Gäsene häradsrätt

Gäsene häradsrätt in Älvsborgs län
CountyÄlvsborgs län
ProvinceVästergötland
Source typeDistrict court
InformationDomsagotillhörighet: 1609-1670 Gäsene 1671-1675 Gäsene och Kind 1676-1680 Gäsene 1681-1695 Gäsene, Ale, Vättle och Kulling 1696-1850 Gäsene, Kulling och Ås 1851-1919 Gäsene och Ås 1920-1970 Borås.

Tingslagsindelning: -1947 Gäsene 1764-1776ST Gäsene härads nedre och övre tingslag 1948-1970 Borås domsaga.

Gäsene härad omfattade församlingarna: Björke, Jällby, Hudene, Vesene, Grude, del av Hällestad, Skölvene, Hov, Säm, Källunga, Eriksberg, länsdel av Broddarp, Mjäldrunga, Od, Öra, Alboga, Molla, del av Borgstena, Nårunga, Ljur, Ornunga, del av Tämta, Kvinnestad och Asklanda.
NADSE/GLA/11159
Volume from Gäsene häradsrätt
  Court records
Inventory of the estate
Estate inventory registers
Remaining documents

ArkivDigital - Swedish Genealogy online
  opens the volume in ArkivDigital online. You need a subscription.
  shows information about the volume in Swedish when the mouse pointer is over the icon.
  adds the volume to shopping cart. It is also possible to order individual volumes on CD/DVD and the price is presented in Swedish kronor (SEK) to the right of the icon.

NameYear  
Court records
See: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Älvsborgs län 1603 -   
Gäsene häradsrätt AIa:9 1740 - 1746    517 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:10 1747 - 1752    556 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:11 1753 - 1756    431 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:51 1790    259 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:79 1818    678 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:80 1819    648 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:81 1820    593 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:82 1821    368 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:83 1822    492 SEK
Gäsene häradsrätt AIa:94 1833    521 SEK
Inventory of the estate
See: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar 1650 - 1916   
Gäsene häradsrätt FII:1 1712 - 1752    372 SEK
Gäsene häradsrätt FII:2 1753 - 1758    316 SEK
Gäsene häradsrätt FII:3 1759 - 1763    311 SEK
Gäsene häradsrätt FII:4 1764 - 1769    437 SEK
Gäsene häradsrätt FII:5 1770 - 1774    516 SEK
Gäsene häradsrätt FII:6 1775 - 1779    454 SEK
Gäsene häradsrätt FII:7 1780 - 1784    466 SEK
Gäsene häradsrätt FII:8 1785 - 1789    489 SEK
Gäsene häradsrätt FII:9 1790 - 1794    612 SEK
Gäsene häradsrätt FII:10 1794 - 1799    572 SEK
Gäsene häradsrätt FII:11 1800 - 1804    460 SEK
Gäsene häradsrätt FII:12 1805 - 1809    523 SEK
Gäsene häradsrätt FII:13 1810 - 1814    482 SEK
Gäsene häradsrätt FII:14 1815 - 1819    451 SEK
Gäsene häradsrätt FII:15 1820 - 1825    511 SEK
Gäsene häradsrätt FII:16 1826 - 1830    462 SEK
Gäsene häradsrätt FII:17 1830 - 1835    441 SEK
Gäsene häradsrätt FII:18 1836 - 1839    488 SEK
Gäsene häradsrätt FII:19 1840 - 1843    403 SEK
Gäsene häradsrätt FII:20 1844 - 1849    411 SEK
Gäsene häradsrätt FII:21 1845    77 SEK
Gäsene häradsrätt FII:22 1850 - 1854    538 SEK
Gäsene häradsrätt FII:23 1855 - 1859    557 SEK
Gäsene häradsrätt FII:24 1860 - 1864    709 SEK
Gäsene häradsrätt FII:25 1865 - 1869    754 SEK
Gäsene häradsrätt FII:26 1870 - 1874    594 SEK
Gäsene häradsrätt FII:27 1875 - 1879    585 SEK
Gäsene häradsrätt FII:28 1880 - 1881    307 SEK
Gäsene häradsrätt FII:29 1882 - 1883    295 SEK
Gäsene häradsrätt FII:30 1884 - 1885    258 SEK
Gäsene häradsrätt FII:31 1886 - 1890    649 SEK
Gäsene häradsrätt FII:32 1891 - 1894    607 SEK
Gäsene häradsrätt FII:33 1895 - 1899    530 SEK
Gäsene häradsrätt FII:34 1900 - 1902    341 SEK
Gäsene häradsrätt FII:35 1903 - 1905    339 SEK
Gäsene häradsrätt FII:36 1906 - 1908    333 SEK
Gäsene häradsrätt FII:37 1909 - 1911    300 SEK
Gäsene häradsrätt FII:38 1912 - 1913    325 SEK
Gäsene häradsrätt FII:39 1914 - 1915    387 SEK
Gäsene häradsrätt FII:40 1916 - 1917    306 SEK
Gäsene häradsrätt FII:41 1918 - 1919    258 SEK
Gäsene häradsrätt FII:42 1920 - 1921    191 SEK
Gäsene häradsrätt FII:43 1922 - 1923    217 SEK
Gäsene häradsrätt FII:44 1924 - 1925    209 SEK
Gäsene häradsrätt FII:45 1926 - 1927    244 SEK
Gäsene häradsrätt FII:46 1928 - 1929    229 SEK
Gäsene häradsrätt FII:47 1930 - 1931    220 SEK
Gäsene häradsrätt FII:48 1932 - 1933    206 SEK
Gäsene häradsrätt FII:49 1934 - 1935    221 SEK
Gäsene häradsrätt FII:50 1936 - 1937    232 SEK
Gäsene häradsrätt FII:51 1938 - 1939    238 SEK
Gäsene häradsrätt FII:52 1940 - 1942    342 SEK
Gäsene häradsrätt FII:53 1943 - 1944    246 SEK
Gäsene häradsrätt FII:54 1945 - 1946    255 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIIc:5 1947  244 SEK
Estate inventory registers
Gäsene häradsrätt BouReg:1 1712 - 1843    228 SEK
Gäsene häradsrätt BouReg:2 1844 - 1859    119 SEK
Gäsene häradsrätt CIIb:1 1889 - 1946    135 SEK
Remaining documents
See: Gäsene häradsrätt AIa:9 1743  517 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:9 1744 - 1746  517 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:10 1747 - 1748  556 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:10 1747 - 1752  556 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:11 1753 - 1756  431 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:11 1755  431 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:79 1818  678 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:80 1819  648 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:81 1820  593 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:82 1821  368 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:83 1822  492 SEK
See: Gäsene häradsrätt AIa:94 1833  521 SEK
Gäsene häradsrätt CIIIc:1 1875 - 1940    262 SEK
Gäsene häradsrätt CIIIc:2 1875 - 1940    261 SEK
Gäsene häradsrätt CIIIc:3 1875 - 1940    265 SEK
Gäsene häradsrätt CIIIc:4 1899 - 1941    243 SEK
Gäsene häradsrätt CIIIc:5 1933 - 1941    213 SEK
Gäsene häradsrätt AIIc:5 1947    244 SEK

Volumes - all

NUMBER OF IMAGES

89 444 151

More info about our color images

  CartStart the program