Göteborgs Christinæ Tyska

Göteborgs Christinæ Tyska in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasGöteborgs Kristine församlings tyska avdelning, Tyska församlingen
InformationChristinæ Tyska församling eller Kristine församlings tyska avdelning ingår fram t o m 1851 i Göteborgs Kristine församlings arkiv.

Fr o m 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Tyska församlingen

Släktdata om Göteborgs Tyska
NADSE/GLA/13188
Volume from Göteborgs Christinæ Tyska
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Birth and baptism records (drafts)
Confirmation records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Tax/census records
Court records
Register
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Christinæ Tyska AI:1 1852 - 1883    114 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska AI:2 1883 - 1904    216 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska AIIa:1 1904 - 1930    302 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska AIIa:2 1931 - 1944    127 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska AIIa:3 1931 - 1944    72 SEK
Records of non-existing persons
See: Göteborgs Christinæ Tyska AI:1 1866 - 1869  114 SEK
See: Göteborgs Christinæ Tyska BI:1 1949  123 SEK
Migration records
See: Göteborgs Christinæ Tyska AI:1 1852 - 1856  114 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska B:1 1852 - 1865    53 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska B:2 1865 - 1894    75 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska BI:1 1895 - 1938    123 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska BII:1 1921 - 1938    45 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Christinæ Tyska CI:1 1861 - 1894    127 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska CI:2 1895 - 1938    93 SEK
Birth and baptism records (drafts)
Göteborgs Christinæ Tyska CII:1 1851 - 1864    76 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska CII:2 1864 - 1871    73 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska CII:3 1884 - 1894    79 SEK
Confirmation records
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:1 1853 - 1863  76 SEK
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:2 1864 - 1882  73 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:1 1853 - 1863  76 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska E:1 1861 - 1894    58 SEK
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:2 1864 - 1871  73 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska E:2 1884 - 1892    46 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska E:3 1895 - 1938    63 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:1 1852 - 1864  76 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska F:1 1861 - 1894    84 SEK
See: Göteborgs Christinæ Tyska CII:2 1864 - 1871  73 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska F:2 1884 - 1894    52 SEK
Göteborgs Christinæ Tyska F:3 1895 - 1938    78 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län 1619 -   
Register
Göteborgs Christinæ Tyska HFReg:1 1852 - 1883    80 SEK
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   
See: Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. 1901 -   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 492 939

More info about our color images

  CartStart the program