Göteborgs Katolska

Göteborgs Katolska in Göteborgs och Bohus län
CountyGöteborgs och Bohus län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
InformationEfter Gustaf III:s toleransedikt 1781 bildades Stockholms Katolska församling 1784.

Göteborgs Katolska församling grundades 1863. Från denna tid hade församlingen rätt till egen folkbokföring fram till 1883 1/5, då den nya församlingsreformen i Göteborg tvang församlingens medlemmar att låta bokföra sig i den territoriella församling i staden, där de var bosatta.

Genom en kunglig resolution 1895 25/1 återfick församlingen dock rätten till egen bokföring, men denna rätt återtogs 1910 23/12.

Därefter har de inom Göteborg bosatta församlingsmedlemmarna varit skrivna i sina territorialförsamlingar.

Katolska församlingen har därefter tillämpat sin egen interna bokföring av kyrkliga handlingar: födelse- och dop, konfirmation, vigsel, samt död och begravning.

Församlingens första kyrka, S:t Josef, var belägen vid Spannmålsgatan i Nordstaden i Göteborg. Den invigdes 1865 och övergavs sedan man 1938 uppfört en ny församlingskyrka, Kristus Konungens kyrka, vid Parkgatan på Heden.
NADSE/GLA/14911
Volume from Göteborgs Katolska
  Parish catechetical meeting and parish records
Records of non-existing persons
Migration records
Birth and baptism records
Banns and marriage records
Death and funeral records

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Katolska AII:1 1866 - 1883    54 SEK
Göteborgs Katolska AII:2 1883 - 1895    60 SEK
Göteborgs Katolska AII:3 1896 - 1913    255 SEK
Göteborgs Katolska AII:4 1904 - 1914    51 SEK
Records of non-existing persons
See: Göteborgs Katolska AII:3 1896 - 1911  255 SEK
Migration records
See: Göteborgs Katolska AII:2 1886 - 1895  60 SEK
Göteborgs Katolska B:1 1896 - 1911    73 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Katolska C:1 1865 - 1904    99 SEK
Göteborgs Katolska C:2 1904 - 1936    102 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Katolska C:1 1865 - 1903  99 SEK
See: Göteborgs Katolska C:2 1904 - 1936  102 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Katolska C:1 1865 - 1904  99 SEK
See: Göteborgs Katolska C:2 1904 - 1939  102 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

87 652 078

More info about our color images

  CartStart the program