Göteborgs Hospitalförsamling

Göteborgs Hospitalförsamling in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
Other countiesÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeParish / Congregation
AliasGötaholm, Nylöse, Nya Lödöse, Kronohospitalsförsamlingen, Göteborgs Gamlestad
InformationNya Lödöse eller Nylöse stad fick sina stadsprivilegier 1473 (utbrutet ur dåvarande Utby socken). Fram till år 1528 bildade församlingen ett eget pastorat.

Åren 1528-1544 var Nylöse moderförsamling i Nylöse, Partille, Utby och Örgryte församlingars pastorat.

Åren 1544-1571 var Nylöse annexförsamling i Partille, Nylöse, Utby och Örgryte församlingars pastorat.

Åren 1571-1619 var Nylöse (Göteborgs Hospitalförsamling) moderförsamling i Nylöse och Örgryte församlingars pastorat.

Församlingens namn var fram till 1627 Nylöse (Nya Lödöse), men därefter Göteborgs Hospitalförsamling (Kronohospitalsförsamlingen).

År 1619 utbröts Göteborgs Domkyrkoförsamling ur Örgryte och Göteborgs Hospitalförsamling (Nylöse) blev annexförsamling i Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs hospitalförsamling (Nylöse) och Örgryte församlingars pastorat. Denna indelning varade till 1712.

Åren 1712-1786 var Göteborgs Hospitalförsamling annexförsamling i Örgryte och Göteborgs Hospitalförsamling församlingars pastorat.

Åren 1786-1805 var Göteborgs Hospitalförsamling annexförsamling i Örgryte, Göteborgs Hospitalförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.

Åren 1805-1820 var Göteborgs Hospitalförsamling annexförsamling i Örgryte, Göteborgs Hospitalförsamling, Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamling och Göteborgs Marieberg församlingars pastorat.

Från 1820 till och med den 30 april 1883 var Göteborgs Hospitalförsamling annexförsamling i Örgryte, Göteborgs Hospitalsförsamling och Göteborgs Karl Johan församling församlingars pastorat.

Den 30 april 1883 upphörde Göteborgs Hospitalförsamling att existera och församlingens medlemmar blev den 1 maj 1883 kyrkskrivna Göteborgs Gamlestad församling.

1681 överfördes församlingen till Göteborgs och Bohus län.

Stift:
Göteborg

Rådhusrätt (1473-1621):
Nya Lödöse

Rådhusrätt (1621-):
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Göteborgs Gamlestad (Hospitalförsamling)
NADSE/GLA/13185
Volume from Göteborgs Hospitalförsamling
  Parish catechetical meeting and parish records
Migration records
Birth and baptism records
Confirmation records
Communion records
Banns and marriage records
Death and funeral records
Supplements to migration records
Parish meeting journals and doucments
Tax/census records
Register
Inventory of the estate

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Parish catechetical meeting and parish records
Göteborgs Hospitalförsamling AI:1 1821 - 1846    113 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling AI:2 1846 - 1868    91 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling AI:3 1868 - 1883    91 SEK
Migration records
See: Örgryte B:1 1750 - 1789  49 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling B:1 1787 - 1830    62 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling B:2 1837 - 1857    43 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling B:3 1858 - 1860    40 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling B:4 1860 - 1883    61 SEK
Birth and baptism records
Göteborgs Hospitalförsamling C:1 1732 - 1860    196 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling C:2 1860 - 1883    86 SEK
Confirmation records
See: Göteborgs Hospitalförsamling B:3 1869 - 1882  40 SEK
Communion records
See: Göteborgs Hospitalförsamling AI:2 1846 - 1868  91 SEK
See: Göteborgs Hospitalförsamling AI:3 1868 - 1883  91 SEK
Banns and marriage records
See: Göteborgs Hospitalförsamling C:1 1732 - 1835  196 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling E:1 1822 - 1860    49 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling E:2 1860 - 1883    46 SEK
Death and funeral records
See: Göteborgs Hospitalförsamling C:1 1732 - 1860  196 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling F:1 1860 - 1883    51 SEK
Supplements to migration records
Göteborgs Hospitalförsamling HII:1 1803 - 1860    289 SEK
Parish meeting journals and doucments
Göteborgs Hospitalförsamling KI:1 1831 - 1857    57 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling KI:2 1857 - 1863    57 SEK
Tax/census records
See: Göteborgs mantalskontor 1637 - 1947   
Register
Göteborgs Hospitalförsamling KbReg:1 1732 - 1883    99 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling InBReg:1 1787 - 1883    166 SEK
Göteborgs Hospitalförsamling HFReg:1 1821 - 1883    75 SEK
Inventory of the estate
See: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat före år 1900 1663 - 1900   

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 500 499

More info about our color images

  CartStart the program