908 - 1925    139 SEK
Göteborgs Haga AIIb:2 1909 - 1926    139 SEK
Göteborgs Haga AIIb:3 1911 - 1925    109 SEK
Göteborgs Haga AIIb:4 1913 - 1925    154 SEK
Göteborgs Haga AIIb:5 1920 - 1925    154 SEK
Göteborgs Haga AIIb:6 1924 - 1940    154 SEK
Göteborgs Haga AIIb:7 1924 - 1940    155 SEK
Göteborgs Haga AIIb:8 1924 - 1940    141 SEK
Göteborgs Haga AIIb:9 1925 - 1940    141 SEK
Göteborgs Haga AIIb:10 1925 - 1940    71 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

90 049 382

More info about our color images

  CartStart the program