Göteborgs kronospinnhus

Göteborgs kronospinnhus in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typePrison archives
InformationÅr 1735 beslöt riksdagen, för att ytterligare öka produktiviteten inom textilindustrin och samtidigt få bort lösdrivare från gatorna, att ett spinnhus, d v s ett kvinnofängelse, skulle inrättas i varje län.

År 1737 fick arkitekten Bengt W Carlberg uppdraget att rita ett tukt- och spinnhus för 250 personer i Göteborg.

Byggnaden började uppföras 1741 och stod klar året därpå, 1742, men var nu bara ett stenhus på två våningar med plats för endast 45 personer. Än idag står den gula byggnaden kvar vid Svingeln i Göteborg.

Fram till omkring 1825 utgjorde spinnhuset en egen församling Göteborgs spinnhusförsamling

I "Kronospinnhuset" förvarades först försvarslösa kvinnor och kallades då arbetsfängelse.

Från juni 1867 användes det för kvinnor som ådömts straffarbete och kallades då straffängelse.

År 1895 blev detta gemensam straffanstalt för alla landets kvinnliga fångar, vilka dömts till över fyra års straffarbete och benämndes Centralfängelset, Stampen.

Detta nedlades 31/3 1909 varvid fångarna flyttades till fängelset i Landskrona. I samband därmed överfördes en del arkivhandlingar som nu förvaras i landsarkivet i Lund vilka är följande: FÅNGRULLA 1890-1908 och alfabetiskt namnregister till denna, KYRKOBOK 1894-1911 och alfabetiskt namnregister till denna. FÖDELSE- och DOP samt DÖD- och BEGRAVNINGSBOK 1904-1926.
NADSE/GLA/11577
Volume from Göteborgs kronospinnhus
  Prisoner and tribe rolls
Church records
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Prisoner and tribe rolls
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:1 1770 - 1829    121 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:2 1847 - 1851    128 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:3 1852 - 1860    186 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:4 1860 - 1864    106 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:5 1864 - 1867    93 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:6 1864 - 1875    164 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:7 1875 - 1882    148 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIaa:8 1885 - 1889    94 SEK
See: Landskrona tvångsarbetsanstalt D3AA:3 1890 - 1908  131 SEK
Church records
See: Göteborgs fattighusförsamling C:1 1763 - 1860  103 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIId:1 1838 - 1880    193 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIId:4 1880 - 1897    92 SEK
Remaining documents
Göteborgs kronospinnhus DIIIab:2 1847 - 1864    46 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIab:3 1847 - 1867    45 SEK
Göteborgs kronospinnhus DIIIab:1 1864 - 1882    45 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program